Dosje javnega naročila 002997/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 852.812,50 EUR

JN002997/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2022
JN002997/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2022
JN002997/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.07.2022
JN002997/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2022
JN002997/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.10.2022
JN002997/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.10.2022
JN002997/2022-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.12.2022
JN002997/2022-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002997/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444209/objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13570
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA
Referenčna številka dokumenta: 430-267/2022-7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja prizidka OŠ Sostro - dozidava dveh učilnic, nadzidava ene učilnice ter statična sanacija in prenova tehnične učilnice s pripadajočimi prostori z dobavo in montažo opreme na lokaciji Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana - Dobrunje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Izgradnja prizidka OŠ Sostro - dozidava dveh učilnic, nadzidava ene učilnice ter statična sanacija in prenova tehnične učilnice s pripadajočimi prostori z dobavo in montažo opreme na lokaciji Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana - Dobrunje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Za predmetni javni razpis je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-2565/2021-12 z dne 7.10.2021 s strani RS, Upravna enota Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.
Projektna dokumentacija iz katere je razviden predmet naročila je objavljena v prilogi (priloga B).

Predvidena je dozidava dveh učilnic, nadzidava ene učilnice ter statična sanacija in prenova tehnične učilnice s pripadajočimi prostori ter povezava novim delom na SZ strani objekta šole.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 27.06.2022
Konec: 27.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2022   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim za odgovor kdo bo nadzornik za gradnjo, ki je predmet javnega naročila oz. kje je objavljen razpis za izbor nadzornika.

lp


ODGOVOR
Zastavljeno vprašanje se ne nanaša na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, niti na predmet javnega naročila. Mesto, kjer je bilo vprašanje zastavljeno je namenjeno komunikaciji med naročnikom in ponudniki v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo. Hvala za razumevanje.Datum objave: 13.05.2022   12:47
VPRAŠANJE
V popisu opreme so vrtljivi stoli za učence. Zanima nas ali so ti stoli s koleščki ali brez njih? Je podnožje jekleno, sedalo pa iz lesa?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Vrtljivi stoli: jekleno podnožje, kolesa in leseno sedalo.Datum objave: 13.05.2022   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.zakaj v 18.členu pogodbe zahtevate bančno garancijo za 10 let + 60 dni, ko pa je v 17.členu pogodbe navedeno, da je splošni garancijski rok 5 let? Ravno tako je praksa, da se garancija za odpravo napak nanaša na splošni garancijski rok. V kolikor vztrajate pri 10 letni garanciji - na kakšen način način se bo ovrednotila garancija za drugih 5 let, ki se nanaša na solidnost gradnje?

2.Ali se v ponudbi predloži parafirana pogodba?

3.V popisu del, splošne opombe k popisu je v točki 9 navedeno: ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije gradnje. Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da mu je lokacija gradnje poznana in da je to upošteval v ponudbeni ceni. V razpisni dokumentaciji ni nič navedeno v zvezi z ogledom objekta - ali je ogled obvezen?«


ODGOVOR
Ad.1: Naročnik vztraja pri 5% garanciji za odpravo napak v garancijskem roku v celotnem roku trajanja finančnega zavarovanja za dobo 10 let in 60 dni, saj so postavljene zahteve skladne s potrebami naročnika.
Ad.2: Naročnik v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-267/2022-6 z dne 9. 5. 2022 posebej ne zahteva parafiranja in/ali prilaganja vzorca pogodbe v ponudbeni dokumentaciji. Ponudnik z oddajo ponudbe in izpolnjenega ESPD obrazca v celoti potrjuje strinjanje z vsemi naročnikovimi zahtevami.
Ad.3: Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da mu je lokacija gradnje poznana in da je to upošteval v ponudbeni ceni. Naročnik torej zahteva seznanjenost ponudnika z lokacijo. Ogled je v skladu z navedenim priporočljiv, ni pa obvezen. Za najavo ogleda se obrnite na vodstvo šole - tel. št.: 01 527 25 10. Ogled se lahko opravi od ponedeljka do vključno petka (oz. do 20. 5. 2022) med 8.00. in 14.00. uro.Datum objave: 13.05.2022   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za razjasnitev spodnjih vprašanj/skrbi, da lahko ustrezno pripravimo ponudbo za elektro dela:

V popisu je kar nekaj nelogičnosti:
1. Za nove WiFi točke ni postavke montaža, konfiguracija in priklop na ARNES omrežje
2. Kako bodo povezane KV omare med seboj - ni opreme za optično povezavo
3. Povezovalni kabli so samo 1,5m - teh ne uporabljamo za povezavo WiFi točk
4. Ne vidimo zaključevanja novega kabla in meritev
5. Če želite opremo povezati na obstoječo KV omaro in panele v njej in zagotavljati sistemsko garancijo vas želimo samo spomniti, da je pasivna oprema tam kategorija 6A od R&M

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Ad.1: zajete so 3 nove WIFI točke z dobavo in montažo ter demontaža in ponovna montaža 1x obstoječe točke,
Priklop v obstoječo komunikacijsko omaro, prilagoditev / uskladitev z obstoječo opremo, nastavitve, konektiranje, spuščanje v pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema
Ad.2: GKV omara je obstoječa.
Ad.3: povezovalni kabli so namenjeni povezavam v obstoječi GKV omari, je pa res da morajo biti kat. 6A,
Zajet je kabel UTP kat.6A 4x2xAWG24, brez halogena,
Priklop v obstoječo komunikacijsko omaro, prilagoditev / uskladitev z obstoječo opremo, nastavitve, konektiranje, spuščanje v pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema
Ad.4: Priklop v obstoječo komunikacijsko omaro, prilagoditev / uskladitev z obstoječo opremo, nastavitve, konektiranje, spuščanje v pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema,
POSTAVKA MERITVE Z IZDAJO POROČILA
Ad.5: res je, SWITCH in PATCH panel ter povezovalni kabli morajo biti kategorije 6A.Datum objave: 17.05.2022   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je lahko vodja gradnje pri ponudniku zaposlen preko podjemne pogodbe?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik zahteva, da je ureditev vloge vodje gradnje v ponudbi in pri izvedbi gradnje skladna z veljavno zakonodajo. Skladno z javno-naročniško zakonodajo mora biti, kadar posameznik (fizična oseba), ki za ponudnika izvede del predmeta naročila, ni zaposlen pri ponudniku, v ponudbi nominiran kot podizvajalec ali partner. Hkrati mora biti skladno z veljavno gradbeno zakonodajo vodja gradnje zaposlen pri izvajalcu, torej ponudniku ali njegovem partnerju (zaradi česar vodja gradnje posledično ne more biti nominiran v sferi podizvajalca). Glede na vse navedeno nastop vodje gradnje v okviru podjemne pogodbe (ki ne predstavlja »zaposlitve«) ni dopusten.Datum objave: 17.05.2022   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da ste določili, da so cene na enoto fiksne in ne spremenljive do končanja vseh del. Kar pomeni, da, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, kar se seveda v zadnje času v gradbeništvu predvsem zaradi posledic epidemije ter vojne dogaja, ponudnik ne bi bil upravičen do takšnega razlike povečanja teh cen.
Kot pravilno opozarjajo številni pravni strokovnjaki, ki trenutno predavajo na temo aktualnega zvišanja cen v postopkih javnega naročanja, ponudnik v predmetnem postopku javnega naročanja nikjer ni imel in nima dejanske možnosti, brez da bi bil zaradi nje izločen iz postopka oziroma da posledično ne bi bil konkurenčen s svojo ponudbeno ceno, da bi v svoji ponudbi upošteval in predvidel možnost zvišanja cen na trgu za znesek do 10% pogodbene cene. Slednje pa vsekakor ni v skladu z osnovnim načelom Obligacijskega zakonika, načelom vestnosti in poštenja. Načelo vestnosti in poštenja od udeležencev obligacijskega razmerja namreč terja, da si pri sklepanju in izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti ne prizadevajo zgolj za uresničitev svojih interesov, ampak tudi za interese nasprotne stranke, saj so po naravi stvari interesi udeležencev v obligacijskih razmerjih nasprotni. Načelo ne zahteva od udeležencev, da nehajo uveljavljati svoje interese, pač pa le opozarja, pa pravna pravila določajo meje pri uveljavljanju zgolj svojih interesov. Udeleženci morajo biti kljub nasprotujočim si interesom drug do drugega lojalni. Obligacijski zakonik v 115. členu na podlagi zgoraj zapisanega zato predvideva možnost odpovedi sklicevanja na spremenjene okoliščine, kot velja v predmetnem primeru, vendar pa dodaja, da slednje velja le pod pogojem, če to ne nasprotuje načelu vestnosti in poštenja. Ponudnik, ki v ponudbi na podlagi vnaprej predvidene in predpisane projektne dokumentacije ni mogel upoštevati postavke v primeru zvišanja cen na trgu do 10% pogodbene vrednosti, tako že vnaprej ni imel nobene možnosti, da bi prejel plačilo za znesek do 10%, saj bi s tem tvegal, da posla ne bi sklenil, ker ne bi bil več konkurenčen ostalim ponudnikom. Torej bi se v tem primeru moral ponudnik že vnaprej odpovedati morebitni razliki v ceni do 10%.
Zato vas naprošamo, da v pogodbi spremenite določilo nespremenljivosti cen in sicer tako, da omogočite morebitne spremembe nihanja cen na trgu, saj je tako vam ko tudi ponudniku v interesu, da se delo od začetka do konca opravi z istim izvajalcem in se le tega ne pahne v stečaj, istočasno je obema strankam v interesu, da se dela opravijo pravočasno, vestno in brez menjave izvajalcev, kar za seboj potegne številne nevšečnosti, birokracije in podaljševanje rokov izvedbe del.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogodbenih določil.Datum objave: 17.05.2022   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, podizvajalci zaradi prezasedenosti ne morejo pravočasno pripraviti ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.