Dosje javnega naročila 003436/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izvedbenih načrtov za nadgradnjo žel. postaj Podnart in Lesce Bled
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.175.382,00 EUR

JN003436/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2022
JN003436/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2022
JN003436/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.06.2022
JN003436/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2022
JN003436/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2022
JN003436/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
JN003436/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003436/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 100-277432
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač, Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445478/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14151
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izvedbenih načrtov za nadgradnjo žel. postaj Podnart in Lesce Bled
Referenčna številka dokumenta: JN-14151
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izvedbenih načrtov za nadgradnjo žel. postaj Podnart in Lesce Bled
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.772.100,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podnart Lesc Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izvedbenih načrtov za nadgradnjo žel. postaj Podnart in Lesce Bled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.772.100,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
podaljšanje roka za oddajo ponudb
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej RD
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej RD

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2022   12:31
VPRAŠANJE
Dolgoročno je predvidena gradnja povezovalne proge Lesce Bled - Bled Jezero. Ali se bo pri nadgradnji postaje Lesce Bled to upoštevalo?

ODGOVOR
Nadgradnji železniških postaj Podnart in Lesce Bled, ki ležita na glavni železniški progi št. 20 na odseku Ljubljana - Jesenice, v ničemer ne vplivata na ostale regionalne in glavne proge. Obseg nadgradnje posamezne postaje je razviden iz projektne naloge, kjer omenjena povezovalna proga ni del nadgradnje železniške postaje Lesce Bled.Datum objave: 13.06.2022   09:08
VPRAŠANJE
V PN za nadgradnjo železniške postaje Podnart je na str. 39 omenjena izvedba dveh (2) piezometrskih vrtin v prilogi 3 (Program glavnih geološko geotehničnih raziskav za izdelavo IZN) pa ena (1). Kateri podatek upoštevamo pri pripravi ponudbe?

ODGOVOR
Ponudniki naj pri pripravi ponudb v tem delu upoštevajo prilogo 3 - Program glavnih geološko geotehničnih raziskav za izdelavo IZN.

Datum objave: 23.06.2022   12:26
Datum prejema: 19.6.2022 09:48
Vprašanje 3:

1. Vprašanje
Naročnika sprašujemo ali pravilno razumemo, da se v poglavju 3.2.3. (Tehnična in strokovna sposobnost) predračunska vrednost 10.000.000,00 EUR brez DDV za ponudnika (gospodarski subjekt) in vodjo projekta nanaša na vsa dela na železniški postaji navedena v vodilni mapi (Investicijska vrednost).

2. Vprašanje
Naročnika sprašujemo ali pravilno razumemo, da se v poglavju 3.5 (Merila za izbiro najugodnejše ponudbe) predračunska vrednost 4.000.000,00 EUR brez DDV za vodjo projekta (nanaša na vsa dela na železniški postaji navedena v vodilni mapi (Investicijska vrednost).
Hvala za odgovor.

Odgovor 3:

Naročnik v tem delu objavlja spremembo Navodil za pripravo ponudbe.

Datum prejema: 19.6.2022 09:53
Vprašanje 4:

Spoštovani.
Zanima nas ali je dovolj zgolj nadstrešek nad stopniščem oz. ali je potreben tudi nadstrešek nad peronom in v kakšni dolžini?

Odgovor 4:

Skladno s točko 4.2.3 iz priložene projektne naloge za ž. p. Lesce Bled (analogno tudi za Podnart), je zahteva: »Na peronih je potrebno predvideti ustrezno zaščito potnikov pred vremenskimi vplivi (nadstrešek in zavetišče za potnike)«. Peroni morajo biti opremljeni v skladu z zahtevami Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 72/09, 72/10 in 30/18 - ZVZelP-1) in veljavnimi TSI. Projektant mora torej projektirati skladno z veljavnimi pravilniki in normami, zato točne dolžine v tem trenutku ni mogoče definirati.


Datum prejema: 20.6.2022 13:38
Vprašanje 5:

V PN in specifikaciji nismo zasledili dolžine predvidenih PHO. Kakšno dolžino PHO naj upoštevamo v ponudbi? Prosimo za odgovor.

Odgovor 5:

Skladno s točko 5.1.6 je v PN za ž. p. Lesce Bled (analogno tudi za Podnart), je zahteva, da se izdelajo tudi načrti:
- Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov,
- Elaborat oblikovanja protihrupne zaščite,
- Načrt aktivne protihrupne zaščite (pri Načrtu aktivne zaščite proti hrupu je potrebno posamezna dela uskladiti z ostalimi elaborati (postopno vključevanje - zapore tirov in podobno - zaradi ne zaželenega podvajanja posameznih zaprtij tirov),

V teh načrtih mora projektant dokazati upravičenost in obseg PHO. V tej fazi zato dolžine PHO ni mogoče definirati.Datum prejema: 21.6.2022 09:08
Vprašanje 6:

Spoštovani.
Vezano na oddajo projektne dokumentacije v revizijo, sprašujemo naročnika ali velja dosedanja praksa, da se projektna dokumentacija odda v revizijo na SŽ - Infrastrukturo?

Odgovor 6:

Skladno s točko 8 je v PN za ž. p. Lesce Bled (analogno tudi za Podnart) zahteva:
- Projektant bo pri upravljavcu SŽ Infrastruktura naročil revizijo vseh načrtov dokumentacije IzN, s strani priglašenega organa pa verifikacijo po TSI.
- Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih ter verifikacijskih postopkov ter odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev. Po odpravi napak in korekciji projektne dokumentacije mora pridobiti potrdila o upoštevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije s strani vseh pregledovalcev.
- Izvajalec mora zagotoviti sodelovanje verifikatorjev že v fazi izdelave projektne dokumentacije.
- Projektant mora na izdelan izvedbeni načrt pridobiti potrdilo o reviziji in verifikaciji za fazo projektiranja.