Dosje javnega naročila 003472/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-55/22 INŽENIRSKE STORITVE PRI GRADNJI OBVOZNICE MURSKA SOBOTA - VZHOD
ZJN-3: Odprti postopek

JN003472/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.05.2022
JN003472/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2022
JN003472/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2022
JN003472/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN003472/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.06.2022
JN003472/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2022
JN003472/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003472/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 101-280405
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445665/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14215
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-55/22 INŽENIRSKE STORITVE PRI GRADNJI OBVOZNICE MURSKA SOBOTA - VZHOD
Referenčna številka dokumenta: 43001-183/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
INŽENIRSKE STORITVE PRI GRADNJI OBVOZNICE MURSKA SOBOTA - VZHOD
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
INŽENIRSKE STORITVE PRI GRADNJI OBVOZNICE MURSKA SOBOTA - VZHOD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.06.2022   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji, v navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe, v točki 3.2.2.7. je navedeno, da mora biti zagotovljen odgovorni nadzornik nad gradnjo vodnogospodarskih objektov, ki je sočasno vodja nadzora nad gradnjo zadrževalnika.
Navedeno je tudi, da kot dokazilo ponudnik priloži izpolnjen obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih - odgovorni nadzornik nad izvedbo STROJNIH (verjetno pomota) instalacijskih del« , vsebinsko skladno s predlogo, ESPD za ponudnika. Obrazcu je treba obvezno priložiti izpolnjen in potrjen obrazec »Potrdilo - podatki o referenčnem delu za odgovornega nadzornika«, s strani naročnika posla. Če je naročnik reference Direkcija RS za infrastrukturo, ponudnik priloži izpolnjeno nepodpisano referenco.

V razpisni dokumentaciji je priložen obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih - odgovorni nadzornik nad gradnjo vodnogospodarskih objektov«.

Prosimo za pojasnitev katere pogoje mora nadzornik nad gradnjo vodnogospodarskih objektov, ki je sočasno vodja nadzora nad gradnjo zadrževalnika izpolnjevati in katere obrazce je potrebno izpolniti?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, ki se spreminja v točki 3.2.2.7.Datum objave: 23.06.2022   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V spremembi razpisne dokumentacije z dne 15. 6. 2022 ste navedli zahteve za nadzornika nad gradnjo vodnogospodarskih objektov, ki jih po našem poznavanju ne izpolnjuje nihče v Sloveniji. V obdobju zadnjih 5 let od objave je bilo namreč zaključenih le malo takih objektov.

Predlagamo, da ponovno proučite zahteve za nadzornika nad gradnjo vodnogospodarskih objektov in jih znižate na npr. 1 gradnjo VGU v vrednosti npr. 1.000.000,00 EUR. Hkrati predlagamo tudi, da skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije (018-033/2021) spremenite tudi pogoj, da je referenčna le tista gradnja, za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje. Na področju voda se gradnje večinoma izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist.

Vnaprej hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik bo ublažil pogoj iz 5. alineje prvega odstavka točke 3.2.2.7 Navodil za pripravo ponudbe in objavil spremenjena Navodila.
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 11. 7. 2022.

Datum objave: 23.06.2022   17:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za objavo načrtov:
o Dve črpališči ( ČRP 1 in ČRP 2) strojni del
o Vodovod
o Prenosni in distribucijski plinovod
o Zadrževalnik, v kolikor tangira plinovod, vodovod, hidromehanska oprema

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik objavlja:
o PZI načrte za črpališči ( ČRP 1 in ČRP 2), vodovod ter prenosni in distribucijski plinovod Vzhodne obvozne ceste Murska Sobota in
o IDP hidromehanske opreme ter načrt kanalizacije za Zadrževalnik Sebeborci.
Datum objave: 23.06.2022   17:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo, da iz 4. člena vzorca pogodbe izloči klavzulo o nespremenljivosti cene.

Iz opisa projekta je razvidno, da se bodo storitve izvajale do leta 2026. Po podatkih SURS je letna stopnja rasti cen - inflacija v maju znašala 8,1 %. Po napovedih (UMAR, Evropska komisija) bo stopnja inflacije ostala visoka tudi v prihodnjem letu. Napovedi inflacije in gospodarske rasti za kasnejše obdobje pa so zelo negotove. Glede na nepredvidljive makroekonomske razmere bi bilo pravično, da se tveganje visoke inflacije pravično porazdeli med investitorja in izvajalca. Naročnika prosimo, da klavzulo o fiksni ceni zamenja z revalorizacijo cen v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja ter s tem prevzame del tveganja visoke inflacije v obdobju veljavnosti pogodbe.

Vnaprej hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik pogodbenega določila o fiksnosti cen ne bo spreminjal.
V kolikor bodo tekom izvajanja pogodbenih del nastale okoliščine, zaradi katerih bo izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, menil oziroma dokazal, da je upravičen do spremembe pogodbe cene, se taka sprememba lahko izvede na podlagi 656. člena Obligacijskega zakonika.