Dosje javnega naročila 003041/2022
Naročnik: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
Gradnje: Rekonstrukcija lokalne ceste Dob - Boga vas
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 497.659,58 EUR

JN003041/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2022
JN003041/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2022
JN003041/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.07.2022
JN003041/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003041/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
SI
Ivančna Gorica
Slovenija
Simona Matjan
simona.matjan@ivancna-gorica.si
+386 17812138
+386 17812120

Internetni naslovi
https://ivancna-gorica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444416/JN_REKONSTRUKCIJA_LC_DOB_BOGA_VAS.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444416/espd/ESPD_JN_LC_DOB_BOGA_VAS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13783
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija lokalne ceste Dob - Boga vas
Referenčna številka dokumenta: JN-13783
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC 138171 Dob pri Šentvidu - Boga vas.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dob pri Šentvidu - Boga vas
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC 138171 Dob pri Šentvidu - Boga vas.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.05.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2022   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Iz razpisne dokumentacije so razvidne naslednje referenčne zahteve:
Gos. subjekt mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe v predmetnem javnem naročilu uspešno izvedel
- vsaj en (1) referenčni posel, ki vsebuje novogradnjo ali obnovo ceste v dolžini vsaj 400 metrov in širini vsaj 4 metrov
in
- vsaj en (1) referenčni posel, ki vsebuje izgradnjo prepusta oz. premostitvenega objekta z razponom vsaj 4 metrov.

IN

Gos. subjekt mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe v predmetnem javnem naročilu uspešno izvedel vsaj en (1) referenčni posel, ki vsebuje novogradnjo ali obnovo ceste z pripadajočo komunalno infrastrukturo in javno razsvetljavo, pri čemer je vrednost del gradnje ceste znašala najmanj 200.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik zahteva vse te reference ali je prišlo do napake?
ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik navaja, da pri navedbi referenc ni prišlo do napake.
Gospodarski subjekt mora izkazati uspešno izvedbo treh referenčnih poslov.
Gospodarski subjekt za izkazovanje treh referenc predložiti najmanj 2 referenčna potrdila, potrjena s strani investitorja referenčnega posla. Izpolnjevanje prve navedene reference (cesta v d. 400m in š. 4m) in druge navedene reference (izgradnja prepusta z razponom 4m) lahko izpolnjuje z enim predloženim potrdilom, potrjenim s strani investitorja.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica

Datum objave: 13.05.2022   10:07
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek za kakšno cev gre in kolikšen je fi cevi (popis del propust 1 in 2)?


4016 Dobava in vgradnja cevi za komunalne vode. m1ODGOVOR:

Spoštovani,

pri postavki »4016 Dobava in vgradnja cevi za komunalne vode« se ponudi rebrasto PVC cev fi125mm namenjeno vgradnji kabelskih vodnikov.

Lep pozdrav.

Občina Ivančna Gorica

Datum objave: 20.05.2022   08:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
zanima me kaj je mišljeno pod postavko: Doplačilo za izdelavo vute. V slovarju SSKJ te besede ni. Prosim za obrazložitev pojma in detajl. Hvala.

ODGOVOR:

Spoštovani,

pod postavko »doplačilo za izdelavo vute« se navede ceno za izdelavo zoba na katerega se nalega prehodna plošča.

Lep pozdrav,
Občina Ivančna Gorica