Dosje javnega naročila 008710/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: MEDALJE IN PRIZNANJA TER OSTALA KOVINSKA GALANTERIJA, MORS 93/2021-ODP
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.754.987,40 EUR

JN008710/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.12.2021
JN008710/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2022
JN008710/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN008710/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008710/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 093-254725

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211
+386 14712978

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MEDALJE IN PRIZNANJA TER OSTALA KOVINSKA GALANTERIJA, MORS 93/2021-ODP
Referenčna številka dokumenta: 430-111/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
MEDALJE IN PRIZNANJA TER OSTALA KOVINSKA GALANTERIJA, razdeljen na 9 sklopov, vse skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.258.186,40 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop - priznanja MO - redi, medalje, znaki, plakete, priznanja, noži, sablje, listine
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop - priznanja MO - spominska priznanja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop - priznanja MO - priznanja poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 4. sklop - oznake na uniformi in identifikacijska ploščica
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 5. sklop - promocijski material - kovanci
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 6. sklop - promocijski material - obeski, igle, priponke, sponke, značke
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 7. sklop - promocijski material - piramide, plakete, znaki, tablice, ploščice
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: 8. sklop - promocijski material - ostali artikli
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: 9. sklop - športni pokali in medalje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39298700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: fco naročnikova lokacija, skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008710/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 251-666385
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.12.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: 1. sklop - priznanja MO - redi, medalje, znaki, plakete, priznanja, noži, sablje, listine

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 410.536,33 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 726.903,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: 2. sklop - priznanja MO - spominska priznanja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.663,64 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 10.269,15 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: 3. sklop - priznanja MO - priznanja poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 127.037,64 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 132.836,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: 4. sklop - oznake na uniformi in identifikacijska ploščica

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 364.316,35 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 427.431,70 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: 5. sklop - promocijski material - kovanci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 196.400,77 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 170.665,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: 6. sklop - promocijski material - obeski, igle, priponke, sponke, značke

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 190.061,79 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 207.727,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: 7. sklop - promocijski material - piramide, plakete, znaki, tablice, ploščice

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 240.750,24 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 277.731,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: 8. sklop - promocijski material - ostali artikli

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 343.521,38 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 283.477,25 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: 9. sklop - športni pokali in medalje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AUREAART, eko oblikovanje in proizvodi, d.o.o.
Mariborska cesta 86
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 17.711,85 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 21.145,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022