Dosje javnega naročila 003031/2022
Naročnik: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Gradnje: Postajališče za avtodome - gradnja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 240.258,53 EUR

JN003031/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2022
JN003031/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2022
JN003031/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2022
JN003031/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.08.2022
JN003031/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003031/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210
SI
Trebnje
Slovenija
obcina.trebnje@trebnje.si
obcina.trebnje@trebnje.si
+386 73481145
+386 73481131

Internetni naslovi
http://www.trebnje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444396/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13787
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postajališče za avtodome - gradnja
Referenčna številka dokumenta: 2022/000141
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja počivališča za avtodome.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja počivališča za avtodome.
Natančen opis predmeta naročila izhaja iz projektne dokumentacije PZI, št. projekta PR-R11/2018, november 2018, sprememba marec 2022 izdelovalca Acer Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto, in popisa del s ponudbenim predračunom, ki sta sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (številka v IS (e-MA) - OP20.08158).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2022   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb poteka preko informacijskega sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2022   09:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija javnega naročila (popisi in projektna dokumentacija) je zaradi večjega obsega na voljo na spletni strani naročnika:
https://www.trebnje.si/n5904/javno-narocilo-postajalisce-za-avtodome-gradnja
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2022   13:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za obrazložitev postavk:
Zavihek vodovod:
Postavke:
2,05 način izdelave priključka in kakšna je obstoječa cev, prosimo za montažno shemo.
2,07 kateri material je potrebno upoštevati v vodomernem mestu (montažna shema)
2,08 kateri material je potrebno upoštevati (montažna shema)
2,09 detajl oziroma montažna shema navezave

Zavihek krajinska arhitektura:
postavke:
1,11 prosimo za objavo risbe št.3 kot piše v postavki in količine potrebne za izdelavo ograje
1,12 prosimo za objavo risbe št.4 kot piše v postavki in količine potrebne za izdelavo ograje


ODGOVOR

Pozdravljeni!

Podajamo obrazložitve zavihka vodovod:
- 2,05 način izdelave priključka in kakšna je obstoječa cev, prosimo za montažno shemo.
Obstoječa cev navezave je NL DN100. Priključek na obstoječo cev se izvede z navrtnim zasunom, teleskopsko vgradno garnituro in NL cestno kapo.

- 2,07 kateri material je potrebno upoštevati v vodomernem mestu (montažna shema)
Gre za drobni montažni material, za katerega ne pripravljamo montažnih shem. V vodomernem mestu je potrebno upoštevati dobavo in montažo vodomera 1''. Ostala inštalacija jaška je zajeta v okviru termo izolacijskega jaška.

- 2,08 kateri material je potrebno upoštevati (montažna shema)
Gre za drobni montažni material, za katerega ne pripravljamo montažnih shem. V razcepnem jašku je potrebno upoštevati dobavo in montažo cinkanih cevnih kosov in fazonov ter kroglični zasun za izvedbo razcepa. Ostala inštalacija jaška je zajeta v okviru termo izolacijskega jaška.

- 2,09 detajl oziroma montažna shema navezave
Gre za drobni montažni material, za katerega ne pripravljamo montažnih shem.

Za postavki 1,11 in 1,12 pri zavihku krajinska arhitektura bo naročnik prek obvestila o spremembi na Portalu javnih naročil objavil risbi št. 3 in št. 4.Datum objave: 23.05.2022   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Postavka: Porušitev in odstranitev jaška in cisterne za gorivo.
"cevovode je potrebno napolniti z inertnim plinom (dušik ali ogljikov dioksid), odkopati zemljino in razbiti jaške.
Cevovod odrezati ročno, istočasno pa na mesto rezanja dovajati inertni plin, ves čas dela mora biti prisotna požarna straža, izvajati se mora merjenje koncentracije prisotnosti hlapov; z vsemi potrebnimi deli in materiali"

Prosimo za podatke o velikosti jaškov in cisterne, iz kakšnega materiala sta obstoječ jašek in cisterna, ter vrsto materiala obstoječih povezovalnih cevi.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Zaradi različnih informacij naročnik ni prepričan, ali so jaški in cisterne na tem območju sploh prisotne. Zato predlagamo, da se postavka 1,16 Porušitev in odstranitev jaška in cisterne za gorivo, izvzame iz popisa del oz. vsi ponudniki oddajo vrednost 0.