Dosje javnega naročila 003144/2022
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Gradnje: Rekonstrukcija lokalne ceste od Velike Stare vasi proti Polici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 421.289,34 EUR

JN003144/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2022
JN003144/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.05.2022
JN003144/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2022
JN003144/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2022
JN003144/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2022
JN003144/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.03.2023
JN003144/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.03.2023
JN003144/2022-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.05.2023
JN003144/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2023
JN003144/2022-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003144/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444778/Za_razpis.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444778/espd/ESPD_obrazec-Polica.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13920
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija lokalne ceste od Velike Stare vasi proti Polici
Referenčna številka dokumenta: Rekonstrukcija lokalne ceste
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC111062 od Velike Stare vasi proti Polici, v dolžini 930m, in sicer od stac. 2010 do 2940. Predmet naročila vključuje tudi obnovo mostu in menjavo meteornih cevi pri 6 propustih. Dela se izvedejo kot vzdrževalna dela v javno korist.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC111062 od Velike Stare vasi proti Polici, v dolžini 930m, in sicer od stac. 2010 do 2940. Predmet naročila vključuje tudi obnovo mostu in menjavo meteornih cevi pri 6 propustih. Dela se izvedejo kot vzdrževalna dela v javno korist.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2022   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2022   13:23
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 24. 5. 2022:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da z namenom pridobitve čim več konkurenčnih ponudb in upoštevanja načela sorazmernosti referenčno obdobje za izkazovanje ustrezne reference ponudnika podaljša na 10 let. Reference so dokazila o že uspešno zaključenih primerljivih poslih in naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik najmanj enkrat že uspešno izvedel primerljiv projekt, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za uspešno izvedbo naročila. Smatramo, da je ponudnik, ki je zahtevano referenčno delo uspešno izvedel v zadnjih 10 letih, dovolj usposobljen za izvedbo tovrstnega posla, poleg tega pa se je v zadnjih letih na novo zgradilo oz. rekonstruiralo zelo malo cest v takšni dolžini, ki bi hkrati vključevale še novogradnjo oz. rekonstrukcijo mostu.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteva v zvezi z referenco gospodarskega subjekta (str. 19 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - III., 2., c.), 1. točka) spremeni na naslednji način:
»Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z vsaj 1 celovito referenco naročnika, kateremu je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel rekonstrukcijo ali novogradnjo asfaltirane ceste v dolžini najmanj 900m in rekonstrukcijo ali novogradnjo mostu, v vrednosti investicije (samo za cesto in most) najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.«

Zaradi spremembe se podaljšata naslednja roka:
- rok za oddajo ponudb, ki je po novem do dne 3. 6. 2022 do 9. ure in
- odpiranje ponudb, ki je po novem dne 3. 6. 2022 ob 10. uri.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 26.05.2022   13:40
Naročnik se opravičuje za napako pri objavi dodatnih pojasnil z današnjega dne, ki se pravilno glasijo:

Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 24. 5. 2022:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da z namenom pridobitve čim več konkurenčnih ponudb in upoštevanja načela sorazmernosti referenčno obdobje za izkazovanje ustrezne reference ponudnika podaljša na 10 let. Reference so dokazila o že uspešno zaključenih primerljivih poslih in naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik najmanj enkrat že uspešno izvedel primerljiv projekt, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za uspešno izvedbo naročila. Smatramo, da je ponudnik, ki je zahtevano referenčno delo uspešno izvedel v zadnjih 10 letih, dovolj usposobljen za izvedbo tovrstnega posla, poleg tega pa se je v zadnjih letih na novo zgradilo oz. rekonstruiralo zelo malo cest v takšni dolžini, ki bi hkrati vključevale še novogradnjo oz. rekonstrukcijo mostu.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteva v zvezi z referenco gospodarskega subjekta (str. 19 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - III., 2., c.), 1. točka) spremeni na naslednji način:
»Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z vsaj 1 celovito referenco naročnika, kateremu je v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel rekonstrukcijo ali novogradnjo asfaltirane ceste v dolžini najmanj 900m in rekonstrukcijo ali novogradnjo mostu, v vrednosti investicije (samo za cesto in most) najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.«

Zaradi spremembe se podaljšata naslednja roka:
- rok za oddajo ponudb, ki je po novem do dne 3. 6. 2022 do 9. ure in
- odpiranje ponudb, ki je po novem dne 3. 6. 2022 ob 10. uri.