Dosje javnega naročila 003454/2022
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.11.2022 DO 31.10.2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 722.862,20 EUR

JN003454/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2022
JN003454/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2022
JN003454/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.08.2022
JN003454/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003454/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445966/DOBAVA_ELEKTRICNE_ENERGIJE_ZA_OBDOBJE_OD_01.11.2022_DO_31.10.2023.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14319
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.11.2022 DO 31.10.2023
Referenčna številka dokumenta: JN-14319
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 12 mesecev, to je od 01.11.2022 DO 31.10.2023.
Podatki o merilnih mestih: številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta in naslov merilnega mesta, so navedeni v Prilogi št. 1. »PREDAJNA IN MERILNA MESTA« Predvidena količina dobave električne energije je 2.000.000 kWh, za obdobje 12 mesecev. Merjenje bo v času visoke (1.000.000 kWh) in male tarife (1.000.000 kWh).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 12 mesecev, to je od 01.11.2022 DO 31.10.2023.
Podatki o merilnih mestih: številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta in naslov merilnega mesta, so navedeni v Prilogi št. 1. »PREDAJNA IN MERILNA MESTA« Predvidena količina dobave električne energije je 2.000.000 kWh, za obdobje 12 mesecev. Merjenje bo v času visoke (1.000.000 kWh) in male tarife (1.000.000 kWh).

Ponudnik mora ponuditi dobavo električne energije za vsa predvidena odjemna mesta.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb dejanskega obsega naročila od razpisanega, odvisno od dejanskih potreb. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg dobavljene električne energije manjši od predvidene.
Ponudnik mora ponuditi minimalno 50% dobavljene električne energije pridobljene iz OVE oziroma SPTE, kot določa Uredba o zelenem javnem naročanju.

Odjem električne energije bo v času visoke in male tarife.

Pri predmetu javnega naročila so upoštevani okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2022
Konec: 31.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2022   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2022   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2022   15:43
VPRAŠANJE
Prosimo objavite Pooblastilo za 15 min podatke za SODO .

ODGOVOR


Pozdravljeni.
Pošljite vaše podatke, ki jih potrebujemo za pripravo pooblastila, na emajl: bostjan.vintar@sport.si

Lep pozdrav.