Dosje javnega naročila 003120/2022
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
Storitve: Izbira izvajalca za prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.746,06 EUR

JN003120/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2022
JN003120/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2022
JN003120/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2022
JN003120/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2022
JN003120/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.12.2022
JN003120/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2022
JN003120/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2022
JN003120/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003120/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
SI
Domžale
Slovenija
Matjaž Draksler
matjaz.draksler@jkp-prodnik.si
+386 17295440
+386 17295450

Internetni naslovi
http://www.prodnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444760/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444760/espd/Obrazec_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13912
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov
Referenčna številka dokumenta: MJKP722
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbira izvajalca za prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za prevzem, odvoz in obdelavo gradbenih odpadkov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca za prevzem, odvoz in obdelavo gradbenih odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3, izrednih okoliščin
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, odvoz in obdelavo odpadka klasifikacijska št. 17 06 05*
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, odvoz in obdelavo odpadka klasifikacijska št. 17 06 05*
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3, izrednih okoliščin
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem, odvoz in obdelavo odpadnega lesa klasifikacijska št.: 20 01 38
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem, odvoz in obdelavo odpadnega lesa klasifikacijska št.: 20 01 38
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3, izrednih okoliščin
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2022   11:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2022   12:30
Kraj: v informacijskem sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2022   10:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali ima naročnik izdelane tudi ocene odpadkov ? V kolikor jih ima, prosimo za objavo.
Kolikšne so okvirne količine enkratnega odvoza po posamezni številki odpadkov, vezano na obstoječi skladiščni prostora naročnika? (gradbeni odpadki)

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

ocena odpadkov ni izdelana.

Izbrani ponudnik je dolžan kakršnokoli reklamacijo uveljavljati takoj, to je pred odvozom odpadkov iz naročnikove lokacije naklada. V tem primeru si naročnik pridružuje pravico te odpadke deponirati ločeno od ostalih, ter naročiti oceno teh odpadkov s strani ARSO pooblaščenega izdelovalca ocene odpadkov. V primeru, da je v skladu z izdelano oceno naročnik uporabljal pravilno klasifikacijsko številko, ponudnik nosi vse stroške izdelave navedene ocene, ter je dolžan povrniti naročniku tudi vse stroške dodatnega deponiranja odpadkov in njihove manipulacije po ceniku naročnika. V kolikor pa je po izdelani oceni naročnik napačno klasificiral odpadke, nosi navedene stroške naročnik.

Naročnik bo sukcesivno naročal odvoze odpadkov glede na potrebe, na to pa vpliva tudi zapolnjenost depoja. Naročnik praviloma naroča odvoz odpadkov tako, da so vozila čim bolj izkoriščena. Vendar naročnik ne more določati najnižje količine odpadkov, saj so njegove potrebe odvisne od zapolnjenosti depoja. Kot jasno izhaja iz Navodil ponudnikov in pogodbe, naročnik naroča storitve glede na dejanske potrebe.

Lep pozdrav.
Datum objave: 20.05.2022   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali je možno ponuditi odkupno ceno, torej ceno, s katero ponudnik odpadke odkupi od naročnika?
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik lahko ponudi odkupno ceno, s katero od naročnika odkupuje odpadke za katere je ponudnik dal takšno ponudbo.

V tem primeru ponudnik v Ponudbeni predračun in Povzetek predračuna (rekapitualcija) vpiše negativni znesek, to je s predznakom "-" (to je minus).

V zvezi s tem bo naročnik objavil še popravek razpisne dokumentacije, gre za popravek/dopolnitev vzorca pogodbe.
Lep pozdrav.