Dosje javnega naročila 005543/2022
Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Gradnje: Dinamični nabavni sistem za izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del ter storitev inženirjev in arhitektov
ZJN-3: Omejeni postopek

JN005543/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 09.08.2022
JN005543/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2022
JN005543/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2022
JN005543/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2022
JN005543/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2022
JN005543/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2022

Revizijski zahtevki
11.10.2022 Predrevizijski postopek v teku Več informacij
11.10.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
10.11.2022 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
12.10.2022 Revizijski postopek v teku Več informacij
12.10.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
11.11.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
14.11.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN005543/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 153-438419
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
SI041
Kranj
Slovenija
Irena Sedej
irena.sedej@komunala-kranj.si
+386 42811310
+386 42811301

Internetni naslovi
http://www.komunala-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/447091/1_DNS_2022_Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dinamični nabavni sistem za izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del ter storitev inženirjev in arhitektov
Referenčna številka dokumenta: 1/DNS/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dinamični nabavni sistem za izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del; vzdrževanje cest, asfalterska dela, zimska služba, izvedba prometne signalizacije, talne označbe, storitve inženirjev in arhitektov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradnja in obnova komunalne infrastrukture - mala kategorija (MK)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45211360
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dinamični nabavni sistem za izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del; gradnja in obnova komunalne infrastrukture.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Prvi rok za oddajo prijav za sodelovanje je do 9.9.2022 do 10. ure.
Vsi zainteresirani ponudniki pa se lahko vključujejo/oddajo prijavo ves čas poteka dinamičnega nabavnega sistema (48 mesecev).

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradnja in obnova komunalne infrastrukture - velika kategorija (VK)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45211360
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja in obnova komunalne infrastrukture - velika kategorija (VK)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova hišnih priključkov in hidrantnega omrežja
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
45232150
45232151
45232152
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova hišnih priključkov in hidrantnega omrežja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Spremljevalna dela pri vzdrževanju cest in najem posameznih strojev ali opreme
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
45233129
45233140
45233141
45233142
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Spremljevalna dela pri vzdrževanju cest in najem posameznih strojev ali opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Talne označbe na prometni infrastrukturi
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233221
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava talnih označbe na prometni infrastrukturi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Asfalterska dela
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233222
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Asfalterska dela in popravila cest.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zimska služba
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Odstranjevanje snega na cestnih površinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Obrezovanje in posek dreves, košnja trave
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77310000
77340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Urejanje okolice, obrezovanje in posek dreves, košnja trave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in izvedba vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah in drugih prometnih površinah
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34920000
34921000
34922000
34922100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in izvedba vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah in drugih prometnih površinah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve inženirjev in arhitektov
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj in okolica
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve inženirjev in arhitektov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2022, do 10: ure.
Rok za prejem prijav za sodelovanje 9.9.2022 in vse do poteka DNS (48 mesecev).
Prijave/ponudbe se zbirajo elektronsko prek informacijskega sistema S-Procurement.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji (navodila).
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2022   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2022   13:52

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko ponudbeni dokumentaciji priložimo potrjene reference iz prejšnjih razpisov, pod predpostavko, da slednje vsebujejo vse podatke, ki so zahtevani v predmetni razpisni dokumentaciji?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Lahko, če obrazec vsebuje vse elemente/podatke objavljenega obrazca.Datum objave: 26.08.2022   15:09
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da se pri referenčnem pogoju 1. in 2. kategorije, za gospodarski subjekt kot tudi za vodjo del, upošteva istovrstni posel na področju komunalne infrastrukture, t.j. vodovod IN/ALI kanalizacija. Prosimo za potrditev, da zadostuje tudi samo vodovod, če je v zahtevani vrednosti. In da bo naročnik sprejel kot ustrezno referenco tudi posel, kjer se je izvedel vodovod in kanalizacija skupaj v vrednosti, kot je zahtevano pod 1. in 2. kategorijo. Prosimo za jasen odgovor.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 26.08.2022   15:09
VPRAŠANJE
Zaradi zagotavljanja načel ZJN-3, predvsem načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela sorazmernosti pozivamo naročnika, da spremeni za vse kategorije, predvsem pa za gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture, referenčno obdobje iz pet na sedem let. Pogoj, da je bil posel zaključen v zadnjih petih letih, bistveno oži krog potencialnih prijaviteljev oz. ponudnikov.

ODGOVOR
Naročnik referenčnega obdobja ne bo spreminjal.Datum objave: 26.08.2022   15:10
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo, kakšno kadrovsko zasedbo je potrebno poleg vodje gradnje še navajati v obrazcu OBR-KADRI. Prosimo za potrditev, da zadostuje samo navedba vodje gradnje. Hvala.

ODGOVOR
Zadostuje.Datum objave: 26.08.2022   15:11
VPRAŠANJE
Po preučitvi Navodil za izdelavo prijave za sodelovanje ugotavljamo, da ste za 2. kategorijo Gradnja in obnova komunalne infrastrukture - velika kategorija, tako za ponudnika kot tudi za kader, postavili nesorazmeren pogoj vrednosti istovrstnega posla glede na ocenjeno vrednost. Med tem, ko ste za 1. kategorijo, za katero znaša ocenjena vrednost 2.500.000,00 EUR brez DDV, določili vrednost referenčnega posla najmanj 25.000,00 EUR brez DDV, ste za 2. kategorijo, za katero znaša ocenjena vrednost 5.000.000,00 EUR brez DDV, določili vrednost referenčnega posla najmanj 250.000,00 EUR brez DDV. Iz tega izhaja, da ste za 2. kategorijo postavili absolutno nesorazmerno vrednost referenčnega posla, zaradi česar vas v skladu z ZJN-3 pozivamo k zmanjšanju vrednosti referenčnega posla na vsaj 200.000,00 EUR brez DDV.

ODGOVOR
Naročnik vrednosti referenc ne bo spreminjal.Datum objave: 26.08.2022   15:12
VPRAŠANJE
Glede na to, da je predmet 1. in 2. kategorije gradnja in obnova komunalne infrastrukture, pozivamo, da naročnik dopusti izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti tudi s poslom, ki se je izvedel na podlagi gradbenega dovoljenja in za katerega je bilo ob končanju del izdano uporabno dovoljenje. S tem, ko zahtevate posel, ki zajema izvedbo le vzdrževalnih in/ali investicijskih gradbenih del, kršite predvsem načelo sorazmernosti in prakso DKOM. Državna revizijska komisija je že večkrat navedla, da stališča, da bi moral biti referenčni posel popolnoma identičen s predmetom naročila, ni mogoče sprejeti. Zato naročnika pozivamo, da spremeni pogoje za tehnično in strokovno sposobnost, tako da referenčni pogoj ponudnika in vodje del v 1. in 2. kategoriji razširi tudi na ostale vrste gradnje in obnove kanalizacijske infrastrukture. Ne nazadnje, z gradnjo in obnovo, za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje, ponudnik izkazuje večjo tehnično in kadrovsko sposobnost.

ODGOVOR
Dopuščamo.Datum objave: 26.08.2022   15:13
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da v prvi fazi v obrazcu OBR-PODIZVAJALCI ni potrebno navajati roka izvedbe in vrednost del, saj bo podrobnejša opredelitev predmeta posameznih naročil znana šele v 2. fazi. Ali zadostuje, da pod »Količina« navedemo odstotek prevzetih del?

ODGOVOR
Naročnik navede podizvajalce, s katerimi bo sodeloval pri izvedbi predmeta javnega naročila, na katerega se prijavlja. Obsega posla ni potrebno navajati, saj ga ni mogoče v naprej opredeliti. V primeru ponudbe s podizvajalci morajo tudi oni izpolnjevati zahtevane pogoje po tem naročilu.Datum objave: 26.08.2022   15:14
VPRAŠANJE
Ali lahko obrazec OBR-UDELEŽBA, II. Izjava (35. čl. ZIntPK) odgovorne osebe ločeno podpišejo več enakih obrazcev, ali morajo vsi enega?

ODGOVOR
V obrazec OBR-UDELEŽBA se navede podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, II. Izjava je del tega obrazca (4 stran) in jo podpiše zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta.Datum objave: 26.08.2022   15:15
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da bo sprejel kot ustrezen BON-2, ki ni starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje prijave predmetnega javnega naročila.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 26.08.2022   15:15
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da bo kot ustrezno prijavo sprejel tudi takšno, katera bo oddana v .pdf obliki kot sken vseh ustrezno izpolnjenih in lastnoročno podpisanih obrazcev in da se ne zahteva, da so obrazci v prijavi podpisani izključno samo elektronsko.

ODGOVOR
Zadostuje tudi pdf. oblika podpisanega obrazca oddane prek sistema S-Procurement.