Dosje javnega naročila JN8322/2011
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA 
Storitve: Storitve cestnega prevoza
ZJN-2: Odprti postopek

JN8322/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.07.2011
JN9035/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2011
JN9638/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2011
    JN8322/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve cestnega prevoza

Datum objave: 22. 7. 2011
Številka objave: JN8322/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA OPLOTNICA, GORIŠKA CESTA 4, Kontakt: ga. Irena Cehtl, V roke: ga. Irena Cehtl, SI-2317 OPLOTNICA.
Tel. 02 845 09 00. Telefaks 02 845 09 09. E-pošta obcina.oplotnica@siol.net.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.oplotnica.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 2.
Glavni kraj izvedbe: Občina Oplotnica
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: V okviru javnega naročila je predvideno izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za obdobje štirih let (od 1.9.2011 do 31.06.2015). Javno naročilo je razdeljeno na 17 ločenih sklopov.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza otrok na relaciji Preloge – Pobrež – Dobrova – Raskovec – Straža - Prihova/OŠ ter relaciji Prihova/OŠ – Straža - Raskovec – Dobrova – Pobrež – Preloge.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Cezlak – Lačna Gora (Sujek) – Oplotnica/OŠ ter relaciji Oplotnica/OŠ – Lačna Gora (Sujek) – Cezlak.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Božje – Koritno – Fošt – Gorica – Oplotnica OŠ ter relaciji OŠ/Oplotnica-Gorica – Fošt – Koritno – Božje.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanj storitev prevoza na relaciji Kovaški vrh – Brezje – Oplotnica/OŠ ter relaciji Oplotnica/OŠ – Brezje – Kovaški vrh.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Barbara – Malahorna –Oplotnica/OŠ ter relaciji Oplotnica/OŠ – Malahorna – Barbara.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Preloge – Zg.Grušovje –Pobrež – Dobriška vas – Markečica - Oplotnica/OŠ ter relaciji Oplotnica/OŠ – Markečica -Dobriška vas – Pobrež – Zg.Grušovje – Preloge.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Sp.Grušovje – Preloge – Sevec – Preloge – Vinarje – Preloge - Prihova ter relaciji Prihova – Preloge – Vinarje – Preloge – Sevec – Preloge – Sp.Grušovje.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Ugovec – Straža – Čadram - Oplotnica/OŠ ter na relaciji Oplotnica/OŠ – Čadram - Straža – Ugovec.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Zlogona vas – Okoška Gora – Zlogona Gora – Čadram – Oplotnica/OŠ ter na relaciji Oplotnica/OŠ – Čadram – Zlogona Gora – Okoška Gora – Zlogona vas.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Markečica – Draga- Oplotnica ter na relaciji Oplotnica– Draga - Markečica.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Božje - Oplotnica ter na relaciji Oplotnica - Božje.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Loka - Oplotnica ter na relaciji Oplotnica - Loka.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Prihova/Križence – Slov.Konjice/OŠ ob Dravinji ter na relaciji Slov.Konjice/OŠ – Prihova/Križence.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Oplotnica – Slov.Konjice/OŠ ob Dravinji ter na relaciji Slov.Konjice/OŠ ob Dravinji– Oplotnica.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Oplotnica – Ugovec – Slov.Bistrica ter na relaciji Slov.Bistrica – Ugovec – Oplotnica.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Koritno – OŠ v Parku ter na relaciji OŠ v Parku - Koritno.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS Izvajanje storitev prevoza na relaciji Oplotnica, Dramlje, Loče, Poljčane, Makole, Štatemberg, Slov.Bistrica, Fram, Rogoza, Maribor (CENTER ZA GOVOR IN SLUH, VINARSKA 6.Maribor) ter na relaciji Maribor (CENTER ZA GOVOR IN SLUH, VINARSKA 6.Maribor) Rogoza, Fram, Slov.Bistrica, Štatemberg, Makole, Poljčane, Loče, Dramlje, Oplotnica.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 9. 2011, Zakljucek 30. 6. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudniki lahko ponudijo izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, v celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvedbo posameznih delov del iz posameznega sklopa, kar pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega se prijavi, nuditi izvedbo vseh storitev, na katera se sklop nanaša.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
V ponudbi se zahteva predložitev menice in menične izjave za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR za vsak sklop za katerega ponudnik poda ponudbo. V kolikor ponudnik poda ponudbo za več sklopov lahko predloži eno menico katere višina znaša: število sklopov x 1.000,00 EUR (na primer za 3 sklope: 3 x 1.000,00 EUR = 3.000,00 EUR).
Veljavnost menice in menične izjave znaša najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.
V primeru, če ponudba zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem menice in menične izjave za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.
Menica mora biti unovčljiva na prvi poziv v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.
Izbranemu ponudniku bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnjeno po podpisu okvirnega sporazuma.
Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili menične izjave, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora najkasneje v 10. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno menično izjavo za ves čas trajanja pogodbe. Izvajalec je dolžan predložiti menično izjavo za celotno obdobje glede na terminski plan, ki je podan v razpisni dokumentaciji. Podaljševanje menice je dovoljeno le v primerih, ko naročnik in izvajalec sporazumno podaljšata rok za izvedbo projekta.
Menica se predloži za zavarovanje:
- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,
- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,
- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku,
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov,
- neposrednega poplačila podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- določbe glede načina plačila preko vodilnega ponudnika oz. partnerja,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.
Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec (ob pogoju, da nikoli ne nastopa kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV).
V primeru kršitev določil iz prejšnjega odstavka bodo tiste ponudbe, pri katerih nastopa takšen podizvajalec in v katerih vrednost del, ki jih bo opravil ta podizvajalec, presega 20 % skupne ponudbene vrednosti (z DDV), izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/2009-UPB3, 83/2009).

PODIZVAJALCI
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.
Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,
- da pogodbeni stranki soglašata z ostalimi določili 71. člena ZJN-2.
V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.
Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
Prav tako mora ponudnik izkazati, da:
– ni v stečajnem postopku,
– njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,
– na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika in
– na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

Izpolnjevanje pogoja se zahteva v celoti ne glede na to za koliko sklopov ponudnik oddaja ponudbo.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

Izpolnjevanje pogoja se zahteva v celoti ne glede na to za koliko sklopov ponudnik oddaja ponudbo.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom in ustrezno izpolnitvijo obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

3. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
Ponudnik je na datum oddaje ponudbe registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izpolnjevanje pogoja se zahteva v celoti ne glede na to za koliko sklopov ponudnik oddaja ponudbo.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih opravlja po ponudbi.

4. SPOSOBNOST PONUDNIKA ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM NAROČILU
Ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, torej iz izvajanja prevozov osnovnošolskih otrok.
Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.
Izpolnjevanje pogoja se zahteva v celoti ne glede na to za koliko sklopov ponudnik oddaja ponudbo.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

10. RESNIČNOST IZJAV
Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
V primeru podizvajalskih ponudb mora naveden pogoj izpolnjevati vsak od podizvajalcev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I
Ponudnik ima na dan roka za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.
Izpolnjevanje pogoja se zahteva v celoti ne glede na to za koliko sklopov ponudnik oddaja ponudbo.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. TEHNIČNA SPOSOBNOST I
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju 3 let pred objavo tega naročila uspešno izvajal storitve prevoza osnovnošolskih otrok vsaj za obdobje enega šolskega leta na najmanj eni relaciji, ki ni krajša od 3 km (šteje se od prve vstopne do zadnje izstopne postaje ).

Navedena zahteva po opravljanju referenčnih storitev velja ne glede na število sklopov za katere ponudnik oddaja prijavo.
Prav tako se od ponudnika zahteva poznavanje terena za sklop, za katerega oddajajo ponudbo.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU in REFERENČNA POTRDILA potrjena s strani naročnikov ter izjava ponudnika o poznavanju terena, slednje se izkazuje s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA.

V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno.

7. TEHNIČNA SPOSOBNOST II
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi razpolaga (lastništvo, najem, leasing) z vozilom, ki ustreza številu otrok, ki se vozijo na relaciji posameznega sklopa, pri čemer navedeno vozilo ni starejše od 5 let (šteto od prve registracije vozila). Za ustrezno se šteje vozilo, ki zagotavlja sedeže predvidenemu številu otrok na posamezni relaciji, pri čemer maksimalna kapaciteta vozila bistveno ne presega predvidenega števila otrok na posamezni relaciji.
Vsa prijavljena vozila morajo imeti na dan roka za oddajo ponudb veljavno prometno dovoljenje.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca 6.4 SEZNAM VOZNIKOV, VOZIL IN NJIHOVIH POSAMEZNIH KAPACITET in predložitvijo prometnih dovoljenj za vozila, ki jih ponudnik prijavlja.

V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno.

8. TEHNIČNA SPOSOBNOST III
Ponudnik izpolnjuje vse pogoje in zahteve Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 56/2008 – uradno prečiščeno besedilo, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6), Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS št. 23/09), Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (Uradni list RS št. 63/02, 131/06, 5/07).
Ponudnik mora razpolagati z veljavnimi licencami, potrebnimi za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok najmanj za obdobje 2 let od roka za oddajo ponudb.
Izpolnjevanje pogoja se zahteva v celoti ne glede na to za koliko sklopov ponudnik oddaja ponudbo.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca IZJAVA PONUDNIKA in predložitvijo ustreznih licenc za prevoze osnovnošolskih otrok.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
V primeru podizvajalskih ponudb mora naveden pogoj izpolnjevati vsak od podizvajalcev.

9. KADROVSKA SPOSOBNOST
Ponudnik razpolaga (v obliki delovnega razmerja ali drugi obliki pogodbenega odnosa) z najmanj dvema usposobljenima voznikoma za opravljanje storitev prevozov šolskih otrok, ki imata vsaj enoletne izkušnje s področja prevozov šoloobveznih otrok, šteto od roka za objavo naročila na portalu javnih naročil.
Pogoj mora izpolnjevati ponudnik za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo ločeno.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca 6.4 SEZNAM VOZNIKOV, VOZIL IN NJIHOVIH POSAMEZNIH KAPACITET in predložitvijo vozniških dovoljenj.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
V primeru podizvajalskih ponudb mora naveden pogoj izpolnjevati vsak od podizvajalcev.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-4/2011-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 1. 9. 2011
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 1. 9. 2011
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 6 dni pred rokom za oddajo ponudb do 12:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/7/7231-96646345740960/RAZPISNA_DOKUM
ENTACIJA.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana.
Tel. 01 234 28 00. Telefaks 01 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.dkom.si
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Ponudniki morajo pri vlaganju revizijskih zahtevkov upoštevati določila Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, odslej ZPVPJN).
Roki za vložitev zahtevka za revizijo so skladno z 25. členom ZPVPJN sledeči:
(1) Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

– objave obvestila o javnem naročilu ali

– obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

– prejema povabila k oddaji ponudb.

(2) Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

(3) Kadar naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek.

(4) Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

(5) Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

(6) Če se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

(7) Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

(8) Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.

(9) Ne glede na določbe prvega do osmega odstavka tega člena lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Ministrstvo za finance Repubilke Slovenije - Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/369 6856. Telefaks 01/369 6855. E-pošta gp.mf@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/kontakt/
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 7. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9035/2011, Storitve: Storitve cestnega prevoza; datum objave: 9. 8. 2011
  • JN9638/2011, Storitve: Storitve cestnega prevoza; datum objave: 25. 8. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2011   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim , da posredujete vozni red za posamezne sklope, oz. kdaj se pouk na posamezni šoli začne in kdaj konča. Ali je več odhodov domov?

ODGOVOR:
Naročnik obvešča vse zainteresirane ponudnike, da bo odgovor na predmetno vprašanje podal najkasneje do 19.08.2011, zaradi trenutne odstotnosti odgovorne osebe naročnika. Hvala za razumevanje.


Datum objave: 29.08.2011   09:18
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je vezano na ponudnikovo vprašanje z dne 09.08.2011 glede voznega reda za posamezne sklope odgovor podal v Popravku k javnemu naročilu, dne 25.08.2011.
Ponudnike se poziva, da pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevajo predmetni popravek. V kolikor ponudnik pri pripravi ponudbe le – tega ne bo upošteval, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.