Dosje javnega naročila 003072/2022
Naročnik: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem
Storitve: Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV črna na Koroškem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 293.059,95 EUR

JN003072/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.05.2022
JN003072/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2022
JN003072/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.07.2022
JN003072/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2022
JN003072/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003072/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem
Center 144
2393
SI
Črna na Koroškem
Slovenija
ŽANA Avberšek
zana.avbersek@cudvcrna.si
+386 28704027
+386 28704020

Internetni naslovi
http://www.cudvcrna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444219/Nadzor_DI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11487
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV črna na Koroškem
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so: Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila veljavne gradbene zakonodaje pri gradnji objektov za projekt: »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koroška regija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so: Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila veljavne gradbene zakonodaje pri gradnji objektov za projekt: »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«.
Naročnik na tem mestu pojasnjuje, da je predmet nadzora izgradnja dvanajstih dislociranih enot (stanovanjskih hiš), kot to izhaja iz projektne in tehnične dokumentacije in jo sestavljajo sledeči sklopi:
 Sklop 1: Slovenj Gradec 2 dislocirani enoti
 Sklop 2: Dravograd, 2 dislocirani enoti
 Sklop 3: Ravne na Koroškem, 2 dislocirani enoti (Dobja vas)
 Sklop 4: Ravne na Koroškem, 1 dislociran1 enoti (Šance)
 Sklop 5: Radlje ob Dravi, 2 dislocirani enoti
 Sklop 6: Ravne na Koroškem, 1 dislocirana enota (Čečovje)
 Sklop 7: Mežica, 2 dislocirani enoti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 14.06.2022
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru spremembe roka izgradnje izvajalca gradnje projekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«, v vsakem primeru še 365 dni po izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje navedenega projekta.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
OP20.06873


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2022   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.5. 2022 in se bo začelo ob 10:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2022   12:15

VPRAŠANJE

Spoštovani,
pregledali smo razpisno dokumentacijo in sicer:
- pogodba v 3. členu: imate zahtevo, da se uporabno dovoljenje izda v 7 dneh . V skladu z GZ je le ta 15 dni od popolne vloge. prosimo za popravek
- pogodba 3. člen: navedeno imate da je obveznost nadzora tudi geomehanski nadzor, katerega nimate navedenega pri izdelavi ponudbi in tudi sicer pri zemeljskih delih od izvajalca zahtevate da vključi geomehanski nadzor v ceni/enoto. prosimo za obrazložitev ali upoštevamo geomehanski nadzor ali ne
Prosimo za GOI vrednosti del po posameznih sklopih, da se lahko ovrednoti delo.
Hvala za odgovore

Odgovor:

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se v 30. odstavku tretjega člena pogodbe spremeni besedilo: »v roku 7 dni po predložitvi le teh« tako, da se navede besedilo: »v roku 15 dni po predložitvi le teh«.

Nadalje naročnik pojasnjuje, da naj ponudniki pri izdelavi ponudbe upoštevajo tudi geomehanski nadzor.

Vezano na vprašanje o vrednosti GIO del po posameznih sklopih naročnik pojasnjuje, da je na spletni strani: https://www.cudvcrna.si/informacije/razpisi/javna-narocila/, objavljena vsa projektna dokumentacija in izdana gradbena dovoljenja za objekte, pri katerih se bo izvajal gradbeni nadzor. Zainteresiran ponudnik naj na podlagi le te sestavi ponudbo za izvajanje storitev gradbenega nadzora.

Lep pozdrav.


Datum objave: 20.05.2022   07:12

Vprašanje:

Datum prejema: 19.05.2022 09:00
Prosimo za pojasnilo, ali je lahko vodja nadzora hkrati v funkciji nadzornika za gradbeno obrtniška dela.

Odgovor:
Vodja nadzora je lahko hkrati tudi nadzornik gradbeno obrtniških del, v kolikor zadosti pogojem za nadzor gradbeno obrtniških del.


Datum objave: 20.05.2022   07:20

Vprašanje:

Datum prejema: 19.05.2022 09:01
prosimo za potrditev, da je lahko koordinator za varnost in zdravje pri delu hkrati nadzornik katere faze (npr. nadzornik strojno instalacijiskih del) seveda ob upoštevanju da zadosti vsem pogojem obeh nadzornikov.

Odgovor:
Naročnik potrjuje, da je lahko koordinator za varnost in zdravje pri delu hkrati nadzornik ostalih del, vendar le ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, kakor tudi izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije.