Dosje javnega naročila 003105/2022
Naročnik: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo zunanje bivalne enote za otroke in mladostnike do 26. leta s kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju za CUDV Črna na Koroškem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003105/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2022
JN003105/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003105/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem
Center 144
2393
SI
Črna na Koroškem
Slovenija
Žana Avberšek
zana.avbersek@cudvcrna.si
+386 28704027

Internetni naslovi
https://www.cudvcrna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444580/JN_projektiranje.zip
ESPD: https://www.cudvcrna.si/informacije/razpisi/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13893
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo zunanje bivalne enote za otroke in mladostnike do 26. leta s kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju za CUDV Črna na Koroškem
Referenčna številka dokumenta: 4300-04/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo zunanje bivalne enote CUDV Črna na Koroškem z dvema nadstropjema za skupno 24 uporabnikov in dodatne skupne prostore - večnamenski prostor ter 3 učilnice za uporabnike.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Črna na Koroškem
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo zunanje bivalne enote CUDV Črna na Koroškem z dvema nadstropjema za skupno 24 uporabnikov in dodatne skupne prostore - večnamenski prostor ter 3 učilnice za uporabnike. natančen opis predmeta javnega naročila izhaja iz projektne naloge in prilog razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča glede na čas pridobljene predhodne dokumentacije, ki je potrebna za izdelavo projektne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2022