Dosje javnega naročila 000793/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
Storitve: Zunanja kontrola kakovosti pri izvedbi Zadrževalnika visokih voda Poljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 118.749,80 EUR

JN000793/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.02.2022
JN000793/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2022
JN000793/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.06.2022
JN000793/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000793/2022-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000
SI
Celje
Slovenija
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zunanja kontrola kakovosti pri izvedbi Zadrževalnika visokih voda Poljana
Referenčna številka dokumenta: 43018-111/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zunanja kontrola kakovosti pri izvedbi Zadrževalnika visokih voda Poljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 97.335,90 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
71310000
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izvedeni projekti s strani imenovanega vodje zunanje kontrole kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-12/MOP/0
Operacijo financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000793/2022-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.02.2022


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.05.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d.
Zadobrovška cesta 4
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija

Da
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 77.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 97.335,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2022