Dosje javnega naročila 003152/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in namestitev vklopov CBU funkcionalnosti ter prenos neizkoriščenih vklopov iz preteklega obdobja v novo obdobje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.930,00 EUR

JN003152/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2022
JN003152/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2022
JN003152/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2022
JN003152/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003152/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za javna naročila
sjn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
https://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444818/430-409-2022-Razpisna_dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13930
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in namestitev vklopov CBU funkcionalnosti ter prenos neizkoriščenih vklopov iz preteklega obdobja v novo obdobje
Referenčna številka dokumenta: 430-409/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30211500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in namestitev vklopov CBU funkcionalnosti ter prenos neizkoriščenih vklopov iz preteklega obdobja v novo obdobje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30211500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Policijska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in namestitev vklopov CBU funkcionalnosti ter prenos neizkoriščenih vklopov iz preteklega obdobja v novo obdobje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2022   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 6.6.2022, in se bo pričelo ob 14:00 uri na splošnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2022   10:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija vključno z izvlečkom hišnega reda, soglasjem za varnostno preverjanje, vprašalnikom za varnostno preverjanje je brezplačno dostopna na Portalu javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2022