Dosje javnega naročila 003134/2022
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije z upoštevanjem okoljskih vidikov za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 407.141,59 EUR

JN003134/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN003134/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2022
JN003134/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2022
JN003134/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 22.08.2022
JN003134/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2022
JN003134/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2022
JN003134/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2022
JN003134/2022-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 08.12.2022
JN003134/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.12.2022
JN003134/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.01.2023
JN003134/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.02.2023
JN003134/2022-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 24.03.2023
JN003134/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2023
JN003134/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003134/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 093-253914

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tehnična služba
info@dbr.si
+386 15897300

Internetni naslovi
https://www.dbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444365/RD_za_objavo_10.5.2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13727
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zagotavljanje blagovnih rezerv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije z upoštevanjem okoljskih vidikov za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja
Referenčna številka dokumenta: 4301-0008/2022-2 (JN 2022-192)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije z upoštevanjem okoljskih vidikov za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja obdobja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Predvidene lokacije oz. merilna mesta naročnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije z upoštevanjem okoljskih vidikov za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja obdobja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik lahko podaljša trajanje dinamičnega nabavnega sistema.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2022   12:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan 9. 6. 2022 ob 11. uri, na spletnem naslovu:https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje prijav (prva (1) faza postopka), skladno z ZJN-3, ni javno.

Vsa navodila za pripravo prijave, pogoji in podobno, so navedeni v razpisni dokumentaciji. Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in pripravo prijave mora zainteresirani kandidat zahtevati oz. podati pisno le preko portala javnih naročil.

Naročnik bo na pravočasno prejeta vprašanja (tj. 26. 5. 2022 do 12. ure) odgovoril najkasneje 2. 6. 2022. Naročnik ne bo odgovarjal na nespodobna in žaljiva vprašanja potencialnih kandidatov.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022