Dosje javnega naročila 003082/2022
Naročnik: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Gradnje: Osnovna šola Šmarjeta - rekonstrukcija, odstranitev objekta in dozidava
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003082/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.05.2022
JN003082/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2022
JN003082/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2022
JN003082/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2022
JN003082/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2022
JN003082/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2022
JN003082/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003082/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66
8220
SI
Šmarješke Toplice
Slovenija
Mateja Kotnik
mateja.kotnik@smarjeske-toplice.si
+386 73844336

Internetni naslovi
https://www.smarjeske-toplice.si/domov.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444478/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444478/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13813
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Osnovna šola Šmarjeta - rekonstrukcija, odstranitev objekta in dozidava
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za rekonstrukcijo, odstranitev objekta in dozidavo Osnovne šole Šmarjeta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za rekonstrukcijo, odstranitev objekta in dozidavo Osnovne šole Šmarjeta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 198
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.05.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.05.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2022   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko kot garancijo za resnost ponudb priložimo kavcijsko zavarovanje?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, ponudniki lahko predložijo tudi kavcijsko zavarovanje.
Datum objave: 16.05.2022   13:03
VPRAŠANJE
Investitorja prosimo, da takoj objavi načrte arhitekture in sheme stavbnega pohištva. Glede na tako kratek rok za izdelavo ponudbe pričakujemo, da boste na vprašanja odgovarjali dnevno ne pa po nekaj dneh.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da se naročnik izjasni glede vrednosti zahtevane reference ponudnika: 1.250.00,00 ALI 2.500,00 EUR z DDV:

"Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih desetih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel in zaključil:
- najmanj eno gradnjo/prenovo/sanacijo/rekonstrukcijo objekta, ki po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo v skupino CC-SI 122 - poslovne in upravne stavbe in 123 - trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti , 126 stavbe splošnega družbenega pomena , pri čemer je vrednost investicije (gradnje) znašala 1.250.000,00 2.500.000,00 EUR z DDV."

ODGOVOR
Objavljen je popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 16.05.2022   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kolikšna mora biti vrednost reference: 1.250.000,00 ali 2.500.000,00 EUR z DDV ?

ODGOVOR
Objavljen je popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 17.05.2022   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi zagotavljanja večjega števila ponudnikov in priprave konkurenčne ponudbe naročniku predlagamo podaljšanje roka oddaje naročila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se je podaljšal do četrtka, 2. 6. 2022, do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 2022, ob 11. uri.

Datum objave: 17.05.2022   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi zagotavljanja večjega števila ponudnikov in priprave konkurenčne ponudbe naročniku predlagamo podaljšanje roka oddaje naročila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Rok za oddajo ponudb se je podaljšal do četrtka, 2. 6. 2022, do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 2022, ob 11. uri.

Datum objave: 17.05.2022   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da je od objave tehnične dokumentacije pa do oddaje ponudbe na razpolago praktično 1 teden časa, pozivamo naročnika , da podaljša rok za oddajo ponudbe najmanj za en teden, saj v tako kratkem času ni možno pridobiti ustreznih ponudb in izdelati korektno ponudbo, glede na obsežnost dokumentacije.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se je podaljšal do četrtka, 2. 6. 2022, do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 2022, ob 11. uri.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
med danes objavljeno projektno dokumentacijo še vedno ni strojnih instalacij. Prosimo za objavo.


ODGOVOR
Datum objave: 17.05.2022   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika pozivamo k podaljšanju roka oddaje za 14 dni.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se je podaljšal do četrtka, 2. 6. 2022, do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 2022, ob 11. uri.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kolikšna mora biti vrednost reference: 1.250.000,00 ali 2.500.000,00 EUR z DDV ?

ODGOVOR

Objavljen je bil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.05.2022   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da se naročnik izjasni glede vrednosti zahtevane reference ponudnika: 1.250.00,00 ALI 2.500,00 EUR z DDV:

"Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih desetih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel in zaključil:
- najmanj eno gradnjo/prenovo/sanacijo/rekonstrukcijo objekta, ki po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo v skupino CC-SI 122 - poslovne in upravne stavbe in 123 - trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti , 126 stavbe splošnega družbenega pomena , pri čemer je vrednost investicije (gradnje) znašala 1.250.000,00 2.500.000,00 EUR z DDV."

ODGOVOR
Objavljen je bil popravek razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi zagotavljanja večjega števila ponudnikov in priprave konkurenčne ponudbe naročniku predlagamo podaljšanje roka oddaje naročila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se je podaljšal do četrtka, 2. 6. 2022, do 10. ure.


Datum objave: 17.05.2022   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da se naročnik izjasni glede vrednosti zahtevane reference ponudnika: 1.250.00,00 ALI 2.500,00 EUR z DDV:

"Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih desetih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel in zaključil:
- najmanj eno gradnjo/prenovo/sanacijo/rekonstrukcijo objekta, ki po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo v skupino CC-SI 122 - poslovne in upravne stavbe in 123 - trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti , 126 stavbe splošnega družbenega pomena , pri čemer je vrednost investicije (gradnje) znašala 1.250.000,00 2.500.000,00 EUR z DDV."

ODGOVOR
Objavljen je bil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 17.05.2022   21:38
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnitev naročnika glede oddaje ponudbe s podizvajalci.
Obrazec za navedbo podizvajalcev in njihovih kontaktnih podatkov (prvi dve alineji spodnjega navodila) ni objavljen, torej ponudnik sam formulira obrazec z vsemi podatki?

"Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva"


ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik v svojem ESPD obrazcu navede, da nastopa s podizvajalci, ter predloži ESPD obrazce za vse nominirane podizvajalce, v katerih navede zahtevane podatke. V primeru zahteve podizvajalcev po neposrednem plačilu predloži ponudbi zahtevo podpisano s strani podizvajalca.Datum objave: 18.05.2022   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponovno vas pozivamo, da čimprej objavite projektno dokumentacijo za strojne inštalacije, da lahko pristopimo k izdelavi ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je v celoti objavljena.
Datum objave: 18.05.2022   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kolikšna mora biti vrednost reference: 1.250.000,00 ali 2.500.000,00 EUR z DDV ?

ODGOVOR

Objavljen je popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 18.05.2022   11:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponovno vas obveščamo, da v projektni dokumentaciji ni grafike za strojne inštalacije, objavljen je samo popis del.

Prosimo čimprej za dopolnitev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je objavil dodatno projektno dokumentacijo s popravkom objave.Datum objave: 19.05.2022   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
najlepše prosimo za podaljšanje roka.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se je podaljšal do četrtka, 2. 6. 2022, do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 2022, ob 11. uri.

Datum objave: 19.05.2022   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za potrditev, da se lahko odda elektronsko podpisana garancija za resnost ponudbe, skupaj z ponudbo.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
najlepše prosimo za podaljšanje roka.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se je podaljšal do četrtka, 2. 6. 2022, do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 2022, ob 11. uri.Datum objave: 19.05.2022   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
najlepše prosimo za podaljšanje roka.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se je podaljšal do četrtka, 2. 6. 2022, do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 2. 6. 2022, ob 11. uri.


Datum objave: 20.05.2022   08:51
VPRAŠANJE
poštovani,

Naročnika prosimo za potrditev, da se lahko odda elektronsko podpisana garancija za resnost ponudbe, skupaj z ponudbo.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

v primeru, da je garancija podpisana digitalno in ne lastnoročno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.
Ponudnik predloži skenirano finančno zavarovanje za resnost ponudbe skupaj s ponudbo na e-JN portal.


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev da se lahko zavarovanje za resnost odda elektronsko podipisana skupaj z ponudbo.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

v primeru, da je garancija podpisana digitalno in ne lastnoročno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.
Ponudnik predloži skenirano finančno zavarovanje za resnost ponudbe skupaj s ponudbo na e-JN portal.


Datum objave: 23.05.2022   13:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšne police so mišljene pod zavihkom kamnoseška dela - granit, tonalit, apnenec ...?


ODGOVOR

Okenske police iz umetnega kamna (kot npr. AZUR 7), izdelane po posebnem tehnološkem postopku iz kristalnih kamenin, vezanih z naravno akrilno smolo, odporne na UV žarke, kisline, luge in soli, gladke površine. Barva in tekstura po izboru projektanta. Prerez in montaža skladno z dogovorom.


Datum objave: 23.05.2022   13:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tretjem in četrtem odstavku 3. člena Vzorca pogodbe je navedeno:
»Pogodbeno načelo »cena po enoti mere« pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del.
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. V primeru dodatnih in več - presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.«

Glede na trenutno situacijo v kateri smo izvajalci (višanje cen materialov, energentov, zamude v dobavi materialov, ) in nepredvidljive razmere v prihodnje predlagamo, da ustrezno spremenite omenjeni člen Vzorca pogodbe in vanj vključite možnost spremembe pogodbene cene zaradi rasti cen oz. ustrezen indeks rasti cen (indeks GZS za inženirske objekte, statistični urad, UMAR...).

Spremenjene okoliščine, ki nastanejo po podpisu pogodbe in otežujejo izpolnitev pogodbenih obveznosti podizvajalcev po Pogodbi, v predvidenih rokih in cenah so razlog za zahtevo razveze pogodbe v skladu s 112. členom OZ (razen če se pogodbeni pogoji pravično spremenijo).
Prav tako ima izvajalec zakonsko možnost neposredne zahteve spremembe pogodbene cene v skladu s 656. členom OZ.
Spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila so javnopravno dopustne v smislu 95. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3. Javnopravna dopustnost, kot dodatni pogoj za spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila je v takem primeru znotraj 95. člena ZJN-3, in sicer v okviru 3. točke prvega odstavka.
Izvajalci javnega naročila bomo v vsakem primeru imeli pravico zahtevati spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila na podlagi določil 112. člena OZ ter 95. člena ZJN-3.

Da se vnaprej izognete negotovosti glede pravilne izpeljave postopka javnega naročanja ter aneksiranja pogodb vsaj v delu pogodbene cene, predlagamo, da v Vzorec pogodbe vključite možnost spremembe pogodbene cene zaradi rasti cen oz. ustrezen indeks rasti cen. V takem primeru bo sprememba cen predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (prva točka, prvega člena 95. odstavka ZJN-3) in aneksi k pogodbi niti ne bodo potrebni.ODGOVOR
Naročnik predloga pogodbe ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika, da skladno z podaljšanjem roka za oddajo ponudbe t.j. 2.6.2022, ustrezno podaljša tudi rok za postavitev vprašanj do 26.5.2022.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik roka za postavitev vprašanj ne bo podaljšal.