Dosje javnega naročila 003102/2022
Naročnik: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Blago: NAKUP ZOBOZDRAVSTVENIH STOLOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.111,60 EUR

JN003102/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2022
JN003102/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2022
JN003102/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.08.2022
JN003102/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003102/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9
4000
SI
Kranj
Slovenija
urska.pintar@ozg-kranj.si
urska.pintar@ozg-kranj.si
+386 42082516

Internetni naslovi
http://www.ozg-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444693/2_6_Razpis_zobstoli2022.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444693/espd/2_6_Razpis_zobstoli2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13889
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ZOBOZDRAVSTVENIH STOLOV
Referenčna številka dokumenta: JN_08/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192410
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zobozdravstvenih stolov za ambulanto v ZD Kranj in ambulanto v ZD Škofja Loka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zobozdravstveni stol za ZD Škofja Loka
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Zobozdravstveni stol za ambulanto ZD Škofja Loka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zobozdravstveni stol za ZD Kranj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Zobozdravstveni stol za ambulanto ZD Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.05.2022   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu št. 2 v točki 41 - prosim definirajte termin predispozicija. Ali naj ponujeni stol ima te priključke ali ne. Zelo nenavadno bi bilo, če bi se le ti (naknadna vgradnja) zahtevali kasneje.

V zvezi s zahtevama opredeljenima pod zap. Št. 12 in št. 50 nam je proizvajalec podal sledečo izjavo, ki v prevodu glasi :

Naši zobozdravniški stoli so pridobili (in presegli) vse varnostne standarde in certifikate, ki so zahtevani v EU. Aparat ima glede na tip in opremljenost le tega, različno število varnostnih naprav in senzorjev, tako da je, ob upoštevanju navodil za uporabo, delo z njim povsem varno, tako za pacienta kot izvajalca . V nobenem primeru pa ne moremo zagotoviti (ker bi s tem kršili navedene varnostne protokole), da bi delovali rotacijski instrumenti takrat, ko se stol, na katerem sedi pacient, premika .

Ali je taka obrazložitev in hkratna predložitev varnostnih cerifikatov ustrezna za obe navedeni zahtevi?

Stol za terapevta in stol za asistentko - podane so tehnične zahteve, ki so jasne. Ni pa znamka teh stolov ničemer povezana s samim zobozdravniškim stolom, tako da je zahteva, da naj bosta iste znamke kot je zobozdravstveni sol neskladna, brez kakršnekoli tehnične ali druge argumentacije ter je diskriminatorna do ostalih ponudnikov.


Vnaprej se zahvaljujemo za odgovore.
ODGOVOR

1. Verjetno je mišljena točka 41 v sklopu 1 oziroma točka 43 v sklopu 2 in sicer pojasnjujemo, da mora ponujeni stol imeti priključke za uporabo aparatov drugih proizvajalcev npr. laserja,...
2. Stol se mora upravljati z nožnim stikalo tudi ko so instrumenti izven ležišč, da se popravi lega pacienta med delom. Rotacijski instrumenti med premikom pacienta ne smejo delovati.
Varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire morajo biti prisotna.
Varnostni certifikati za obe zahtevi morajo biti predloženi v ponudbi stola.
3. Stol za asistentko ni nujno iste znamke kot zobozdravstveni stol.Datum objave: 25.05.2022   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanja in komentarji se tičejo SKLOPA ŠT. 2

1. Naročnik je opredelil tehnično opremo v kar 58 točkah - zahtevah , Čeprav gre za sicer zelo skromno opremljen aparat, je logično, da lahko vseh 58 zastavljenih točk zadosti le en aparat, ki ga je imel naročnik v mislih (prospektu) pred seboj. Naročnik sicer dopušča, da se ponudi tudi ''boljše lastnosti'', vendar ne opredeli na kakšen način bo to ocenjeval in tudi v kakšni meri in kje so možna takšna odstopanja. Nekje kjer bi pričakovali vsaj neko orientacijsko vrednost operira z neopredeljivimi pojmi ''polica večjih dimenzij '', nekje pa gre in prepiše natančne podatke iz prospekta, brez kakršnih koli možnosti odstopanj
- vprašanje ali je za vas stol, ki se dvigne (sedalni del) 81 cm, neustrezen, čeprav v vseh ostalih kriterijih krepko presega tehnične zahteve?

- Prosim opredelite vašo zahtevo, kaj ste imeli v mislih z zahtevo v točki 47 - vsaj 10 spominskih pozicij stola?
- V točki 12 zahtevate lastnosti (oziroma morda ne razumemo zahteve), ki so skregane z varnostnimi nastavitvami - če razumemo prav naj bi pri izvlečenem biču, kar pomeni, da je delujoč-aktiviran (npr. turbinski sveder s hitrostjo 360.000 obr/min), hkrati pa naj bi se premikal še stol (gor dol, naslonjalo ? Idealen recept za nesrečo !)
To bi sicer tehnično lahko izvedli z izklopitvijo varnostnega stikala, vendar bi bil tak stol zelo nevaren za pacienta. Ali je res taka zahteva naročnika?


Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni!
ODGOVOR

1. V 44. točki smo opredelili višino sedala na 82 cm, saj je terapevt do sedaj imel izkušnje z delom na tej višini (in višje) in mu je ta višina ustrezala. Naročnik bo kot ustreznega sprejel tudi stol, ki se dvigne (sedalni del) vsaj 81 cm ali višje.

Datum objave: 25.05.2022   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanja in komentarji se tičejo SKLOPA ŠT. 2

1. Naročnik je opredelil tehnično opremo v kar 58 točkah - zahtevah , Čeprav gre za sicer zelo skromno opremljen aparat, je logično, da lahko vseh 58 zastavljenih točk zadosti le en aparat, ki ga je imel naročnik v mislih (prospektu) pred seboj. Naročnik sicer dopušča, da se ponudi tudi ''boljše lastnosti'', vendar ne opredeli na kakšen način bo to ocenjeval in tudi v kakšni meri in kje so možna takšna odstopanja. Nekje kjer bi pričakovali vsaj neko orientacijsko vrednost operira z neopredeljivimi pojmi ''polica večjih dimenzij '', nekje pa gre in prepiše natančne podatke iz prospekta, brez kakršnih koli možnosti odstopanj
- vprašanje ali je za vas stol, ki se dvigne (sedalni del) 81 cm, neustrezen, čeprav v vseh ostalih kriterijih krepko presega tehnične zahteve?

- Prosim opredelite vašo zahtevo, kaj ste imeli v mislih z zahtevo v točki 47 - vsaj 10 spominskih pozicij stola?
- V točki 12 zahtevate lastnosti (oziroma morda ne razumemo zahteve), ki so skregane z varnostnimi nastavitvami - če razumemo prav naj bi pri izvlečenem biču, kar pomeni, da je delujoč-aktiviran (npr. turbinski sveder s hitrostjo 360.000 obr/min), hkrati pa naj bi se premikal še stol (gor dol, naslonjalo ? Idealen recept za nesrečo !)
To bi sicer tehnično lahko izvedli z izklopitvijo varnostnega stikala, vendar bi bil tak stol zelo nevaren za pacienta. Ali je res taka zahteva naročnika?


Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni!
ODGOVOR


1.V 44. točki smo opredelili višino sedala na 82 cm, saj je terapevt do sedaj imel izkušnje z delom na tej višini (in višje) in mu je ta višina ustrezala. Naročnik bo kot ustreznega sprejel tudi stol, ki se dvigne (sedalni del) vsaj 81 cm ali višje.
2. Z izrazom spominske pozicije stola so mišljene pozicije, ki jih prednastavimo, da se stol ustavi v točno določeni poziciji samo s pritiskom na gumb, da ni potrebno držati tipke ves čas premikanja stola. Tako pridobimo čas in ne iščemo vsakič znova delovne pozicije, ki je zelo pomembna zaradi ergonomskega dela terapevta. Vsaj 10 spominskih pozicij je zahteva, ker potrebujemo različne pozicije za delo v zgornji in spodnji čeljusti, različne za konzervativno in različne za protetično delo. Različne pozicije potrebujemo tudi pri delu z odraslimi pacienti ali otroki. Sama delovna pozicija oz. nastavitev ergonomskega položaja je stvar terapevta in bi ob souporabi stola potrebovali vsaj 5 spominskih položajev na enega terapevta.
3. V Sklopu 2 točka 12 ni opredeljene te zahteve, se strinjamo s komentarjem, da je premik stola ob aktiviranem nasadnem inštrumentu recept za nesrečo. Zahteva bi bila, da se da stol premakniti ob izvlečenem biču (neaktiven). Tako, da ima terapevt bič v rokah in korigira položaj pacienta (on ali asistentka) za bolj udobno delo in mu ob korekciji položaja pacienta ni treba vračati biča v odlagališče. V trenutku, ko bi aktivirali nasadni inštrument (pohodili stopalko) in bi začeli svedri rotirati pa mora biti premik stola zaradi varnosti onemogočen.