Dosje javnega naročila 003106/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-109/22; Postavitev ukrepov za motoriste na DC R2-409 in R1-208 - Dekani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.611,42 EUR

JN003106/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2022
JN003106/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2022
JN003106/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.08.2022
JN003106/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003106/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-22-000744/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444662/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13879
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-109/22; Postavitev ukrepov za motoriste na DC R2-409 in R1-208 - Dekani
Referenčna številka dokumenta: 43001-179/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Postavitev ukrepov za motoriste na DC R2-409 in R1-208 - Dekani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Postavitev ukrepov za motoriste na DC R2-409 in R1-208 - Dekani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2022   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s
klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov
nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom
sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig
cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in
izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v
popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še
poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj
nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da
se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in
posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije
javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi
omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje
cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
(GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.
Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter
omogoči valorizacijo ponudbenih cen.
Hvala
Lep pozdrav


ODGOVOR


Naročnik se, glede na kratek rok izvedbe, ni odločil za omogočeno valorizacijo ponudbenih cen.

Datum objave: 30.05.2022   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za pojasnilo postavke:
izvedba del /sečnja / za zagotavljanje pregledne berme z odstranitvijo vegetacije na ustrezno deponijo ura 16

1. Če je za drevesa premera 15cm na prsni višini izdano odkazilo za posek pristojnega gozdarskega zavoda?
2. Če je za sečnjo seznanjen in se strinja lastnik dreves?
3. Na kakšno deponijo je potrebno odpeljati vegetacijo oz. če je možno mletje lesa in ga sekance pustiti na lokaciji (za ustvarjanje humusa)?
4. Kaj naj upoštevamo v uri, ker cena usposobljenega gozdnega delavca in ura gozdarskega tovornega vozila se večkratno razlikujeta?

Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR

V eleboratu ni nikjer razvidno, da gre za drevje debeline 15cm ali več. Pri podobnih zadevah gre po navadi za odstranitev grmovja oz. vej, ki rastejo v cestnem svetu. V kolikor se bo pokazalo, da bo potrebno odstraniti večje drevje, se bodo stvari reševale na licu mesta v dogovoru med nadzorom, lastnikom, koncesionarjem in izvajalcem v sklopu nepredvidenih del.