Dosje javnega naročila 003025/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Nadomestni prostori v OŠ Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003025/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2022
JN003025/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2022
JN003025/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003025/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Alan Žiberna
alan.ziberna@koper.si
+386 56646396

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444355/Nadomestni_prostori-objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13772
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadomestni prostori v OŠ Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-G-5/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba izgradnje nadomestnih prostorov v kletnih prostorih OŠ Koper zaradi prenove OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja nadomestnih prostorov v kletnih prostorih OŠ Koper zaradi prenove OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2022   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2022   15:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, če nam lahko sporočite čigav je obstoječ sistem požarno javljanje na tem objektu.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Obstoječi požarni sistem na objektu je Siemens Sigma SYS.
Lep pozdrav.
Datum objave: 19.05.2022   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu el. inštalacij piše:

Elementi sistema KONTROLA PRISTOPA morajo biti povezljivi z obstoječim sistemom.
Zanima nas kaj sedaj uporabnik uporablja oz. čigav je sistem? Potrebujemo tudi podatek za koliko ljudi je potrebna kontrola pristopa. Potrebno je najbrž ponudit poleg tega, kar je v popisu, še programsko opremo in kartice (koliko)?

CNS: iz tehničnega poročila in popisa je razvidno, da gre za nadgradnjo
obstoječega CNS-a. Prosimo vas, da nam sporočite ime dobavitelja oz. upravitelja obstoječega CNS-a.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani.
Obstoječ sistem kontrole pristopa je izveden z opremo dobavitelja opreme Jantar d.o.o.. Programska oprema se uporablja Codeks TA v.10. Ponudniku ni potrebno ponuditi programske opreme, saj je predvidena vezava na obstoječi sistem, ki je že v uporabi na šoli. Nadgradnja obstoječe programske opreme je zajeta v postavki 6.8 načrta električnih inštalacij.
Dobava dodatnih količin brezkontaktnih pristopnih kartic ni predmet javnega naročila. Trenutni upravitelj obstoječega CNS sistema je podjetje Silon d.o.o.
Lep pozdrav.