Dosje javnega naročila 003438/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-51/22 S - Izdelava PZI dokumentacije za ureditev DKP G3, odsek Cerkno - Želin, (Center - Stari mlin ter Železniška postaja - Straža)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 211.365,00 EUR

JN003438/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2022
JN003438/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2022
JN003438/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2022
JN003438/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.01.2023
JN003438/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2023
JN003438/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.11.2023
JN003438/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.11.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003438/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 100-277436
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445511/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14163
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-51/22 S - Izdelava PZI dokumentacije za ureditev DKP G3, odsek Cerkno - Želin, (Center - Stari mlin ter Železniška postaja - Straža)
Referenčna številka dokumenta: 43001-148/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
S - Izdelava PZI dokumentacije za ureditev DKP G3, odsek Cerkno - Želin, (Center - Stari mlin ter Železniška postaja - Straža)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
S - Izdelava PZI dokumentacije za ureditev DKP G3, odsek Cerkno - Želin, (Center - Stari mlin ter Železniška postaja - Straža)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2022   10:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. V projektni nalogi za odsek center - Stari mlin je na dveh mestih opisana oz. zahtevana izdelava HHA z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami.

Ker (sicer skromni) opisi ne dopuščajo enoznačne določitve potrebnih del, bi prosili naročnika za dodatna pojasnila:

a) HHA s poplavnimi in erozijskimi kartami se verjetno ne izdela samo za premostitveni objekt, temveč za celotno traso, kjer so predvideni gradbeni posegi?
b) Naročnik pričakuje od izdelovalca HHŠ tudi predlog potrebnih (omilitvenih) ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti. Nekatera območja, kjer je predvidena trasa, so podvržena poplavam. Poplave v urbaniziranem okolju, še posebno v Cerknem, so kompleksen problem. Zagotovitev poplavne varnosti kolesarski povezavi (in posledično tangiranemu delu naselja) bi zahtevala izvedbo (mogoče tudi celovitih) ukrepov v širšem v prostoru, kar se v določenih primerih lahko izkaže tudi kot neizvedljivo. Predlagamo, da naročnik spremeni navedbo cilja HHA v npr. da mora HHA podati takšne ukrepe, da izgradnja kolesarske povezave ne bo povečevala poplavne ogroženosti v prostoru in da bo njena izgradnja glede na veljavno zakonodajo dopustna.

2. Prosimo tudi naročnika za objavo vse obstoječe razpoložljive dokumentacije, po možnosti tudi v aktivni obliki.

Najlepša hvala za pojasnila.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
HHA s poplavnimi in erozijskimi kartami se izdela za celotno traso, kjer so predvideni gradbeni ukrepi. HHA mora podati takšne ukrepe, da izgradnja kolesarske povezave ne bo povečevala poplavne ogroženosti v prostoru in da bo njena izgradnja glede na veljavno zakonodajo dopustna.
Naročnik bo objavil vso do zdaj izdelano dokumentacijo.
Datum objave: 03.06.2022   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo naročnika, da čim prej objavi tudi kompletno predhodno izdelano IZP dokumentacijo (IPOD, 2020).
Iz opisa trase v PN je razvidno, da so nekateri odseki predvideni v strnjenem naselju, na poplavnem območju, zato bi želeli dobiti natančen vpogled v predvidene projektne rešitve.
Prosili bi tudi za objavo hidrotehničnega poročila, ki je bilo izdelano v sklopu IZP.

Najlepša hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil IZP dokumentacijo in hidrotehnično poročilo.
Hidrotehnično poročilo je izdelano za IDP rekonstrukcija ceste R1-210/1114 Cerkno - Želin od km 1,950 do km 3,400.

Datum objave: 14.06.2022   09:05
VPRAŠANJE
Predlagamo naročniku naj navede dimenzije zidov, ki so upoštevani v ponudbeni ceni ?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je objavil vso do zdaj izdelano dokumentacijo v kateri so navedene dimenzije zidov.
https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=447936