Dosje javnega naročila 003127/2022
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO, Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož - Portorose
Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
ZJN-3: Odprti postopek

JN003127/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN003127/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003127/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 093-253913
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO
Cesta solinarjev 1
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
matjaz.krajnc@zd-piran.si
+386 56207232

Internetni naslovi
https://zd-piran.si/index.php

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444230/RD_ZD_Piran_saniteta.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13722
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
Referenčna številka dokumenta: 1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanitetno-obvezilni material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanitetno-obvezilni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kanile
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kanile
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Igle
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Igle
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Brizge
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
brizge
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sredstva za dezinfekcijo
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sredstva za dezinfekcijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Laboratorijski potrošni material
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Laboratorijski potrošni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali medicinski potrošni material
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostali medicinski potrošni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO
Cesta solinarjev 1
6320
Portorož - Portorose
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2022   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 mora naročnik v primeru, če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. Sklop torej predstavlja (manjši) del javnega
naročila, ki znotraj naročila tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno.
Izpostavljamo, da oddaja sklopa 6 kot takšnega zmanjšuje konkurenco, saj so artikli po uporabnosti zelo raznoliki. Ponujanje po pozicijah ali manjših sklopih bi omogočalo dostop do javnega naročila širšemu krogu ponudnikov in s tem večjo konkurenco. Ker tako kot ste sedaj zapisali, se lahko samo eno podjetje/veledrogerija prijavi.
Tudi v interesu naročnika je, da v postopku sodeluje čim več gospodarskih subjektov oz. da prejme čim več ponudb, saj ima tako večjo izbiro glede najugodnejše ponudbe, s čimer tudi zagotovi, da je poraba sredstev zanj kar najbolj gospodarna in učinkovita. Tako bi lahko naročnik z večjo dostopnostjo naročila gospodarskim subjektom preko oblikovanja sklopov prejel več ponudb kot za obstoječi sklop, ki bi z nižjimi ponudbenimi cenami vplivale na večjo konkurenčnost in s tem na večjo gospodarnost izvedbe javnega naročila.
Gospodarski subjekti, ki so prisotni na trgu, tudi ne zagotavljajo v svojih prodajnih asortimajih vseh kategorij razpisanega blaga in tako ne morejo sodelovati kot ponudniki in konkurirati. Prosimo za razmislek in omogočanje ponujanja blaga po pozicijah, vsaj za sklop 6 - laboratorijski potrošni material.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik meni, da je način oblikovanja sklopov primeren.
Naročnik sklopov dodatno ne bo delil na manjše sklope, saj mu je delitev na število sklopov, kot jih je previdel, še sprejemljivo administrativno breme tako v fazi objave naročila, predvsem pa v izvedbeni fazi javnega naročila.
Preveliko število sklopov in posledično dobaviteljev bi bilo za naročnika stroškovno nevzdržno, saj bi naročnik moral za prevzeme artiklov od prevelikega števila dobaviteljev zagotoviti dodatne podporne aktivnosti, ki bi vplivale na ekonomsko izvedbo naročila in finančni plan naročnika.
Prav tako bi večje drobljenje sklopov bilo v določenih primerih ekonomsko nezanimivo za ponudnike.


Datum objave: 30.05.2022   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri vzorcih navajate, da moramo ponudniki, po pozivu naročnika, predati vzorce zahtevanih artiklov v "original embalaži". Ali prav razumemo, da je na primer za oblogo ali povoj torej za vzorec dovolj priložiti 1 kos obloge ali 1 kos povoja, saj je vsak kos pakiran posebej in je to original embalaža? Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo ustrezno število vzorcev opredelil v fazi ocenjevanja ponudb, kar pomeni, da bo takrat določil zahtevano število. Lahko bo to zgolj en kos ali več njih, tudi, če so pakirani posamezno, v večini primerov pa celotna škatla, če bo artikel namenjen testiranju.Datum objave: 30.05.2022   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop1 san-obv.mat: Zanima nas ali boste pri zapisih za sestavo materialov, ki so sicer razvrščeni v terapevtske skupine ( alginati, hidrokoloidi,) vztrajali pri točno določeni sestavi ali lahko ponudimo materiale, ki ustrezajo po svojih lastnostih, so del iste terapevtske skupine in se uporabljajo na enak način in v enak namen?


ODGOVOR
Naročnik zaradi zahtev stroke ostaja pri prvotnih zahtevah.Datum objave: 30.05.2022   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop1 san-obv.mat: Ali boste pri pritrdilnih povojih vztrajali na sestavi in gramaturi povojev ali lahko ponudimo ustrezne krep oziroma mul povoje?


ODGOVOR
Naročnik zaradi zahtev stroke ostaja pri prvotnih zahtevah. Naročnik bo v fazi testiranja ponudb zahteval vzorce (ustrezno količino), ki jih bo testirala strokovna komisija naročnika in podala mnenje, ki ga bo naročnik dokumentiral in navedel v odločitvi. V primeru, da artikel ne bo ustrezal, bo naročnik ponudbo ponudnika za ta sklop izločil.Datum objave: 30.05.2022   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop1 san-obv.mat: Pri samosprijemljivih povojih navajate : (OBVEZNO KVALITETE COBAN). Katera lastnost artikla je mišljena s tem- struktura povoja, dimenzije povoja, barva, sestava,?

ODGOVOR
Naročnik je v zadnjih letih prejel in testiral veliko različnih »enakovrednih« samosprijemljivih trakov, ki pa so se pri uporabi izkazali kot neprimerni in neuporabni s stališča stroke, predvsem glede strukture povoja, neustrezne samosprijemljivosti in tudi drugih parametrov, zato je naročnik primeroma navedel kvaliteto artikla, ki ustreza in je preverjen. V primeru, da bo ponudnik ponudil artikel drugega proizvajalca, bo naročnik v fazi testiranja ponudb zahteval vzorce (ustrezno količino), ki jih bo testirala strokovna komisija naročnika in podala mnenje, ki ga bo naročnik dokumentiral in navedel v odločitvi. V primeru, da artikel ne bo ustrezal, bo naročnik ponudbo ponudnika za ta sklop izločil.Datum objave: 30.05.2022   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop1 san-obv.mat: : Pri kirurških papirnih trakovih za pritrditev navajate: (OBVEZNO KVALITETE MICROPORE). Katera lastnost artikla je mišljena s tem- sestava vlaknovine, debelina nanosa lepila, debelina vlaknovine, MWTR, razteznost,.?

ODGOVOR
Naročnik je v zadnjih letih prejel in testiral veliko različnih »enakovrednih« kirurških trakov, ki pa so se pri uporabi izkazali kot neprimerni in neuporabni s stališča stroke, predvsem glede kvalitete lepila, ki je bilo ali premočno (poškodbe kože pri odlepljanju) ali preslabo (odlepljanje traku) in tudi drugih parametrov, zato je naročnik primeroma navedel kvaliteto artikla, ki ustreza in je preverjen. V primeru, da bo ponudnik ponudil artikel drugega proizvajalca, bo naročnik v fazi testiranja ponudb zahteval vzorce (ustrezno količino), ki jih bo testirala strokovna komisija naročnika in podala mnenje, ki ga bo naročnik dokumentiral in navedel v odločitvi. V primeru, da artikel ne bo ustrezal, bo naročnik ponudbo ponudnika za ta sklop izločil.Datum objave: 30.05.2022   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop1 san-obv.mat: Nikjer ne zasledimo dopuščenega odstopanja v dimenzijah. Kolikšno je dopuščeno odstopanje?

ODGOVOR
Naročnik ne bo navajal pavšalnega odstopanja v dimenzijah, saj se odstopanja lahko bistveno razlikujejo. Za morebitna odstopanja pri konkretnih artiklih, lahko ponudniki postavijo vprašanje preko portala.


Datum objave: 30.05.2022   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 3, zaporedna številka 2 in 3 sta enaki. Ali je mogoče pri šlo do napake pri zapisu ali vam dvakrat ponudimo enak artikel?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki lahko pod obema zap. št. ponudijo isti artikel.Datum objave: 30.05.2022   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 2, zaporedna številka 10. V opisu navajate kanilo iz TEFLONA PTFE, kot primer ste pa podali BD Venflon Pro, ki je iz Vialona. Prosim opredelite ali bi želeli imeti kanilo iz teflona ali vialona?

Hvala in prijazen pozdrav.


ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Naročnik potrebuje in zahteva kanilo z zahtevanim opisom in dimenzijami, narejeno iz vialona. Ponudniki naj navedeno upoštevajo pri pripravi ponudbe.Datum objave: 30.05.2022   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

postavljamo vam vprašanje za sklop 2. In sicer iz predračuna je razvidno, da se nekaj postavk podvaja - prosimo preverite. Le te so:
Zap. št. 1 in 5
Zap. št 2 in 7
Zap. št. 3 in 8

Dodatno prosimo, da nam za zap. št. 10. dovolite ponuditi enakovreden izdelke željenemu, saj vam navedeni izdelek lahko ponudi le en dobavitelj. V ta namen prosimo, da nam dovolite ponuditi IV kanilo 20G z varnim zaklepom, ki se sproži po uporabi in s tem zaščiti uporabnika pred nezaželjenimi vbodi.

Hvala.


ODGOVOR

Zap. št. 1 in 5
Ponudniki lahko pod obema zap. št. ponudijo isti artikel.
Zap. št 2 in 7
Artikla se ne podvajata, naročnik pod zap. št. 2 razpisuje dimenzijo 1,3 x 32, pod zap. št. 7 pa 1,2 x 45.
Zap. št. 3 in 8
Ponudniki lahko pod obema zap. št. ponudijo isti artikel.

zap. št. 10. Naročnik zaradi potreb stroke ostaja pri prvotni zahtevi.Datum objave: 30.05.2022   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na naslednja vprašanja za SKLOP 6
1. 1 VREČA NASTAVEK ZA PIPETO, VELIKOST OD 1 - 10 ML, PAKIRANI V VREČI A 200-prosimo za navedbo pipete s katero naj bodo kompatibine
2. 3 VREČA NASTAVEK ZA PIPETO, VELIKOST OD 50 - 1000 MCL, PAKIRANI V VREČI A 500-ali vam lahko ponudimo pakiranje 1000 kos.
4. 2200 KOS EPRUVETA ZA DOLOČANJE ESR, 2 ML, Z NAVOJEM-prosim da črtate zahtevo po epruveti z navojem, saj vam navedeno epruveto v tem primeru lahko ponudi samo en ponudnik, kar pa vsekakor ni v skladu z ZJN-3.
5. 2400 KOS PIPETA NEGRADUIRANA ZA AVTOMATSKI ANALIZATOR HITROSTI SEDIMENTACIJE ERITROCITOV SEDIKO - ali tukaj zahtevate pipete brez graduacije
9. 1000 KOS LANCETA S SAMOSPROŽILNIM MEHANIZMOM IN GLOBINO VBODA 2 MM, MODRE BARVE-ali vam lahko ponudimo lanceto 1,6mm
10. 8 SC LANCETE Z NASTAVLJIVO GLOBINO VBODA, PAKIRANO PO 200 (KOT NPR. SAFE -T-PRO)-ali vam lahko ponudimo enakovredno lanceto 26G × 1,8mm iglica
11. 160 SC EPRUVETA ZA KRVNO SLIKO, Z ADITIVOM K2 EDTA KOT ANTIKOAGULANT ZA DOLOČEVANJE IZ POLNE KRVI, 3 ML, VIJOLIČEN ZAMAŠEK BREZ NAVOJA, PAKIRANJE PO 50 KOS-ali lahko ponudimo pak. Po 100kos
13. 5 SC EPRUVETA ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI, 2 ML, 13 X 75 MM, SIVO BEL POKROV, BREZ NAVOJA, SC A50--ali lahko ponudimo pak. Po 100kos
14. 10 SC EPRUVETA ZA DOLOČANJE KOAGULACIJSKIH PARAMETROV, 2ML, BREZ NAVOJA, SC A 50-ali lahko ponudimo pak. Po 100kos in ali lahko ponudimo epruveto volumna 1,8ml
15. 6 SC EPRUVETA 3 ML Z LITIJEVIM HEPARINOM, ZELEN POKROV, BREZ NAVOJA, SC A 50--ali lahko ponudimo pak. Po 100kos - ali želite epruveto z gelom
17. 5 SC EPRUVETA 6 ML K2EDTA, VIJOLIČEN POKROV, BREZ NAVOJA, SC A 50-ali lahko ponudimo pak. Po 100kos
21. 20 SC EPRUVETA ZA BIOKEMIJSKI ODVZEM KRVI, VELIKOST 4 ML, ZAMAŠEK RDEČE BARVE NA NAVOJ, VSEBUJE GEL, CLOT ACTIVATOR, PAKIRANJE PO 50 KOS prosim da črtate zahtevo po epruveti z navojem, saj vam navedeno epruveto v tem primeru lahko ponudi samo en ponudnik, kar pa vsekakor ni v skladu z ZJN-3 in ali lahko ponudimo pak 100kos
23. 6 SC EPRUVETA Z GELOM ZA SEPARACIJO SERUMA 5 ML, Z NAVOJEM, SC A 50-ali lahko ponudimo pak. Po 100kos
25. 800 KOS PLASTENKA 60 ML S TE VARNOSTNIM POKROVČKOM Z EPE TESNILOM, ZA METADON-prosimo za navedbo proizvajalca, da bomo lahko ponudili ustrezen izdelek

36. 5020 KOS POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA PROSOJNA, PLASTIKA, S POKROVOM Z NAVOJEM, 125 ML
37. 1050 KOS POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA PROSOJNA, PLASTIKA, STERILNA, S POKROVOM Z NAVOJEM, 125 ML-ali lahko ponudimo volume 120ml


Hvala.

ODGOVOR

1. 1 VREČA NASTAVEK ZA PIPETO, VELIKOST OD 1 - 10 ML, PAKIRANI V VREČI A 200-prosimo za navedbo pipete s katero naj bodo kompatibine
Naročnik zahteva kompatibilnost s pipeto proizvajalca Brand.

2. 3 VREČA NASTAVEK ZA PIPETO, VELIKOST OD 50 - 1000 MCL, PAKIRANI V VREČI A 500-ali vam lahko ponudimo pakiranje 1000 kos.
Ne, skupna letna količina artikla je premajhna za ponujeno pakiranje.

4. 2200 KOS EPRUVETA ZA DOLOČANJE ESR, 2 ML, Z NAVOJEM-prosim da črtate zahtevo po epruveti z navojem, saj vam navedeno epruveto v tem primeru lahko ponudi samo en ponudnik, kar pa vsekakor ni v skladu z ZJN-3.
Naročnik umika zahtevo po epruveti z navojem.

5. 2400 KOS PIPETA NEGRADUIRANA ZA AVTOMATSKI ANALIZATOR HITROSTI SEDIMENTACIJE ERITROCITOV SEDIKO - ali tukaj zahtevate pipete brez graduacije
Da.

9. 1000 KOS LANCETA S SAMOSPROŽILNIM MEHANIZMOM IN GLOBINO VBODA 2 MM, MODRE BARVE-ali vam lahko ponudimo lanceto 1,6mm
Ne, navedena lanceta ne ustreza zahtevam naročnika.

10. 8 SC LANCETE Z NASTAVLJIVO GLOBINO VBODA, PAKIRANO PO 200 (KOT NPR. SAFE -T-PRO)-ali vam lahko ponudimo enakovredno lanceto 26G × 1,8mm iglica
Ne, naročnik potrebuje lanceto z nastavljivo in ne fiksno globino vboda.

11. 160 SC EPRUVETA ZA KRVNO SLIKO, Z ADITIVOM K2 EDTA KOT ANTIKOAGULANT ZA DOLOČEVANJE IZ POLNE KRVI, 3 ML, VIJOLIČEN ZAMAŠEK BREZ NAVOJA, PAKIRANJE PO 50 KOS-ali lahko ponudimo pak. Po 100kos
Lahko.

13. 5 SC EPRUVETA ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI, 2 ML, 13 X 75 MM, SIVO BEL POKROV, BREZ NAVOJA, SC A50--ali lahko ponudimo pak. Po 100kos
Ne, skupna letna količina artikla je premajhna za ponujeno pakiranje.

14. 10 SC EPRUVETA ZA DOLOČANJE KOAGULACIJSKIH PARAMETROV, 2ML, BREZ NAVOJA, SC A 50-ali lahko ponudimo pak. Po 100kos in ali lahko ponudimo epruveto volumna 1,8ml
Ne.

15. 6 SC EPRUVETA 3 ML Z LITIJEVIM HEPARINOM, ZELEN POKROV, BREZ NAVOJA, SC A 50--ali lahko ponudimo pak. Po 100kos - ali želite epruveto z gelom
Ne, skupna letna količina artikla je premajhna za ponujeno pakiranje.Naročnik zahteva epruveto z gelom.

17. 5 SC EPRUVETA 6 ML K2EDTA, VIJOLIČEN POKROV, BREZ NAVOJA, SC A 50-ali lahko ponudimo pak. Po 100kos
Ne, skupna letna količina artikla je premajhna za ponujeno pakiranje.

21. 20 SC EPRUVETA ZA BIOKEMIJSKI ODVZEM KRVI, VELIKOST 4 ML, ZAMAŠEK RDEČE BARVE NA NAVOJ, VSEBUJE GEL, CLOT ACTIVATOR, PAKIRANJE PO 50 KOS prosim da črtate zahtevo po epruveti z navojem, saj vam navedeno epruveto v tem primeru lahko ponudi samo en ponudnik, kar pa vsekakor ni v skladu z ZJN-3 in ali lahko ponudimo pak 100kos
Naročnik umika zahtevo po epruveti z navojem.

23. 6 SC EPRUVETA Z GELOM ZA SEPARACIJO SERUMA 5 ML, Z NAVOJEM, SC A 50-ali lahko ponudimo pak. Po 100kos
Ne, skupna letna količina artikla je premajhna za ponujeno pakiranje.

25. 800 KOS PLASTENKA 60 ML S TE VARNOSTNIM POKROVČKOM Z EPE TESNILOM, ZA METADON-prosimo za navedbo proizvajalca, da bomo lahko ponudili ustrezen izdelek
Naročnik ne bo navajal imena proizvajalca, da ne bi na ta način preferiral točno določenega proizvajalca, ponudniki naj ponudijo izdelek kateregakoli proizvajalca, ki ustreza zahtevam naročnika.

36. 5020 KOS POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA PROSOJNA, PLASTIKA, S POKROVOM Z NAVOJEM, 125 ML
37. 1050 KOS POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA PROSOJNA, PLASTIKA, STERILNA, S POKROVOM Z NAVOJEM, 125 ML-ali lahko ponudimo volume 120ml
Da, lahko.


Datum objave: 30.05.2022   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zastavljamo vam vprašanja za sklop 3:
zap.št. 1: Ali lahko namesto velikosti 0,45x16mm ponudimo 0,50x16mm oz. 0,45x13mm?
zap.št.4: Ali lahko namesto velikosti 0,7x40mm ponudimo 0,8x40mm?
zap.št.5: Ali vam lahko namesto velikosti 0,7x50mm ponudimo 0,7x30mm?

pod zap.št. 2 in 3 sta opisa enaka. Ali je prišlo do pomote?


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

zap.št. 1: Ali lahko namesto velikosti 0,45x16mm ponudimo 0,50x16mm oz. 0,45x13mm?
Ponudniki lahko ponudijo poleg zahtevane dimenzije tudi dimenzijo 0,50 x 16mm.

-zap.št.4: Ali lahko namesto velikosti 0,7x40mm ponudimo 0,8x40mm?
Ne.

zap.št.5: Ali vam lahko namesto velikosti 0,7x50mm ponudimo 0,7x30mm?
Ne, predlagana dimenzija igle je prekratka.

pod zap.št. 2 in 3 sta opisa enaka. Ali je prišlo do pomote?
Na zastavljeno vprašanje je naročnik že odgovoril, objava na portalu: 30.05.2022, 13:11:

ODGOVOR
Ponudniki lahko pod obema zap. št. ponudijo isti artikel.