Dosje javnega naročila 003087/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-106/22; Obnova vozišča na cesti R1-206, odsek 1027 Kranjska Gora-Erika od km 0.037 do km 1.810
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.771.239,29 EUR

JN003087/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2022
JN003087/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2022
JN003087/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2022
JN003087/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.06.2022
JN003087/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2022
JN003087/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2022
JN003087/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.07.2022
JN003087/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2022
JN003087/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.11.2022
JN003087/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003087/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-22-000551/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444584/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13852
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-106/22; Obnova vozišča na cesti R1-206, odsek 1027 Kranjska Gora-Erika od km 0.037 do km 1.810
Referenčna številka dokumenta: 43001-115/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova vozišča na cesti R1-206, odsek 1027 Kranjska Gora-Erika od km 0.037 do km 1.810
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova vozišča na cesti R1-206, odsek 1027 Kranjska Gora-Erika od km 0.037 do km 1.810
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.06.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.06.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2022   09:31
VPRAŠANJE
Prosimo za popravilo postavke: CESTA FAZA 2, nosilne plasti,
izdelava sloja iz predhodno porezkanega asfalta v debelini 11 cm z dobavo iz lokalne deponije izvajalca (območja razširitev vozišča, kjer je predviden postopek hladne reciklaže s penjenim bitumnom) - MANJKA ENOTA MERE

ODGOVOR


Objavljamo spremembo Popisa del z dopolnitvijo postavke »izdelava sloja iz predhodno porezkanega asfalta v debelini 11 cm z dobavo iz lokalne deponije izvajalca (območja razširitev vozišča, kjer je predviden postopek hladne reciklaže s penjenim bitumnom)«. Enota mere je m2.

Datum objave: 02.06.2022   08:47
VPRAŠANJE
Postavka v popisu del cr- križišče Borovška .. post. št. 19 je samo tekst brez EM in količine ?
in
CESTA 2 FAZA- DRSI : PLASTGIČNI SMERNIK JE BREZ ENOTE MERE

ODGOVOR

Postavka 19 »Razna manjša nepredvidena dela, material« v zavihku »CR - križišče Borovška« v popisu del se briše v celoti.

Merska enota postavke »Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi, z izvlečnim zimskim kolom« v zavihku »cesta faza 2 DRSI« se dopolni s »kos«.
Datum objave: 09.06.2022   07:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika naprošam za potrditev, da finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja za prvotni rok oddaje ponudbe.

Hvala

ODGOVOR


Kot je že razvidno iz objavljene spremembe roka za odpiranje ponudb, garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb.