Dosje javnega naročila 003514/2022
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, 8293 Studenec
Blago: Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.083.971,57 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003514/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.05.2022
JN003514/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2022
JN003514/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2022
JN003514/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2022
JN003514/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2022
JN003514/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.09.2022
JN003514/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2022
JN003514/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2022
JN003514/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
JN003514/2022-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 31.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003514/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 102-283243
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
Arto 13
8293
SI
Studenec
Slovenija
mojca.androjna@duo-impoljca.si, Mojca Androjna
mojca.androjna@duo-impoljca.si
+386 78161400
+386 78141643

Internetni naslovi
http://www.impoljca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445729/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14248
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zelenjava konvencionalno
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sveža zelenjava
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje konvencionalno
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sveže sadje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje, zelenjava in ribe konvencionalni izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15896000
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena živila - polizdelki
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15894000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovsko in fino pecivo
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana zelenjava in sadje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sveže mleko
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03333000
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajčne testenine
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Pijača
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoled
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil z višjo kakovostjo20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološka žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mlečni izdelki
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
Arto 13
8293
Studenec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2022   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP


ODGOVOR

Količine v sklopih 1, 2, 3 in 4 so za tri mesece, količine v ostalih sklopih so letne.Datum objave: 30.05.2022   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Glede vračila embalaže je mišljena vračljiva embalaža v skladu z embalažnim krogotokom in predpisi. Vračljivo embalažo po vrsti surovine delimo na: stekleno, plastično,leseno,kovinsko in drugo. Med vračljivo embalažo torej uvrščamo prej našteto embalažo, ki jo je mogoče večkrat uporabljati v prometu.

Med udeležence v embalažnem krogotoku se uvrščajo tudi dobavitelji (proizvajalci, uvozniki, osebe, ki prve dajo embalažo na trg Republike Slovenije) blaga v vračljivi embalaži, ki pri svojem poslovanju uporabljajo lastno, standardizirano in tipizirano vračljivo embalažo.Datum objave: 30.05.2022   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Sprememba cen je urejena v 7. členu Okvirnega sporazuma, ki je del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 01.06.2022   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je dovolj dostava 3x tedensko v dopoldanskih urah za zamrznjene sklope ?

Hvala

ODGOVOR

Da, mora pa biti v času prisotnosti ekonoma oziroma vodje prehrane pon - petek od 6.30 do 13.00 ure


Datum objave: 01.06.2022   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da v izogib morebitnemu manipuliranju s cenami združite naslednje substitute:
- KLEMENTINE, MANDARINE
- GROZDJE BELO, ČRNO

V popisu živil ste v sklopu sveže zelenjave navedli, da povprašujete le po solati endiviji in mehki. Solata endivija je jesensko-zimska solata in je spomladi in poleti težje dobavljiva, medtem ko je solata mehka spomladanska solata. Prosimo vas, da dodate krhkolistno solato (ledenka, gentile, "kristalka"), da si zagotovite dobavo solate skozi celo leto.

Hvala za razumevanje in lep dan še naprej,

ODGOVOR

- KLEMENTINE, MANDARINE nimamo v predračunu
- GROZDJE BELO, ČRNO Navedena artikla smo združili in količine ustrezno prilagodili. Sprememba bo vidna v objavljenem revidiranem ponudbenem predračunu.

Mehkolistna solata je primerna za pridelovanje v spomladanskem, poletnem in jesenskem času, na prostem ali v zaščitenih prostorih - povpraševanje je za mesece avgust - okt 22. Prav tako se bo naročala endivija v navedenem obdobju.

Datum objave: 01.06.2022   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Ker za vse artikle ne moremo dovoliti odstopanj so pakiranja artiklov, ki so podana v ponudbenem predračunu zavezujoča. Pri nekaterih artiklih so podani tudi različni razponi.

Ponudniki lahko postavijo vprašanje glede drugačnih pakiranj za posamezne artikle, ki so sporni. Tako lahko naročnik preveri ali lahko dovoli drugačno pakiranje ali ne.

Datum objave: 01.06.2022   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Enota mere je natančno podana v ponudbenem predračunu v stolpcu F.
KG=1 kg
L=1l
Kjer je EM "KOS" je količina, za katero ponudniki podajo ceno jasno določena.

Glede na navedeno bo objavljen revidiran ponudbeni predračun, kjer so EM jasno določene/vidne.


Datum objave: 01.06.2022   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ponudbenem predračunu smo opazili, da povprašujete po artiklu, kjer je navedeno tudi poreklo (ČESEN). Omenjeno določilo je v nasprotju s slovensko in evropsko zakonodajo, zato vas prosimo, da ga umaknete.

lep pozdrav,

ODGOVOR

Artikel ne umikamo.


Datum objave: 01.06.2022   11:30

Naročnik objavlja spremembo ponudbenega predračuna. Spremembe so označene z rdečo barvo. Ponudniki oddajo ponudbo na podlagi objavljene spremembe ponudbenega predračuna "2.1 Ponudbeni predračun_sprememba z dne 1.6.2022"

Sprememba ponudbenega predračuna je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/446926/2.1_Ponudbeni_predracun_sprememba_z_dne_1.6.2022.xlsx.zip

Datum objave: 02.06.2022   08:49
VPRAŠANJE
Artikla ČESEN ne rabite umakniti, le opis glede porekla je potrebno izbrisati.

lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik je kupec in bo kupil artikel ČESEN izključno EU porekla, za katerega je mnenja, da ustreza uporabnikom naročnika. Porekla naročnik ne bo izbrisal, saj kitajskega porekla naši uporabniki ne bodo konzumirali.


Datum objave: 13.06.2022   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za odgovore na vprašanja:

SKLOP 8
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

3 Bazilika v kozarčku ali vam lahko ponudimo v 180g embalaži?
6 Chio semena 250 g ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
8 Cimet mleti v kozarčku ali vam lahko ponudimo 45g pakiranje?
11 Čaj božični (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 60g pakiranje?
14 Čaj meta mali filter (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 30g pakiranje?
15 Čaj veriga planinski ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
16 Čaj veriga sadni ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
17 Čaj žajbelj ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
18 Čebula suha zrnata v dozi ali vam lahko ponudimo 630g pakiranje?
19 Česen suhi mleti v kozarčku ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje?
20 Česen suhi zrnat v dozi 860g ali vam lahko ponudimo 570g pakiranje?
21 Čokolada dietna ali vam lahko ponudimo 80g pakiranje?
25 Čokoladni bonboni ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
30 Dietna krema sojina ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje?
31 Dietni keksi 180 g ali vam lahko ponudimo 240g pakiranje?
32 Drobnjak ali vam lahko ponudimo 6g pakiranje?
33 Drobnjak posušeni v kozarčku ali vam lahko ponudimo 6g pakiranje?
34 Frutolino* ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
38 Instant napitek pomaranča, limona 900g ali vam lahko ponudimo 800g pakiranje?
42 Jušna zelenjava 240 g ali vam lahko ponudimo 620g pakiranje?
46 Kakav instant ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
48 Kamilica čaj filter (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 20g pakiranje?
54 Keksolino * ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
57 Klinčki celi v kozarčku ali vam lahko ponudimo 125g pakiranje?
58 Kokos moka ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
59 Kokosovo maslo ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje?
61 Koper zdrobljen v kozarčku ali vam lahko ponudimo 16g pakiranje?
62 Koruzni kosmiči ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
65 Kosmiči Muesli ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
69 Kumina cela vrečka ali vam lahko ponudimo 28g pakiranje?
71 Kumina mleta v kozarčku ali vam lahko ponudimo 35g pakiranje?
72 Kurkuma ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
77 Majaron ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
79 Majaron zdrobljen v kozarčku ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
81 Majoneza delikatesna ali vam lahko ponudimo 620g pakiranje?
84 Marmelada dietna ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje?
86 Marmelada marelična ali vam lahko ponudimo 850g pakiranje?
88 Marmelada mešano sadje 600g ali vam lahko ponudimo 850g pakiranje?
96 Muškatni orešček mleti v kozarčku ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje?
97 Napolitanke lešnik ali vam lahko ponudimo 700g pakiranje?
99 Napolitanke sadne ali vam lahko ponudimo 800g pakiranje?
103 Origano zdrobljeni doza ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
104 Origano zdrobljeni v kozarčku ali vam lahko ponudimo 140g pakiranje v pvc dozi?
110 Pašteta jetrna ali vam lahko ponudimo 850g pakiranje?
114 Petršilj suhi v dozi ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
115 Petršilj suhi zdrobljeni v kozarčku ali vam lahko ponudimo 75g pakiranje pvc dozi??
117 Planinski čaj mali filter (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 40g pakiranje pvc dozi??
120 poper črni celi ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
121 Poper črni celi v dozi Poper črni celi v dozi 1kg nimamo, ali lahko ponudimo poper kg v vrečki, oz. 650g v dozi?
122 poper črni mleti ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
124 Poper pisani v mlinčku ali vam lahko ponudimo 35g pakiranje?
126 Pravi čaj filter mali (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 30g pakiranje?
127 Preliv za torte ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
133 Ribe sardine ali vam lahko ponudimo 800g pakiranje?
134 Ribe sardine lahko odp. ali vam lahko ponudimo 120g pakiranje?
136 Ribe skuše ali vam lahko ponudimo 900g pakiranje?
137 Ribe -tuna ali vam lahko ponudimo 1705g pakiranje?
142 Rižolino * ali vam lahko ponudimo 150g pakiranje?
143 Rožmarin listi v dozi ali vam lahko ponudimo 400g pakiranje?
144 Rum ali vam lahko ponudimo 0,5l pakiranje?
146 Sadni čaj filter mali (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 40g pakiranje?
148 Seme laneno ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
149 Seme sezam ali vam lahko ponudimo 180g pakiranje?
153 Slane palčke ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
158 Šetraj zdrobljeni v dozi ali vam lahko ponudimo kg pakiranje v vrečki??
159 Šipek čaj filter mali 20/1 (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo čajno mešanico šipka in hibiskusa?
160 Šipek s hibiskusom čaj rinfuza ali vam lahko ponudimo čaj v filteer vrečkah?
163 Timijan zdorbljeni v kozarčku ali vam lahko ponudimo 19g pakiranje?
164 Timijan zdrobljeni v dozi ali vam lahko ponudimo kg pakiranje v vreči ali 450g v dozi?
169 Začimba zdrobljeni šetraj ali vam lahko ponudimo 15g pakiranje?
170 Začimbe za golaš ali vam lahko ponudimo 545g pakiranje?
174 Zeleni čaj mali filter 20/1 (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 40g pakiranje?
178 Zmes za krompirjevo testo pakiranje Ali lahko ponudimo 10kg pakiranje?

SKLOP 10
KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE

4 Čičerika 2650 g ali lahko ponudimo2,5kg pakiranje?
7 Fižol rjavi v zrnju kuhan 270 g ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
10 Grah zrnje v slanici 800 g ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
13 Kompot breskev olupljene polovice 2600 g ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
15 Kompot hruške polovice olupljene 2650 g ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
16 Kompot jagode 840 g ali lahko ponudimo 820g pakiranje?
20 Kompot sliva brez koščic 680 g ali lahko ponudimo 4,25kg pakiranje in s koščicami?
24 Kuhana koruza 530 g ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
39 Šampinjoni v kisu 680 g ali lahko ponudimo 660g pakiranje?SKLOP 17
PIJAČA

15 Jagodni sok 100 % 1l Sok jagodni 100% ne obstaja, je lahko nektar jagoda 45% SD, oz. 100 % mešanica več vrst sadja, kot npr. rdeče sadje. Kaj lahko ponudimo?


Hvala in lep pozdrav,
ODGOVOR

SKLOP 8
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

3 Bazilika v kozarčku ali vam lahko ponudimo v 180g embalaži?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

6 Chio semena 250 g ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

8 Cimet mleti v kozarčku ali vam lahko ponudimo 45g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

11 Čaj božični (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 60g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

14 Čaj meta mali filter (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 30g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

15 Čaj veriga planinski ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

16 Čaj veriga sadni ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

17 Čaj žajbelj ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Ne. Pakiranje 1kg za nas ni ustrezno, saj želimo čaj dostaviti na naše tri lokacije.

18 Čebula suha zrnata v dozi ali vam lahko ponudimo 630g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

19 Česen suhi mleti v kozarčku ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

20 Česen suhi zrnat v dozi 860g ali vam lahko ponudimo 570g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

21 Čokolada dietna ali vam lahko ponudimo 80g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

25 Čokoladni bonboni ali vam lahko ponudimo 350g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

30 Dietna krema sojina ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

31 Dietni keksi 180 g ali vam lahko ponudimo 240g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

32 Drobnjak ali vam lahko ponudimo 6g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

33 Drobnjak posušeni v kozarčku ali vam lahko ponudimo 6g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

34 Frutolino* ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

38 Instant napitek pomaranča, limona 900g ali vam lahko ponudimo 800g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

42 Jušna zelenjava 240 g ali vam lahko ponudimo 620g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

46 Kakav instant ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Ne. Pakiranje 1kg za nas ni ustrezno, saj gre 400g Instant kakav na naše dislocirane bivalne enote.

48 Kamilica čaj filter (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 20g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

54 Keksolino * ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

57 Klinčki celi v kozarčku ali vam lahko ponudimo 125g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

58 Kokos moka ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

59 Kokosovo maslo ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

61 Koper zdrobljen v kozarčku ali vam lahko ponudimo 16g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

62 Koruzni kosmiči ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

65 Kosmiči Muesli ali vam lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

69 Kumina cela vrečka ali vam lahko ponudimo 28g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

71 Kumina mleta v kozarčku ali vam lahko ponudimo 35g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

72 Kurkuma ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

77 Majaron ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

79 Majaron zdrobljen v kozarčku ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

81 Majoneza delikatesna ali vam lahko ponudimo 620g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

84 Marmelada dietna ali vam lahko ponudimo 300g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

86 Marmelada marelična ali vam lahko ponudimo 850g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

88 Marmelada mešano sadje 600g ali vam lahko ponudimo 850g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

96 Muškatni orešček mleti v kozarčku ali vam lahko ponudimo 50g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

97 Napolitanke lešnik ali vam lahko ponudimo 700g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

99 Napolitanke sadne ali vam lahko ponudimo 800g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

103 Origano zdrobljeni doza ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

104 Origano zdrobljeni v kozarčku ali vam lahko ponudimo 140g pakiranje v pvc dozi?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

110 Pašteta jetrna ali vam lahko ponudimo 850g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

114 Petršilj suhi v dozi ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

115 Petršilj suhi zdrobljeni v kozarčku ali vam lahko ponudimo 75g pakiranje pvc dozi??
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

117 Planinski čaj mali filter (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 40g pakiranje pvc dozi??
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

120 poper črni celi ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

121 Poper črni celi v dozi Poper črni celi v dozi 1kg nimamo, ali lahko ponudimo poper kg v vrečki, oz. 650g v dozi?
Da, ponudite nam 650g poper v dozi. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

122 poper črni mleti ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

124 Poper pisani v mlinčku ali vam lahko ponudimo 35g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

126 Pravi čaj filter mali (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 30g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

127 Preliv za torte ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

133 Ribe sardine ali vam lahko ponudimo 800g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

134 Ribe sardine lahko odp. ali vam lahko ponudimo 120g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

136 Ribe skuše ali vam lahko ponudimo 900g pakiranje?
Ne. Pakiranje 900g je za naše potrebe preveliko.

137 Ribe -tuna ali vam lahko ponudimo 1705g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

142 Rižolino * ali vam lahko ponudimo 150g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

143 Rožmarin listi v dozi ali vam lahko ponudimo 400g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

144 Rum ali vam lahko ponudimo 0,5l pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

146 Sadni čaj filter mali (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 40g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

148 Seme laneno ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

149 Seme sezam ali vam lahko ponudimo 180g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

153 Slane palčke ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

158 Šetraj zdrobljeni v dozi ali vam lahko ponudimo kg pakiranje v vrečki??
Da.

159 Šipek čaj filter mali 20/1 (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo čajno mešanico šipka in hibiskusa?
Da.

160 Šipek s hibiskusom čaj rinfuza ali vam lahko ponudimo čaj v filteer vrečkah?
Ne. Potrebujemo navedeni čaj v rinfuzi.

163 Timijan zdorbljeni v kozarčku ali vam lahko ponudimo 19g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

164 Timijan zdrobljeni v dozi ali vam lahko ponudimo kg pakiranje v vreči ali 450g v dozi?
Ponudite nam 450g v dozi. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

169 Začimba zdrobljeni šetraj ali vam lahko ponudimo 15g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

170 Začimbe za golaš ali vam lahko ponudimo 545g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

174 Zeleni čaj mali filter 20/1 (20 filter vrečk v škatli) ali vam lahko ponudimo 40g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

178 Zmes za krompirjevo testo pakiranje Ali lahko ponudimo 10kg pakiranje?
Ne. Poleg 10kg pakiranja iz točke 177, potrebujemo še 500g pakiranje za dislocirane bivalne enote.


SKLOP 10
KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE

4 Čičerika 2650 g ali lahko ponudimo2,5kg pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

7 Fižol rjavi v zrnju kuhan 270 g ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
Da.

10 Grah zrnje v slanici 800 g ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

13 Kompot breskev olupljene polovice 2600 g ali lahko ponudimo 4,2kg pakiranje?
Ne. Pakiranje 4,2kg je za na neustrezno.

15 Kompot hruške polovice olupljene 2650 g ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

16 Kompot jagode 840 g ali lahko ponudimo 820g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

20 Kompot sliva brez koščic 680 g ali lahko ponudimo 4,25kg pakiranje in s koščicami?
Ne. Pakiranje 4,25kg je za na neustrezno.

24 Kuhana koruza 530 g ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).

39 Šampinjoni v kisu 680 g ali lahko ponudimo 660g pakiranje?
Da. V stolpec Cena na EM brez DDV (I) vpišite ceno za maso/volumen/kos, ki je vpisana v stolpcu Preračunana maso/volumen/kos na enoto kg|l (G).


SKLOP 17
PIJAČA

15 Jagodni sok 100 % 1l Sok jagodni 100% ne obstaja, je lahko nektar jagoda 45% SD, oz. 100 % mešanica več vrst sadja, kot npr. rdeče sadje. Kaj lahko ponudimo?
Ponudite nam lahko 100 % sok iz mešanice več vrst rdečega sadja 1l
Datum objave: 13.06.2022   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na vprašanja:

SKLOP 8
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

3 Bazilika v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
8 Cimet mleti v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
19 Česen suhi mleti v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
33 Drobnjak posušeni v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
44 Kajenski poper mleti v kozarčku 40 g Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
57 Klinčki celi v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
61 Koper zdrobljen v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
71 Kumina mleta v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
79 Majaron zdrobljen v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
96 Muškatni orešček mleti v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
104 Origano zdrobljeni v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
115 Petršilj suhi zdrobljeni v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
163 Timijan zdorbljeni v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.
173 Začimbna mešanica za svinjsko pečenko v kozarčku Prosimo, da spremenite zahtevano enoto v grame, ker vse začimbe imajo na embalaži napisano mersko enoto gram.


Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Za zgoraj navedene postavke smo v stolpcu Enota (C) enoto spremenili v gram (g).Datum objave: 13.06.2022   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosimo za odgovor na vprašanje:

SKLOP 8
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO


86 Marmelada marelična Prosimo, da določite gramaturo artikla.


Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Opis artikla je popravljen v revidiranem ponudbenem predračunu, k bo objavljen še danes.


Datum objave: 13.06.2022   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 17 PIJAČA

Prosim, za izločitev artikla 1. Pivo brezalkoholno v pločevinki iz sklopa PIJAČA, da se bomo lahko prijavili tudi proizvajalci sadnih sokov in sirupov.
7 Sok v briku 0,2 l- prosim razčlenite postavke na artikle, ki jih želite, saj imajo različni artikli različno ceno. V kolikor želite en sam okus navedite točno specifikacijo artikla, Npr Pomarančni nektar 200 ML, Ribezov nektar 200 ML; 100% multivitaminski sok 200 ml, ....

SHEMA KAKOVOSTI
11 borovničev sok v steklenici 0,2 l- ARTIKEL NI DOBAVLJIV-prosim, da ga umaknete iz povpraševanja

12 Breskov sok 100 % 1L- Izdelek ne OBSTAJA. LAHKO PA VAM PONUDIMO BIO sok iz jabolk, breskev in korenja s 100% sadnim deležem, pakiran po 1 l

13 Jabolčni sok 100 % 1 l
14 jabolčni sok v steklenici 0,2 l- ARTIKEL NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo 100% jabolčni sok iz ekološke pridelave, pakiran v tetrapak embalažo po 200 ml

15 Jagodni sok 100 % 1l- IZDELEK NE OBSTAJA. PROSIM ZA IZBRIS ALI GA NADOMESTITE Z DOBAVLJIVIM. Npr. 100% sok iz jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja iz ekološke pridelave pakiran po 1 l

16 Jagodni sok v steklenici 0,2 l -IZDELEK NE OBSTAJA. PROSIM ZA IZBRIS ALI GA NADOMESTITE Z DOBAVLJIVIM. Npr. 100% sok iz jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja iz ekološke pridelave pakiran po 200 ml v tetrapak embalaži.

17 Pomarančni sok 100 % 1l- IZDELEK NE OBSTAJA. PROSIM ZA IZBRIS!

18 pomarančni sok v steklenici 0,2 l-IZDELEK NE OBSTAJA. PROSIM ZA IZBRIS!

Prosim tudi, da sporočite kako boste oddali naročilo. En ponudnik za celoten sklop ali se ponudba oddaja ločeno za razpisane artikle od 1-10 in 11-18 VK?
ODGOVOR

SKLOP 17 PIJAČA

Prosim, za izločitev artikla 1. Pivo brezalkoholno v pločevinki iz sklopa PIJAČA, da se bomo lahko prijavili tudi proizvajalci sadnih sokov in sirupov.
Artikla ne moremo izločiti.

7 Sok v briku 0,2 l- prosim razčlenite postavke na artikle, ki jih želite, saj imajo različni artikli različno ceno. V kolikor želite en sam okus navedite točno specifikacijo artikla, Npr Pomarančni nektar 200 ML, Ribezov nektar 200 ML; 100% multivitaminski sok 200 ml, ....
Opis artikla je popravljen v revidiranem predračunu, ki bo objavljen še danes.

SHEMA KAKOVOSTI
11 borovničev sok v steklenici 0,2 l- ARTIKEL NI DOBAVLJIV-prosim, da ga umaknete iz povpraševanja
Artikel je črtan iz predračuna.

12 Breskov sok 100 % 1L- Izdelek ne OBSTAJA. LAHKO PA VAM PONUDIMO BIO sok iz jabolk, breskev in korenja s 100% sadnim deležem, pakiran po 1 l
Opis artikla je popravljen v revidiranem predračunu, ki bo objavljen še danes.

13 Jabolčni sok 100 % 1 l
Ostane nespremenjeno.

14 jabolčni sok v steklenici 0,2 l- ARTIKEL NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo 100% jabolčni sok iz ekološke pridelave, pakiran v tetrapak embalažo po 200 ml
Opis artikla je popravljen v revidiranem predračunu, ki bo objavljen še danes.

15 Jagodni sok 100 % 1l- IZDELEK NE OBSTAJA. PROSIM ZA IZBRIS ALI GA NADOMESTITE Z DOBAVLJIVIM. Npr. 100% sok iz jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja iz ekološke pridelave pakiran po 1 l
Opis artikla je popravljen v revidiranem predračunu, ki bo objavljen še danes.

16 Jagodni sok v steklenici 0,2 l -IZDELEK NE OBSTAJA. PROSIM ZA IZBRIS ALI GA NADOMESTITE Z DOBAVLJIVIM. Npr. 100% sok iz jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja iz ekološke pridelave pakiran po 200 ml v tetrapak embalaži.
Opis artikla je popravljen v revidiranem predračunu, ki bo objavljen še danes.

17 Pomarančni sok 100 % 1l- IZDELEK NE OBSTAJA. PROSIM ZA IZBRIS!
Artikel je črtan iz predračuna.

18 pomarančni sok v steklenici 0,2 l-IZDELEK NE OBSTAJA. PROSIM ZA IZBRIS!
Artikel je črtan iz predračuna.

Prosim tudi, da sporočite kako boste oddali naročilo. En ponudnik za celoten sklop ali se ponudba oddaja ločeno za razpisane artikle od 1-10 in 11-18 VK?

Ponudnik mora ponuditi ceno na EM za vse artikle iz posameznega sklopa. Naročnik bo na podlagi meril iz razpisne dokumentacije sklenil okvirni sporazum za posamezen razpisan sklop blaga z največ tremi (3) ponudniki za obdobje dveh (2) let s ponovnim odpiranjem konkurence vsakih dvanajst mesecev (12) med sklenitelji okvirnega sporazuma, ki jih bo izbral v skladu z merilom za posamezen sklop iz razpisne dokumentacije. Naročilo za prvih dvanajst (12) mesecev bo oddal tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo v posameznem sklopu ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

En ponudnik za celoten sklop.Datum objave: 13.06.2022   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali pravilno razumemo, da zahtevate v sklopih 11, 13 in 19, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

2. Dodatne informacije po sklopih:
SKLOP 11 SVEŽE MESO
3 Svinjski laks kare in 4 Svinjski kare b.k. - Kakšna je razlika?
19 Mlada govedina brez kosti-očiščen - Po katerem kosu povprašujete? Odločite se za eno vrsto. Cene so različne.

SKLOP 13 MESNI IZDELKI
*Ali se pri artiklih od 1 do 42 poda cena za 1 kg?
**Ali se pri art. 43 poda ceno za kos - 120 g?
5 Klobase za kuhanje kot kranjska klobasa 120g - Ali zahtevate certificirano ZGO?
12 Panceta - Ali povprašujete po suhi dimljeni panceti?

***Predlagamo, da za spodaj navedene artikle ne zahtevate da je cena konfekcioniranih salam enaka ceni salam v kosu, ker je cena za 100 g vakumsko pakiranje (porcijsko pakiranje) precej višja kot za ceno v kosu ali pakiranje večjih količin rezanih salam. Če vztrajate pri tem bo imel npr. art. 8 enako ceno kot art. 9 - cena bo bistveno višja.
8 Mortadela
9 Mortadela 100g rezano vakumsko pakirano
13 Pariška salama F 90
14 Pariška salama 100 g rezano vakumsko pakirano

SKLOP 19 MESNI IZDELKI SHEMA KAKOVOSTI
*Ali se pri artiklih od 1 do 9 poda cen za 1 kg?
**Po nam znanih podatkih za spodaj navedena artikla ne obstaja certifikat kakovosti.
6 Kuhan pršut VP
7 Pečen pršut VP

***Predlagamo, da za spodaj navedena artikla ne zahtevate, da je cena konfekcioniranih salam enaka ceni salam v kosu, ker je cena za 100 g vakumsko pakiranje (porcijsko pakiranje) precej višja kot za ceno v kosu ali pakiranje večjih količin rezanih salam. Če vztrajate pri tem bo imel npr. art. 3 enako ceno kot art. 4 - cena bo bistveno višja.
3 Kraški pršut narezek VP 500g
4 Kraški pršut narezek VP 100g

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1. Ali pravilno razumemo, da zahtevate v sklopih 11, 13 in 19, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
V ponudbenem predračunu bodo vnešeni popravki- revidiran predračun bo objavljen še danes.

2. Dodatne informacije po sklopih:
SKLOP 11 SVEŽE MESO
3 Svinjski laks kare in 4 Svinjski kare b.k. - Kakšna je razlika? Iz ponudbenega predračuna črtamo postavko 3.
19 Mlada govedina brez kosti-očiščen - Po katerem kosu povprašujete? Odločite se za eno vrsto. Cene so različne. Iz ponudbenega predračuna črtamo postavko 19.

SKLOP 13 MESNI IZDELKI
*Ali se pri artiklih od 1 do 42 poda cena za 1 kg? Popravki pri določenih artiklih.
**Ali se pri art. 43 poda ceno za kos - 120 g? Popravek v kg.
5 Klobase za kuhanje kot kranjska klobasa 120g - Ali zahtevate certificirano ZGO? Ne, v kolikor ponudnik za artikle pod zaporedno št. 1-42, vpiše shemo kakovosti in priloži ustrezna dokazila, se število le-teh upošteva pri merilu »Več živil z višjo kakovostjo« in za njih ponudnik prejme dodatne točke.
12 Panceta - Ali povprašujete po suhi dimljeni panceti? Da.

***Predlagamo, da za spodaj navedene artikle ne zahtevate da je cena konfekcioniranih salam enaka ceni salam v kosu, ker je cena za 100 g vakumsko pakiranje (porcijsko pakiranje) precej višja kot za ceno v kosu ali pakiranje večjih količin rezanih salam. Če vztrajate pri tem bo imel npr. art. 8 enako ceno kot art. 9 - cena bo bistveno višja.
8 Mortadela
9 Mortadela 100g rezano vakumsko pakirano
13 Pariška salama F 90
14 Pariška salama 100 g rezano vakumsko pakirano
Sprememba vnesena pri določenih artiklih v sklopu. REVIDIRAN PONUDBENI PREDRAČUN BO OBJAVLJEN.

SKLOP 19 MESNI IZDELKI SHEMA KAKOVOSTI
*Ali se pri artiklih od 1 do 9 poda cen za 1 kg? Popravek pri določenih artiklih. Popravki vidni v revidiranem predračunu.
**Po nam znanih podatkih za spodaj navedena artikla ne obstaja certifikat kakovosti.
6 Kuhan pršut VP Artikel se črta.
7 Pečen pršut VP Artikel se črta.

***Predlagamo, da za spodaj navedena artikla ne zahtevate, da je cena konfekcioniranih salam enaka ceni salam v kosu, ker je cena za 100 g vakumsko pakiranje (porcijsko pakiranje) precej višja kot za ceno v kosu ali pakiranje večjih količin rezanih salam. Če vztrajate pri tem bo imel npr. art. 3 enako ceno kot art. 4 - cena bo bistveno višja.
3 Kraški pršut narezek VP 500g
4 Kraški pršut narezek VP 100g
Popravek v ponudbenem predračunu. Viden v revidiranem predračunu.
Datum objave: 13.06.2022   10:07

Naročnik objavlja spremembo ponudbenega predračuna. Spremembe so označene z rdečo barvo. Ponudniki oddajo ponudbo na podlagi objavljene spremembe ponudbenega predračuna.

Revidiran ponudbeni predračun je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448141/2.1_Ponudbeni_predracun_sprememba_z_dne_13.6.2022.xlsx.zip