Dosje javnega naročila 003039/2022
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Storitve: JPE-SPV-144/22 - Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 486.780,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003039/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2022
JN003039/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2022
JN003039/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.08.2022
JN003039/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003039/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444421/JPE-SPV-144-22_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13800
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-144/22 - Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov
Referenčna številka dokumenta: JN-13800 (JPE-SPV-144/22)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška ulica 19, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2022
Konec: 01.10.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.05.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.05.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2022   10:00

Dodatne informacije:
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora ponudnik pred oddajo ponudbe obvezno ogledati objekte naročnika, kjer se bodo izvajale razpisana dela z namenom, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami in proizvodnimi objekti na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani. Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, v Ljubljani, ki so obvezni za vse ponudnike. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika (naveden v razpisni dokumentaciji) do 19. 5. 2022 in se dogovoriti za sestanek. Ogled objektov je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled objekta je 20. 5. 2022 do 12. ure.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022