Dosje javnega naročila 003501/2022
Naročnik: RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slov. goricah
Gradnje: »DRR: gradnja KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE : Jarenina-Lenart-Zg. Senarska«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.453.496,96 EUR

JN003501/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.05.2022
JN003501/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2022
JN003501/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.09.2022
JN003501/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003501/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
Trg osvoboditve 9
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Srečko Aleksander Padovnik
srecko@rasg.si
+386 51315010

Internetni naslovi
https://www.rasg.si/

OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Martin Breznik
obcina@lenart.si
+386 27291310

Internetni naslovi
https://www.lenart.si

OBČINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43A
2211
SI
Pesnica pri Mariboru
Slovenija
Milica Simonič Steiner
obcina.pesnica@pesnica.si
+386 26542309

Internetni naslovi
https://www.pesnica.si

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Trojiški trg 26
2235
SI
Sv. Trojica v Slov. goricah
Slovenija
Darja Slivnjak
obcina@svetatrojica.si
+386 27295020

Internetni naslovi
https://www.svetatrojica.si

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Jurovski Dol 70B
2223
SI
Jurovski Dol
Slovenija
Franc Bele
obcina@obcinajurij.si
+386 27295250

Internetni naslovi
https://www.obcinajurij.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/446123/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/446123/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14357
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »DRR: gradnja KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE : Jarenina-Lenart-Zg. Senarska«
Referenčna številka dokumenta: JN-14357
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba kolesarskih povezav, razdeljeno na štiri sklope
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: trasa 12 Jarenina-Vosek
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Pesnica
II.2.4 Opis javnega naročila
trasa 12, cca 8036 m pretežno ločene kolesarske poti, delno souporaba, oporni zidovi, odvodnja, cestna razsvetljava. Ocenjena vrednost brez DDV: 1.060.592,03 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.07.2022
Konec: 31.05.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operativni program za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014/2020. Prednostna naložba 4.4. POGODBA št. 2430-21-180051 o sofinanciranju
operacije »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE: Jarenina - Lenart - Zg. Senarska«.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: trasa 14 Jurovski Dol-Pernica jezero
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občin Sveti Jurij v Slovenskih Goricah in Pesnica
II.2.4 Opis javnega naročila
trasa 14, cca. 12190 m pretežno ločene kolesarske povezave, delno souporaba, premostitve, odvodnja, cestna razsvetljava. Ocenjena vrednost brez DDV: 2.007.233,77 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.07.2022
Konec: 31.05.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operativni program za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014/2020. Prednostna naložba 4.4. POGODBA št. 2430-21-180051 o sofinanciranju
operacije »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE: Jarenina - Lenart - Zg. Senarska«.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: trasa 18 Lormanje-Sp. Voličina
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Lenart
II.2.4 Opis javnega naročila
trasa 18, izvedba cca. 4140 m pretežno ločene kolesarske povezave, premostitvena objekta, odvodnja, cestna razsvetljava. Ocenjena vrednost brez DDV: 824.740,63 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.07.2022
Konec: 31.05.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operativni program za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014/2020. Prednostna naložba 4.4. POGODBA št. 2430-21-180051 o sofinanciranju
operacije »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE: Jarenina - Lenart - Zg. Senarska«.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: trasa 19 Sv. trojica-Zg. Senarska
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
II.2.4 Opis javnega naročila
trasa 19, izvedba ca. 583 m kolesarske povezave, odvodnja, cestna razsvetljava. Ocenjena vrednost brez DDV: 69.305,00 EUR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2022
Konec: 31.05.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operativni program za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014/2020. Prednostna naložba 4.4. POGODBA št. 2430-21-180051 o sofinanciranju
operacije »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE: Jarenina - Lenart - Zg. Senarska«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji in ESPD


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.06.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.06.2022   11:00
Kraj: Ob uri, določeni za odpiranje ponudb, informacijski sistem e-JN avtomatično omogoči javni dostop do podatkov o ponudnikih in do
podatkov v pripetem "pdf" dokumentu "Ponudba s predračunom", naložena v razdelek "Predračun".

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
sistem e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.06.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.06.2022   07:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.
Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen.


ODGOVOR

Naročnik klavzule o fiksnosti cen ne more spremeniti, ker ima omejena sredstva za ta namen. Res je, da bi lahko naročnik v začetni fazi morda dobil nižje ponudbe, vendar do zaključka pogodbe ne bi vedel kakšna sredstva za realizacijo pogodbe potrebuje. Izvajalec bo upravičen po Obligacijskem zakoniku do spremembe cen, če se posamezni elementi cene v času trajanja pogodbe spremenijo za več kot 10%. V tem primeru je izvajalec upravičen do povišanja cene, ki presega 10%. Izvajalec mora pri pripravi pogodbe na to dejstvo računati. Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom se ne spreminja.