Dosje javnega naročila 003164/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-53/22; Izdelava PZI dokumentacije za izgradnjo državne kolesarske povezave G1 Čezsoča - Log Čezsoški
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.164,16 EUR

JN003164/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.05.2022
JN003164/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2022
JN003164/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2022
JN003164/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.01.2023
JN003164/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003164/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444841/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13936
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-53/22; Izdelava PZI dokumentacije za izgradnjo državne kolesarske povezave G1 Čezsoča - Log Čezsoški
Referenčna številka dokumenta: 43001-146/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI dokumentacije za izgradnjo državne kolesarske povezave G1 Čezsoča - Log Čezsoški
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI dokumentacije za izgradnjo državne kolesarske povezave G1 Čezsoča - Log Čezsoški
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.06.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.06.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2022   14:36
VPRAŠANJE
Glede na to, da so cene v specifikacij naročila že izpolnjene, predvidevamo, da tega ponudniku ni potrebno storiti in da bo naročnik ocenjeval le merila in ne ponudbenih cen. Prosimo naročnika, da potrdi navedeno.

ODGOVOR
Prišlo je do pomote. Naročnik bo objavil popravljeno specifikacijo naročila z navedbo odgovornih oseb.Datum objave: 03.06.2022   10:41
VPRAŠANJE
Vprašanje:

V sklopu projekta je potrebno izdelati karte poplavne in erozijske nevarnosti in karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti. Obravnavano območje je pod vplivom visokih vod Soče in pritoka Oplenk. Ali mora ponudba vključevati tudi geodetski posnetek Soče, njenih stranskih rokavov in pritoka Oplenk, ali je dovolj za izdelavo poplavnih kart državni LIDAR posnetek (leto posnetka 2015)?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik pripravi ponudbo na osnovi obstoječih podatkov, podatkov iz terena in LIDAR posnetka.Datum objave: 03.06.2022   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima me ali je vrtanje za cevne prepuste res smiselno. Mislim, da se lahko TT raziščejo ustrezno tudi s sondažnimi razkopi.
Hvala za pojasnilo.

LP

ODGOVOR
Ponudnik za potrebe raziskav temeljnih tal upošteva popis del v specifikaciji naročila.
Temeljna tla se raziščejo s sondažnimi razkopi.
Datum objave: 03.06.2022   10:41
VPRAŠANJE
Geološkogeomehanske raziskave
V projektni nalogi navajate, da je potrebno izvesti 2 sondažni vrtini do globine 5m pod koto temeljev.
Ali to res drži glede na to, da v specifikaciji navajate izvedbo raziskovalnih jaškov ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik za potrebe določitve voziščne konstrukcije upošteva popis del v specifikaciji naročila in poglavje 7.3.3 Elaborat dimenzioniranja vozišča s potrebnimi preiskavami iz projektne naloge.