Dosje javnega naročila 003021/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-101/22; OBVOZNA CESTA GORNJI GRAD, NA REGIONALNI CESTI R1-225/1085 ČRNIVEC - RADMIRJE, od km 10+250 do km 11+300
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.530.841,21 EUR

JN003021/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2022
JN003021/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2022
JN003021/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2022
JN003021/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.11.2022
JN003021/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2022
JN003021/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003021/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-22-000454/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444334/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13767
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-101/22; OBVOZNA CESTA GORNJI GRAD, NA REGIONALNI CESTI R1-225/1085 ČRNIVEC - RADMIRJE, od km 10+250 do km 11+300
Referenčna številka dokumenta: 43001-97/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
OBVOZNA CESTA GORNJI GRAD, NA REGIONALNI CESTI R1-225/1085 ČRNIVEC - RADMIRJE, od km 10+250 do km 11+300
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBVOZNA CESTA GORNJI GRAD, NA REGIONALNI CESTI R1-225/1085 ČRNIVEC - RADMIRJE, od km 10+250 do km 11+300
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 480
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.06.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.06.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2022   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

CESTNA RAZSVETLJAVA
Zemeljska razsvetljava CR
Postavka 2: Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 m in globine 0,85 m v terenu III.-IV.ktg., polaganje kabla CR, zasip s peskom granulacije 3-7mm, dobava in polaganje GAL ščitnika, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala
m1 525

V postavki je navedeno- polaganje kabla CR (enako v postavkah 3 in 4). Je to pravilno ?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Postavke so namenjene za zemeljsko polaganje kabla cestne razsvetljave. Postavke so pravilne.


Datum objave: 03.06.2022   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Postavka v poglavju Cesta razsvetljava ; Elektromontažna dela:
Dobava in montaža vgradne stenske LED svetilke, ohišje iz aluminija, zašita pret prahom in vodo IP54, priloženo ohišje za vgradnjo, napajalnik vključen v svetilko, priključna moč 3,4W, izhodni svetlobni tok 62lm, barvna temperatura svetlobe 3000K, kot npr. DAF 02 G2 WW-3,4W-IN 220/240V-50/60Hz
Svetilka ustreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 81/2007) kos 55

Ali so to svetilke, ki so montirane v stebričke ograje na mostu?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.ODGOVOR

Predvidene svetilke DAF 02 G2 WW-3,4W-IN 220/240V-50/60Hz se vgradijo v ograjene stebričke na mostu.
Datum objave: 03.06.2022   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Postavka: Dobava in vgradnja žične ograje, vključno s stebrički in temelji ter navezavo na obstoječo, opomba: materiali in izgled, kot je obstoječa
Podsmrečje 18
m1 29

prosimo za več podatkov o ograji.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Postavka se nanaša na žično ograjo s stebrički nasproti uvoza na obstoječo avtobusno postajališče v stacionaži km 10,5, pri objektu Podsmrečje 17. Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo s fotografijo obstoječega stanja.

Datum objave: 03.06.2022   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!
3/3 Škatlasti prepust
Postavka: Izdelava ograje za pešce po detajlu, opomba: Ograja je vroče cinkana skladno s TSC in barvana v RAL lestvici po izboru Občine Gornji Grad. m1 20

1.1 PODPORNI ZID PZ-1
Postavka Izdelava ograje za pešce po detajlu, opomba: Ograja je vroče cinkana skladno s TSC in barvana v RAL lestvici po izboru Občine Gornji Grad. m1 36

V obeh primerih je v projektu drugačna ograja - z betonskimi stebrički.

Kaj je pravilno.


Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Na podpornemu zidu PZ-1 je predvidena enaka ograja kot na mostu čez dreto, torej z betonskimi stebrički, obdanimi z žagano kamnito oblogo ter štirimi vmesnimi lesenimi polnili. Postavka v popisu je napačna. Pravilna postavka se glasi:

»Izdelava ograje za pešce po detajlu. Zaščitna ograja je sestavljena iz AB stebrička dimenzij 30/20, obdanega z žagano kamnito oblogo debeline 5 cm ter štirih vmesnih lesenih polnil dimenzij b/h=10/10 cm. Malta mora biti odporna na soli in zmrzal. Kovinski deli ograje morajo biti zaščiteni s postopkom vročega cinkanja v skladu z ISO EN12944. Leseni deli se izvedejo iz lesa trdnostnega razreda C30, ki so globinsko impregnirani s primernimi zaščitnimi sredstvi.«

Na škatlastemu prepustu je predvidena kovinska ograja. Postavka je pravilna.
Datum objave: 03.06.2022   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

5/2 Toplovod
Postavka: Dobava in montaža:
izolirana cev za toplovodno instalacijo po EN 253 iz jeklene brezšivne cevi po EN 10216-2, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti 0,167W/mK (serija 2) in aluminjastega plašča s=1mm, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu, komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom. Cevi se dobavi v palicah dolžine 6m.
m1 66

Aluminjasti plašč v zemlji razpade v dveh letih.


Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik spreminja opis dveh postavk v zvezku Toplovo_popis, in sicer popravljeni postavki glasita:
5/2.4.1 "Dobava in montaža:
predizolirana cev za toplovodno instalacijo po EN 253 iz jeklene brezšivne cevi po EN 10216-2, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti 0,167W/mK (serija 2), z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu, komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom. Cevi se dobavi v palicah dolžine 6m."

5/2.4.3 "Prestavitev, dobava in montaža (med profilom P2 in P3):
predizolirana cev za toplovodno instalacijo po EN 253 iz jeklene brezšivne cevi po EN 10216-2, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti 0,167W/mK (serija 2), z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu, komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom. Cevi se dobavi v palicah dolžine 6m."

Datum objave: 03.06.2022   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
2 OSTALE CESTE (priključki v K1 in K2, poglobitev Kocbekove)

Postavka: Dobava in vgradnja lesene ograje, vključno s stebrički in navezavo na obstoječo, opomba: materiali in izgled, kot je obstoječa
Prod 2 m1 10

Dobava in vgradnja panelne ograje, vključno s stebrički in navezavo na obstoječo, opomba: materiali in izgled, kot je obstoječa
Kocbekova cesta 12 m1 23


Prosimo za detajle ograj.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo s fotografijama obstoječega stanja ograj - ob objektu Prod 2 in Kocbekova 12.

Datum objave: 03.06.2022   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

3/5 kanalizacija za meteorno vodo
1/3 odvodnjavanje
Postavka:
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine za požiralnik ob in pod robnikom, z nosilnostjo 250 kN kos 27

Prosimo za več podatkov za pokrov.Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Postavka se nanaša na pokrove cestnih požiralnikov z vtokom pod robnikom, ki so predvideni v pločniku. Zahtevani razred nosilnosti pokrova na pločniku je C (250 KN).


Datum objave: 03.06.2022   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!
3/5 Kanalizacija za meteorno vodo
1.3 ODVODNJAVANJE
Postavka:
Izdelava, dobava in vgraditev zaščitne kovinske rešetke na poševni iztočni glavi kanala DN 1000 mm, opomba: vertikalne palice fi 14 mm/15 cm, pritrjene na okvir dimenzije 1300/2100 mm
4x navojne palice M16, 30 cm, vtisnjene v svež beton
8x matice M16
vsi kovinski deli morajo biti iz nerjavnega jekla

kos 1

Prosimo za detajl.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo z detajlom iztočne glave kanala M1.