Dosje javnega naročila 003065/2022
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba raziskav s področja elektronskih komunikacij, poštnih in železniških storitev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 25.193,00 EUR

JN003065/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.05.2022
JN003065/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2022
JN003065/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.08.2022
JN003065/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2022
JN003065/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2022
JN003065/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2022
JN003065/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003065/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Helena Mandelj
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444383/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444383/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13782
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba raziskav s področja elektronskih komunikacij, poštnih in železniških storitev
Referenčna številka dokumenta: 430-31/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izvedba raziskav s področja elektronskih komunikacij, poštnih in železniških storitev. Javno naročilo je razdeljeno v šest (6) sklopov, in sicer:

- SKLOP A (Raziskava in analiza stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah 2022),
- SKLOP B (Raziskava in analiza stanja mesečnih izdatkov gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij 2022),
- SKLOP C (Primerjalna analiza cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev pri prenosu paketov v čezmejnem poštnem prometu),
- SKLOP D (Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna in poslovna javnost),
- SKLOP E (Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami po zaprtju kontaktnih točk)
- SKLOP F (Raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega tovornega in potniškega prometa).

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo jav
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Raziskava in analiza stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah 2022
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Raziskava se opravi na oktobrskih podatkih leta 2022, torej se raziskava izvaja v mesecu novembru 2022. Storitve po pogodbi morajo biti zaključene do 15. 12. 2022.

Naročnik bo preveril kakšno je v Republiki Slovenji povpraševanje po višjih hitrostih dostopa do interneta pri končnih uporabnikih, kakšne so dejanske potrebe, katere e-vsebine se največ uporabljajo ter po kakšnih e vsebinah je največ zanimanja.

Naročnik bo pripravil okviren nabor vprašanj, ki naj bi jih anketa vsebovala in jih bo po potrebi skupaj z izvajalcem dopolnil. Vzorčni okvir bo predstavljal spletno populacijo Slovencev, ki uporabljajo internet. Vzorčenje bo po najbolj optimalni metodi izvedel izvajalec. Izvajalec raziskave naročniku preda poročilo (v datotečnem formatu .docx ali .pdf), anonimizirano podatkovno bazo (v datotečnem formatu .xlsx), dopolnjeno bazo podatkov z odgovori - časovna vrsta (v datotečnem formatu .xlsx) in čistopis končnega vprašalnika. Naročnik zagotovi bazo anonimiziranih podatkov prejšnjih let v namen neposredne komparacije.

Po končani izvedbi del izvajalec napiše poročilo o opravljenem delu, ki ga naročnik, ob uspešni izvedbi del, potrdi, kar je osnova za izstavitev računa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Raziskava in analiza stanja mesečnih izdatkov gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij 2022
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Raziskava se opravi na oktobrskih podatkih leta 2022, torej se raziskava izvaja v mesecu novembru 2022. Storitve po pogodbi morajo biti zaključena do 15. 12. 2022.

Naročnik bo v letu 2022 ponovno spremljal mesečne izdatke gospodinjstev v Republiki Sloveniji za storitve elektronskih komunikacij za mesec oktober, pri čemer ponudnik oziroma izvajalec raziskave končne uporabnike anketira o višini mesečnega izdatka, namenjenega različnim storitvam elektronskih komunikacij in povpraša glede ostalih podatkov o odločitvah končnih uporabnikov za posamezne storitve elektronskih komunikacij, na podlagi česar se izračuna delež stroškov za elektronske komunikacije glede na prihodke gospodinjstva. Ciljna oseba predstavlja tisto osebo, ki plačuje račune, predvsem za elektronske komunikacije in storitve. Vzorčni okvir bo predstavljal centralni register prebivalstva Republike Slovenije in telefonski imeniki fiksnih in mobilnih operaterjev. Vzorčenje bo po najbolj optimalni metodi izvedel izvajalec.

Naročnik bo pripravil okviren nabor vprašanj, ki naj bi jih anketa vsebovala in jih bo po potrebi skupaj z izvajalcem dopolnil. Izvajalec raziskave naročniku preda poročilo (v datotečnem formatu .docx ali .pdf), anonimizirano podatkovno bazo (v datotečnem formatu .xlsx), dopolnjeno bazo podatkov z odgovori - časovna vrsta (v datotečnem formatu .xlsx) in čistopis končnega vprašalnika. Naročnik zagotovi bazo anonimiziranih podatkov prejšnjih let v namen neposredne komparacije.

Po končani izvedbi del izvajalec napiše poročilo o opravljenem delu, ki ga naročnik, ob uspešni izvedbi del, potrdi, kar je osnova za izstavitev računa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Primerjalna analiza cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev pri prenosu paketov v čezmejnem poštnem prometu
Številka sklopa: C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik naroča primerjalno analizo cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev pri prenosu paketov (blaga) v čezmejnem poštnem prometu za leto 2022, katere namen je ugotoviti teoretično in praktično primerjavo cen in kakovosti prenosa izvajalcev poštnih storitev, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Cilj analize je proučiti razlike med konkurenco na trgu poštnih storitev ter pridobiti koristne informacije za uporabnike poštnih storitev. Analiza se izvaja za storitve prenosa paketov (blaga) dveh masnih stopenj, in sicer mase 2 kg in mase 10 kg v čezmejnem poštnem prometu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Raziskava o zadovoljstvu / potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna in poslovna javnost
Številka sklopa: D
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik naroča raziskavi o zadovoljstvo/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna javnost in o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - poslovna javnost, za leto 2022 katerih namen je ugotoviti:
- trend obsega uporabe poštnih storitev,
- zadovoljstvo uporabnikov s cenami, roki prenosa in samo kakovostjo poštnih storitev,
- indeks zadovoljstva z univerzalno poštno storitvijo v katerem morajo biti vključeni vsi elementi kakovosti univerzalne storitve in pa tudi cena le-te in
- osveščenost uporabnikov s storitvami vseh izvajalcev poštnih storitev,
- pripravljenost za plačilo višje cene storitev itd.

Raziskavi morata zajeti tudi ugotovitve glede dejanskih potreb uporabnikov poštnih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Raziskava o zadovoljstvu / potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami po zaprtju kontaktnih točk (pošt ali pogodbenih pošt)
Številka sklopa: E
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik naroča raziskavo o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami po zaprtju kontaktnih točk (pošt ali pogodbenih pošt), katere namen je ugotoviti, ali so uporabniki zadovoljni s kakovostjo zagotavljanja univerzalne poštne storitve po zaprtju njihove (matične) pošte. Ob tem nas zanima, ali so uporabniki ustrezno obveščeni o spremembah in možnostih glede sprejema/vročanja poštnih storitev po ukinitvi stacionarne/matične kontaktne točke (pogodbene pošte ali pošte v upravljanju Pošte Slovenije), kako poteka uporaba poštnih storitev v praksi, ali so uporabniki zadovoljni in ali je po spremembi kakovost univerzalne poštne storitve (še) ustrezna. Zanimajo nas dejanske potrebe uporabnikov poštnih storitev na območju zaprtih kontaktnih točk.

Pošta Slovenije na območjih, ki jih je pokrivala ukinjena kontaktna pošta (pogodbena pošta ali pošta v upravljanju Pošte Slovenije) zagotavlja poštne storitve na novi način, in sicer z interno organizacijsko obliko »Pismonoška pošta«. Nova organizacijska oblika »pošte« brez naslova ni opredeljena v Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št.51/2009, 77/2010, 40/2014 - ZIN-B in 81/15) in v Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/2010 in 14/2017) in se ne šteje kot kontaktna točka, zato v skladu z zakonodajo velja, da na tem območju ni več kontaktne točke za neposredno delo z uporabniki. »Pismonoška pošta« je dostavljalec/pismonoša, ki sprejema in dostavlja/vroča poštne pošiljke v dostavnem avtomobilu ob redni dostavi pošiljk, naročiti ga je mogoče preko mobilne telefonske številke, ravno tako je na teh območjih mogoče naročiti brezplačno ponovno dostavo. Za uporabnike poštnih storitev, na območju, ki ga je pokrivala ukinjena kontaktna točka, se s tem novim internim načinom dejansko ukine kontaktna točka, ohrani pa se naziv in poštna številka ukinjene kontaktne točke (pošte).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega tovornega in potniškega prometa
Številka sklopa: F
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sta 2 ločeni raziskavi s področja železniških storitev:

1. Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega potniškega prometa
2. Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega tovornega prometa

Naročnik naroča raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov storitev železniškega tovornega in potniškega prometa, katerih namen je ugotoviti:

- trend obsega uporabe železniških storitev,
- ugotovitve dejanskih potreb uporabnikov železniških storitev,
- zadovoljstvo uporabnikov s cenami, voznim redom in samo kakovostjo storitev,
- zadovoljstvo uporabnikov potniškega prometa glede obveščanja prevoznika v primeru zamud/odpovedi vlaka,
- indeks zadovoljstva s kakovostjo železniškega prometa in
- pripravljenost za plačilo višje cene storitev itd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.06.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.06.2022   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2022   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2022   10:55
Spoštovani,

Naročnik ne razpolaga s podatkom o starostni, spolni, izobrazbeni strukturi uporabnikov železniških storitev, starih 15+ (mes splošno javnostjo) oz. s podatkom o strukturi uporabnikov tovornega prometa po velikosti podjetja, regiji in tipu dejavnosti.

Reprezentativnost vzorca se opredeli glede na razmerja v celi populaciji splošne javnosti in poslovne javnosti.