Dosje javnega naročila 003090/2022
Naročnik: RUDAR SENOVO poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo
Blago: Sklenitev okvirnih sporazumov za sukcesivno dobavo drobnega gradbenega potrošnega materiala za obdobje štirih let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 195.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003090/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2022
JN003090/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2022
JN003090/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.06.2022
JN003090/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003090/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RUDAR SENOVO poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 4
8281
SI
Senovo
Slovenija
Goran Udovč, Goran Udovč
goran.udovc@rudar-senovo.si
+386 74881940
+386 74881957

Internetni naslovi
http://www.rudar.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444583/KoncnaRD_Rudar_Senovo_material.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sklenitev okvirnih sporazumov za sukcesivno dobavo drobnega gradbenega potrošnega materiala za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: JN-3/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sklenitev okvirnih sporazumov za sukcesivno dobavo drobnega gradbenega potrošnega materiala za obdobje štirih let. Naročnik bo v vsakem od sklopov sklenil okvirni sporazum z največ tremi gospodarskimi subjekti, na podlagi v dokumentaciji navedenih meril. Pri tem bo praviloma kupoval blago, ki je predmet posameznega sklopa, pri prvem od gospodarskih subjektov, v kolikor pa ta ne bi imel zaloge, bo isti material kupil pri drugem, oziroma če tudi ta ne bo imel zaloge, pri tretjem gospodarskem subjektu, s katerim bo imel naročnik sklenjen okvirni sporazum. Naročnik v času trajanja okvirnega sporazuma ne bo odpiral konkurence (postopek sklenitve okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti brez odpiranja konkurence, pri čemer je vrstni red posameznih nabav opredeljen zgoraj). Poleg tipskih artiklov lahko naročnik glede na dejanske potrebe kupuje tudi druge istovrstne artikle (v okviru gradbenega materiala, elektroinstalacij in strojnih instalacij) po veljavnem ceniku, upoštevaje podan p
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošni gradbeni material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško/Senovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošni gradbeni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za elektroinštalacije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31681410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško/Senovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Material za elektroinštalacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za strojne inštalacije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44140000
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško/Senovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Material za strojne inštalacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2022   13:00
Kraj: https://eponudbe.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno, zapisnik o javnem odpiranju v PDF formatu bo neposredno po javnem odpiranju ponudb dosegljiv na: https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Odprte-ponudbeOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2022