Dosje javnega naročila 003057/2022
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Ureditev skladiščne površine blok E za potrebe KT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003057/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.05.2022
JN003057/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2022
JN003057/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2022
JN003057/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2022
JN003057/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003057/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444438/71-2022_10052022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13806
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev skladiščne površine blok E za potrebe KT
Referenčna številka dokumenta: JN 71/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Ureditev skladiščne površine blok E za potrebe kontejnerskega terminala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (oz. kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je Ureditev skladiščne površine blok E za potrebe kontejnerskega terminala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2022   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2022   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2022   11:17
VPRAŠANJE
Naročnika lepo prosimo, da popis del odklene, razširi stolpce, kjer se vpisuje cene na enoto in stolpce, kjer je zmnožek cene na enoto in količine. Navedene celice so namreč preozke in ni videti vrednosti.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popis del z razširjenimi stolpci.Datum objave: 17.05.2022   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri postavki III. voziščne konstrukcije, 1 / 24 181: Vgraditev nasipa iz s cementom stabilizirane zrnate kamnine iz recikliranega materiala.... nas zanima koliko kg cementa upoštevamo na 1 m3 recikliranega materiala? Ta podatek je ključen za oblikovanje cene.
Prosimo za hiter odgovor.

Se zahvaljujemo.


ODGOVOR
Skladno s priloženo dokumentacijo Načrta dimenzioniranja vozišče konstrukcije mora izvajalec pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kakovosti posameznih plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi:
2.točka: za vezane spodnje nosilne plasti (stabilizirane)
- TSC 06.320 (točka 5.2.6 Optimalna količina hidravličnega veziva)
- za obe vezani (stabilizirani) plasti je potrebno pred izvajanjem del izdelati Predhodno sestavo - recepturo skladno s TSC 06.320.


Datum objave: 18.05.2022   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zadnjem obdobju se na področju gradbeništva srečujemo z enormnim porastom cen nekaterih materialov, surovin in energentov. Problem globalnega trenda dviga cen zaradi pandemije je drastično poslabšala še vojna v Ukrajini, kot posledica nastalih razmer so se nekateri cenovni kalkulacijski elementi povečali tudi za več kot 100%. Navedena dejstva predstavljajo nevzdržne razmere za izvajalce po dosedanjih gradbenih pogodbah, kot tudi negotovo stanje pri sklepanju novih pogodb.
V trenutnih razmerah si izvajalci nikakor ne moremo privoščiti podpisovanja pogodbenih razmerij z določilom fiksnih cen. Pred leti, ko je bila inflacija v državi enoodstotna je bila klavzula o fiksnosti cen v pogodbah premo sorazmerna in enako poštena za obe pogodbeni stranki, v zadnjem obdobju pa temu še zdaleč ni tako. Izvajalci se ob podpisu tako zastavljenih pogodb upravičeno bojimo, da bodo stroški, katerih višino je ta trenutek nemogoče predvideti, resno ogrozili poslovanje in povzročili nov val stečajev gradbenih podjetij, kar pa ni v interesu ne gospodarstva in ne države.
S tem pozivom apeliramo na naročnika naj v sled pereče problematike ekonomskega stanja na trgu gradbenih materialov in energentov in v sled poštenega pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami, iz pogodbenih določil v razpisni dokumentaciji umakne klavzulo o fiksnosti cen in predvidi valorizacijo pogodbenih cen v celoti od dneva oddaje ponudbe dalje.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 18.05.2022   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 10 dni, saj je ta bil zelo kratek glede na to da je razpis objavljen 11.5.2022.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 30.5.2022 do 13. ure.Datum objave: 19.05.2022   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede recepture za cementno stabilizacijo naročnika pozivamo, da poda konkreten odgovor, saj je količina cementa na kg ključnega pomena pri oblikovanju cene. Količina cementne stabilizacije je velika, zato ta podatek lahko odločilno vpliva na oblikovanje končne cene ponudbe.
V kolikor naročnik v tej fazi tega ne more podati, naročnika pozivamo za podajo ocene, da bomo imeli vsi ponudniki enako osnovo pri oblikovanju cene. Npr. ali je to 50kg/m3 ali je to 80kg/m3.

Se zahvaljujemo.


ODGOVOR
V ponudbi naj ponudniki upoštevajo naslednje količine cementa na posamezno postavko popisa del :
V postavki III/1 - 75 kg/m3
V postavki III/2 - 55 kg/m3

Točno količino cementa se bo določilo na podlagi recepture, ki jo bo moral pripraviti izvajalec glede na analizo obstoječega materiala, ki se ga bo recikliralo, vse v skladu s TSC 06.320

Datum objave: 26.05.2022   08:40
POJASNILO NAROČNIKA:
Kaj je zajeto v fazi 1 in kaj v fazi 2.
Ali sklop IV odvodnjavanje in meteorna kanalizacija ter sklop VI električne instalacije - gradbena dela spada v fazo 1 ali v fazo 2?

Faznost izvedbe je usklajena z uporabnikom - PC kontejnerski terminal, in sicer se najprej izvede Z del ureditve - v situaciji označen Blok E1000, ki zajema približno 50% celotne ureditve. Po končanih vseh delih te faze in prevzemu s strani naročnika na način, da lahko prične s skladiščenjem kontejnerjev na končanem delu ter po premiku vseh preostalih kontejnerjev iz V dela s strani uporabnika, se izvede še preostali del površine na V delu - Blok E2000. Meteorna kanalizacija in električna napeljava je umeščena na Z del površine in se jih tako izvede v 1. fazi.