Dosje javnega naročila 003114/2022
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
Blago: Dobava vodovodnega, kanalizacijskega in plinskega materiala ter vodomerov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 316.301,03 EUR

JN003114/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN003114/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2022
JN003114/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2022
JN003114/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 13.06.2022
JN003114/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2022
JN003114/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2022
JN003114/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2022
JN003114/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2022
JN003114/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2022
JN003114/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2022
JN003114/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2022
JN003114/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003114/2022-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2022
JN003114/2022-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
JN003114/2022-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN003114/2022-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.04.2023
JN003114/2022-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003114/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177A
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Martina Brezovnik
martina.brezovnik@komusg.si
+386 28812035

Internetni naslovi
https://www.komusg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444748/Dokumentacija_VSA-.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13910
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vodovodnega, kanalizacijskega in plinskega materiala ter vodomerov
Referenčna številka dokumenta: JN-13910
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vodovodnega, kanalizacijskega in plinskega materiala ter vodomerov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnega, kanalizacijskega in plinskega materiala ter vodomerov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2022   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2022   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177A
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2022   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri razpisni dokumentaciji ne najdemo vaš ESPD naročnika.


ODGOVOR
Spoštovani. ESPD in ostali obrazci so dostopni na spletni strani naročnika na povezavi: https://www.komusg.si/vsa-javna-narocila/ArticleID/2080/Dobava-vodovodnega-kanalizacijskega-in-plinskega-materiala-ter-vodomerov

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je naveden kot obvezni sestavni element tudi obrazec ESPD, katerega pa niste objavili.
Prosimo vas, če ga lahko čim prej objavite.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani. ESPD in ostali obrazci so dostopni na spletni strani naročnika na povezavi: https://www.komusg.si/vsa-javna-narocila/ArticleID/2080/Dobava-vodovodnega-kanalizacijskega-in-plinskega-materiala-ter-vodomerov

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za objavo razpisne dokumentacije oz. obrazcev za oddajo v word obliki (predračun v excel obliki), saj je zaradi dela od doma in vključenosti več služb v pripravo posameznih obrazcev, izpolnjevanje pdf dokumentov zamudno, saj je ogromno tiskanja, skeniranja in prepošiljanja dokumentacije.

Zato vas, zaradi operativnih razlogov naprošamo, da objavite obrazce v word/excel obliki.

Že v naprej se zahvaljujemo.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani. ESPD in ostali obrazci so dostopni na spletni strani naročnika na povezavi: https://www.komusg.si/vsa-javna-narocila/ArticleID/2080/Dobava-vodovodnega-kanalizacijskega-in-plinskega-materiala-ter-vodomerovDatum objave: 18.05.2022   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V 15. členu okvirnega sporazuma imate med drugim zahtevo:
Ponudnik zagotavlja možnost dobave blaga na telefonski številki _____________________ tudi izven rednega delovnega časa za potrebe intervencij.

Vaša zahteva je v nasprotju z obstoječo zakonodajo. Trgovska (in verjetno druga) podjetja imajo skladno z zakonodajo in različnimi podzakonskimi akti ter kolektivnimi pogodbami jasno predpisane procese delovanja in odpiralnega časa. Vaša zahteva po dobavi blaga izven rednega delovnega časa je tako v nasprotju z Zakonom o delovnem razmerju, Zakonom o trgovini, Pravilnikom o obratovalnem času prodajaln, Zakon o varnosti in zdravju pri delu in številnimi drugimi predpisi na področju finančnega poslovanja. Prisotnost zaposlenih in izvajanje dobave izven odpiralnega časa namreč za seboj potegne ogromno kršitev, na katere verjetno niste pomislili. Prosimo torej, da sporno zahtevo, s katero od ponudnikov zahtevate kršitev zakonodaje, umaknete.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da se čas dobave v primeru intervencije ne zahteva za sklop 4. Glede ostalega naročnik vztraja pri dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.