Dosje javnega naročila 003433/2022
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Blago: Nabava sistema za raziskave in analizo površin-tankih plasti
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 155.931,97 EUR

JN003433/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2022
JN003433/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2022
JN003433/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2022
JN003433/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2022
JN003433/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
JN003433/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003433/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 100-276430
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445440/Dokumentacija_302_43.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14137
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava sistema za raziskave in analizo površin-tankih plasti
Referenčna številka dokumenta: 302/43 - RIUM58-FERI-03.4/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa, in sicer: Sklop 1: Kremenova mikrotehtnica z disipacijsko enoto (QCM-D); Sklop 2: Aparat za merjenje površinske plazmonske resonance. Podrobnejša specifikacija javnega naročila, roki dobave oziroma izvedbe in ostale zahteve so razvidne iz priloge »Tehnične specifikacije« in vzorca pogodbe.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kremenova mikrotehtnica z disipacijsko enoto (QCM-D)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa, in sicer: Sklop 1: Kremenova mikrotehtnica z disipacijsko enoto (QCM-D); Sklop 2: Aparat za merjenje površinske plazmonske resonance. Podrobnejša specifikacija javnega naročila, roki dobave oziroma izvedbe in ostale zahteve so razvidne iz priloge »Tehnične specifikacije« in vzorca pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicijski projekt - naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - RIUM«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Aparat za merjenje površinske plazmonske resonance
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38636000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa, in sicer:

Sklop 1: Kremenova mikrotehtnica z disipacijsko enoto (QCM-D);
Sklop 2: Aparat za merjenje površinske plazmonske resonance.

Podrobnejša specifikacija javnega naročila, roki dobave oziroma izvedbe in ostale zahteve so razvidne iz priloge »Tehnične specifikacije« in vzorca pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicijski projekt - naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - RIUM«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2022   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2022   14:12
VPRAŠANJE ŠT. 1

Spoštovani,

Ker so naši dobavitelji iz tujine in ker ne bi želeli, da bi prišlo do morebitnih napak v prevodu iz naše strani, vas vljudno prosimo, če lahko objavite Obrazec 16 - Pisna izjava proizvajalca opreme - tudi v angleškem jeziku.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 1

Naročnik bo obrazec št.16 "Pisna izjava proizvajalca opreme" objavil tudi v angleškem jeziku. Naročnik bo opravil dopolnitev dokumentacije, ki bo objavljena na portalu javnih naročil.


Datum objave: 03.06.2022   11:03
Naročnik potrjuje, da ponudnik v ponudbi lahko predloži ali pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno in fizične osebe ali sam priloži potrdila iz kazenske evidence za pravno in fizične osebe (za gospodarski subjekt in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem), skladno s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Zaželeno je, da ponudnik sam priloži potrdila iz kazenske evidence. Dopuščen je izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb.

Naročnik potrjuje, da v kolikor je ponudnik sam proizvajalec opreme, k ponudbi priloži Obrazec št. 17 (na poziv naročnika, lahko pa že v oddani ponudbi). V kolikor ponudnik ni sam proizvajalec opreme, k ponudbi priloži Obrazec št. 16 (na poziv naročnika, lahko pa že v oddani ponudbi).


Datum objave: 03.06.2022   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da zadostuje, da priložimo ALI Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence ALI Potrdilo o nekaznovanosti.

Hvala lepa.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da ponudnik v ponudbi lahko predloži ali pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno in fizične osebe ali sam priloži potrdila iz kazenske evidence za pravno in fizične osebe (za gospodarski subjekt in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem), skladno s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Zaželeno je, da ponudnik sam priloži potrdila iz kazenske evidence. Dopuščen je izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb.Datum objave: 03.06.2022   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo, ali v primeru, da ponudnik ni sam proizvajalec opreme, ni potrebno priložiti Obrazca št. 17, pač pa le Obrazec št. 16, in to na poziv naročnika?

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da v kolikor je ponudnik sam proizvajalec opreme, k ponudbi priloži Obrazec št. 17 (na poziv naročnika, lahko pa že v oddani ponudbi). V kolikor ponudnik ni sam proizvajalec opreme, k ponudbi priloži Obrazec št. 16 (na poziv naročnika, lahko pa že v oddani ponudbi).Datum objave: 13.06.2022   12:44
Naročnik dopušča, da ponudniki v okviru sklopa 1 ponudijo računalniško opremo, ki bo na voljo v času oddaje ponudbe, če bodo izbrani pa lahko dobavijo računalniško opremo, ki bo enakovredna ali boljša ponujeni opremi. Ponujena cena za to opremo pa mora veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Datum objave: 13.06.2022   12:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da se ponudbe za računalniško opremo ne more dobiti z daljšo veljavnostjo (maks. 7 dni od datuma ponudbe), prosimo da dovolite, da se na JN ponudi računalniška oprema, ki je na voljo v času oddaje te ponudbe. Če bomo izbrani, bomo po podpisu pogodbe z vami kupili računalniško opremo, ki bo v tistem času na voljo in bo čim bolj enakovredna ponujeni opremi. V nasprotnem primeru bi morali namreč mi že sedaj ponujeno računalniško opremo naročiti na našo zalogo in bi nam v primeru, da ne bomo izbrani na JN, ostala na zalogi.

V upanju na vaš pozitiven odgovor vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR

Naročnik dopušča, da ponudniki v okviru sklopa 1 ponudijo računalniško opremo, ki bo na voljo v času oddaje ponudbe, če bodo izbrani pa lahko dobavijo računalniško opremo, ki bo enakovredna ali boljša ponujeni opremi. Ponujena cena za to opremo pa mora veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.Datum objave: 13.06.2022   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede Obrazca št. 16 (Izjava proizvajalca opreme) prosimo naročnika za odobritev, da je možno predložiti izjavo le za glavno komponento, ki predstavlja večinski delež vrednosti naročila (sklop 1 je namreč sestavljen iz več različnih komponent oz. naprav).

Hvala lepa.
ODGOVOR

Naročnik dopušča, da ponudniki predložijo Obrazec št. 16 (Izjava proizvajalca opreme) za sklop 1 le za glavno komponento, ki predstavlja večinski delež vrednosti naročila.
Naročnik bo pripravil in na PJN objavil dopolnjen Obrazec št. 16 (Izjava proizvajalca opreme) za sklop 1.