Dosje javnega naročila 003458/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Ureditev AP v križišču Seidlova-Koštialova ter rekonstrukcija lokalne ceste LG-299272 (Seidlova cesta) z ureditvijo površin za kolesarje in pešce na odseku od križišča s Cankarjevo ulico proti Ločni
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003458/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2022
JN003458/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2022
JN003458/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2022
JN003458/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003458/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
NINA REBSELJ
nina.rebselj@novomesto.si
+386 73939251

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445979/RD_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev AP v križišču Seidlova-Koštialova ter rekonstrukcija lokalne ceste LG-299272 (Seidlova cesta) z ureditvijo površin za kolesarje in pešce na odseku od križišča s Cankarjevo ulico proti Ločni
Referenčna številka dokumenta: 433-0027/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev AP v križišču Seidlova-Koštialova ter rekonstrukcija lokalne ceste LG-299272 (Seidlova cesta) z ureditvijo površin za kolesarje in pešce na odseku od križišča s Cankarjevo ulico proti Ločni od km cca 2,755 do km 3,325, v dolžini 570 m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev AP v križišču Seidlova-Koštialova ter rekonstrukcija lokalne ceste LG-299272 (Seidlova cesta) z ureditvijo površin za kolesarje in pešce na odseku od križišča s Cankarjevo ulico proti Ločni od km cca 2,755 do km 3,325, v dolžini 570 m
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2022   13:00
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2022   14:52
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti cen.

V zadnjem obdobju se na področju gradbeništva srečujemo z enormnim porastom cen nekaterih materialov, surovin in energentov. Problem globalnega trenda dviga cen zaradi pandemije je drastično poslabšala še vojna v Ukrajini, kot posledica nastalih razmer so se nekateri cenovni kalkulacijski elementi povečali tudi za več kot 100%. Navedena dejstva predstavljajo nevzdržne razmere za izvajalce po dosedanjih gradbenih pogodbah, kot tudi negotovo stanje pri sklepanju novih pogodb.

V trenutnih razmerah si izvajalci nikakor ne moremo privoščiti podpisovanja pogodbenih razmerij z določilom fiksnih cen. Pred leti, ko je bila inflacija v državi enoodstotna je bila klavzula o fiksnosti cen v pogodbah premo sorazmerna in enako poštena za obe pogodbeni stranki, v zadnjem obdobju pa temu še zdaleč ni tako. Izvajalci se ob podpisu tako zastavljenih pogodb upravičeno bojimo, da bodo stroški, katerih višino je ta trenutek nemogoče predvideti, resno ogrozili poslovanje in povzročili nov val stečajev gradbenih podjetij, kar pa ni v interesu ne gospodarstva in ne države.

S tem pozivom apeliramo na naročnika naj v sled pereče problematike ekonomskega stanja na trgu gradbenih materialov in energentov in v sled poštenega pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami, iz pogodbenih določil v razpisni dokumentaciji umakne klavzulo o fiksnosti cen in predvidi valorizacijo pogodbenih cen (npr. z upoštevanjem indeksa, ki ga objavlja GZS) v celoti od dneva oddaje ponudbe dalje.

ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   14:53
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, 66000 Druga prometna oprema cest, postavka 25 N 66023:
Postavitev ostale urbane opreme (koši za smeti,) ob novi rob pločnika - ocena
kos 4,00

Glede na podatke, ki so na voljo za to postavko, se ne da oceniti vrednost te postavke. Predlagamo, da določite neko ceno (npr. 1.000,00 EUR), ki jo morajo upoštevati vsi ponudniki v oceni, obračun pa bo potekal po dejanskih stroških.

ODGOVOR


Predviden tip koša je »Koš za odpadke; historični/enojni; volumen 37 litrov, barva Ral 7016« skladno s katalogom urbane opreme. Katalog bo objavljen.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   14:58
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, postavke pri 55000 Dela pri popravilu objektov:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar)

Glede na to, da stroji s tako kapaciteto ne obstajajo in je v projektu navedeno:
Sanacija zidov se izvede z visokotlačnim čiščenjem (min 300 barov). Pri AB zidovih je potrebno očistiti armaturo do stopnje 2,5Sa ter jo premazati s protikorozijsko zaščito (kot npr. Mapafer) Kjer se zidove sanira v debelini do 5 cm, se jih reprofilira z grobo in fino sanacijsko malto, v debelini nad 5 cm se jih dobetonira z betonom C30/37 XF4/XD3/XC4.

Prosimo vas za ustrezen popravek popisa del (min 3000 bar)

ODGOVOR


V popisu in tehničnem poročilu se korigira opis del in sicer »visokotlačno čiščenje (1200-1400 barov).
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:25
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, postavke 2 N 55001, 3 N 55002 in 4 N 55003:
Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:

Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (zidovi
na levi strani ter AB zid na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih koliinah
m2 155,50

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (krona
betonskih kašt na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih količinah
m2 95,00

Sanacija betonskih škarp:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), ponovno
fugiranje
Opomba: po potrebi, ocena, obračun po dejanskih količinah
m2 32,00

Prosimo vas za potrditev, da delno »štemanje« razpadlih betonov betonskih konstrukcij ni predmet teh postavk.

ODGOVOR


Naročnik potrjuje.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:26
VPRAŠANJE
VODOVOD- POPIS DEL, 76000 Vodovodi, postavka 5 N:
Kompletna izvedba prečkanja podporne konstrukcije z zaščitno
cevjo PE d180
kos 1,00

Glede na podani opis te postavke, je to postavko nemogoče ovrednotiti, saj sploh ni jasno kaj je potrebno narediti. Način izvedbe del iz te postavke ni prikazan v objavljenih načrtih. Prosimo vas, da objavite detajl za to postavko ter detajlni opis izvede del s pripadajočimi količinami.

ODGOVOR


Ponudnik naj predvidi podvrtavanje z vstavitvijo zaščitne cevi pod obstoječim podporno/opornim zidom pri cestnem profilu P9 oziroma na območju priključevanja novega vodovoda na obstoječ vodovod (zakoličbene točke 1.3, 1.4).

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pozivamo naročnika, da za postavko št.9 v sklopu KANALIZACIJA -Kanal F1

9 Ureditev začasnega prečrpavanja komunalne odpadne vode za čas gradnje. V postavki zajeti vsa dela zatesnitev odtoka iz prvega gorvodnega jaška na kanalu črpanje z mobilno potopno črpalko Q/H = 110 l/s / 8 m in gibljivo cevjo, za čas gradnje vse ostale potrebne zatesnitve, zavarovanja ipd prečrpavanje se vrši v do 80 m oddaljen jašek kos 1,00

poda tehnično rešitev izvedbe del z opisom del in predloži tehnično poročilo prečrpavanja z načrti vključno z lokacijo električnega napajanja.

Hvala in Lep pozdrav.


ODGOVOR

Tehnično rešitev izvedbe del si definira izvajalec sam. Lokacijo električnega napajanja zagotovi naročnik.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 07.06.2022   15:27
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, 63000 Oprema za vodenje prometa, postavka N 6244X:
Prestavitev stojnega mesta signalno varnostnih naprav
kos 2,00

Glede na podani opis te postavke, postavke žal ne moremo ovrednotiti. Prosim vas za opis del, ki so potrebni za izvedbo del iz te postavke.

ODGOVORPostavka zajema prestavitev stojnega mesta semaforskih naprav v križišču Seidlova - Koštialova. Potrebna je prestavitev enojnega droga skupaj s semaforskimi glavami v razdalji cca 2,3 m (drog na levi strani v smeri stacionaže) ter prestavitev konzolnega droga semaforskih naprav vključno s semaforskimi glavami in prometnim znakom v razdalji 2,0 m (konzolni drog na desni strani v smeri stacionaže).

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:29
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, 50000 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, postavka S 54542:
Metlanje površine cementnega betona
m2 76,00

Glede na ta, da v popisu del na tem odseku nimamo vgradnje betona, nas zanima za kakšno metlanje površine cementnega betona gre.

ODGOVOR


Predvideno je metlanje reprofiliranega oziroma dobetoniranega vrhnjega dela zaključka AB zidov in betonskih kašt na desni strani v smeti stacionaže.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:30
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, METEORNA KANALIZACIJA_M3-K1, postavka 5 N 43232:

Uvlek cevi ("relininig") z vložkom iz dvojne in brezšivne polietilenske
tkanine, propojeno s polimerno smolo; kanal M3
m1 5,00

Prosimo vas za potrditev, da gre pri tej postavki za obstoječo cev AC DN 400.

ODGOVOR


Gre za kanal M3; obstoječa cev BC DN 400 kot je razvidno iz zbirne karte komunalnih vodovod (območje cestnega profila P6).

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:30
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, postavka 3 N 55002:

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (krona
betonskih kašt na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih količinah
m2 95,00

Prosimo vas za potrditev, da gre pri sanaciji venca oz. kron za horizontalno reprofilacijo in vertikalno reprofilacijo višine do 20cm.

ODGOVORNačeloma debelina sanacijske malte ne presega 5 cm. Do nekoliko večje debeline lahko pride pri vertikalnem dobetonirajnu krone betonskih kašt, ki je pri obstoječem stanju izvedena v naklonu.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:32
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, postavka 3 N 55002:

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (krona
betonskih kašt na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih količinah
m2 95,00

Prosimo vas za potrditev, da gre pri sanaciji venca oz. kron za horizontalno reprofilacijo in vertikalno reprofilacijo višine do 20cm.

ODGOVOR


Sanacijo kron AB zidov in kašt je potrebno izvesti v zadostni višini za bočno pritrjevanje varovalne ograje skladno s TSC 07.103. Vertikalno reprofilacijo je potrebno izvesti v višini minimalno 20 cm.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:33
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, postavki 2 N 55001 in 3 N 55002:

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (zidovi
na levi strani ter AB zid na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih koliinah
m2 155,50

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (krona
betonskih kašt na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih količinah
m2 95,00

Prosimo vas za potrditev, da je pri teh postavkah debelina grobe in fine sanacijske malte skladna s priloženimi načrti in sicer do 5cm.

ODGOVOR


Načeloma debelina sanacijske malte ne presega 5 cm. Do nekoliko večje debeline lahko pride pri vertikalnem dobetonirajnu krone betonskih kašt, ki je pri obstoječem stanju izvedena v naklonu.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:35
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, postavki 2 N 55001 in 3 N 55002:

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (zidovi
na levi strani ter AB zid na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih koliinah
m2 155,50

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (krona
betonskih kašt na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih količinah
m2 95,00

Iz priloženih načrtov je razvidno, da je pri sanaciji betonskih konstrukcij predvideno dobetoniranje z betonom C30/37 XF4/XD3/XC4 in reprofilacija. Glede na to, da v popisu del ni postavk za dobetoniranje, vas prosimo za ustrezno dopolnitev.

ODGOVOR


V popisu se postavke dopolni, da gre za reprofilacijo oziroma dobetoniranje. Naročnik bo objavil popravljen Popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.06.2022   15:36
VPRAŠANJE
NAČRT CESTE- POPIS DEL, SEIDLOVA CESTA, postavke 2 N 55001, 3 N 55002 in 4 N 55003:

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (zidovi
na levi strani ter AB zid na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih koliinah
m2 155,50

Sanacija betonskih zidov in betonskih kašt:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), čiščenje
armature do Sa 2,5, premaz armature s protikorozijsko zaščito (kot
npr. Mapefer), reprofilacija z grobo in fino sanacijsko malto (krona
betonskih kašt na desni strani)
Opomba: ocena, obračun po dejanskih količinah
m2 95,00

Sanacija betonskih škarp:
Visokotlačno čiščenje vidnega betona (min 3000 bar), ponovno
fugiranje
Opomba: po potrebi, ocena, obračun po dejanskih količinah
m2 32,00

Predvidevamo, da navedene kvadrature (155,50m2, 95m2 in 32m2) niso celotne kvadrature, ampak samo kvadrature, ki se bodo predvidoma sanirale. Če je temu tako, vas prosimo za okvirne celotne kvadrature teh površin.

ODGOVOR


Navedene so kvadrature, ki so po oceni predvidene za sanacijo. V oceni upoštevana širina zaključka zidu v širini 30 cm in v višini 30 cm. Celotne površine so bistveno večje (predvsem pri AB zidovih) saj so AB zidovi ponekod višji od 2,0m .

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 09.06.2022   10:39
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,
1. Prosimo, da umaknete omejujoče zahteve dimenzije cestnih svetilk, ki so navedene v popisu in so, citiramo:
dim: 558x293x115mm, dim: 558x293x115mm, dim: 558x293x115mm
2. Prosimo, da dovolite tudi vgradnjo cestnih svetilk barvne temperature 3000 K in ne ostajate samo pri zahtevi 2700 K. Zakaj ?
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja še ni spremenjena. Prosimo poglejte tukaj:
Svetlobna obremenitev okolja | GOV.SI
Tudi 30 dnevne javne obravnave osnutka nove uredbe še ni bilo. Prosimo preverite tukaj:
Javne objave Ministrstva za okolje in prostor | GOV.SI
Ko zahtevate barvno temperaturo 2700 K za to nimate pravne podlage. Enako pravne podlage ni za barvno temperaturo 3000 K.
Torej, pravna izhodišča za obe barvni temperaturi so enaka.
Razlike med barvnima temperaturama gledano iz okoljevarstvenega vidika so minimalne, manj kot 1 %. Razlika gledano iz energetskega vidika je okrog 9 % nižja poraba električne energije v prid barvni temperaturi 3000 K. Pomislite na aktualne razmere, ko se vse draži, predvsem energenti in da bodo svetilke vgrajene za več 10 let...
Operativno gledano, ima večina ponudnikov v redni serijski ponudbi svetilke barvne temperature 3000 K, kar prinaša ugodnješo ceno in krajši rok dobave.
Glede na izkušnje iz prakse, tako Ministrstvo za infrastrukturo - Direkcija RS za infrastrukturo kot tudi druge občine vgrajujejo svetilke barvne temperature 3000 K in ne postavljajo omejitve samo na 2700 K.
Prosimo odgovor, ki naj bo v primeru, da bo negativen utemeljen.
Hvala.


ODGOVOR

1. Izračuni svetilnosti so bili izdelani z izbrano dimenzijo svetilk. Le te so lahko tudi drugačne v kolikor ponudnik zagotavlja ustrezno osvetljenost kar mora biti dokazano z izračuni.

2. Glede na trend poudarjanja okoljske komponente, naročnik ostaja pri zahtevi vgradnje cestnih svetilk barvne temperature 2700 K.