Dosje javnega naročila 003779/2022
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Gradnje: Novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice« (druga ponovitev postopka)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003779/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.06.2022
JN003779/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003779/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE
Ulica Staneta Bokala 4
4270
SI042
Jesenice
Slovenija
Karmen Arko
karmen.arko@dfb.si
+386 41652018

Internetni naslovi
https://dfb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/447177/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14717
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice« (druga ponovitev postopka)
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 25.08.2022
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 15. prednostne osi REACT EU - ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID - 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2022   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb poteka prek aplikacije e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2022   09:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija in popisi so zaradi velikosti objavljeni na spletni strani naročnika: https://dfb.si/ostale-informacije/razpisi/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2022   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo za potrditev, da je projektna dokumentacija in popis del objavljen na spodaj navedenih spletnih naslovih dne 3.6.2022 pravilna za sestavo ponudbe:

https://dfb.si/javno-narocilo-novogradnja-objekta-e-doma-upokojencev-dr-franceta-bergelja-jesenice-ponovitev-postopka/

https://drive.google.com/drive/folders/1-WJDJ3kJ1t86XuvKhulG9hAe6gW1tPaF

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da navedena povezava ni pravilna. Pravilna povezava do relevantne dokumentacije je objavljena na sledeči povezavi:

https://dfb.si/javno-narocilo-novogradnja-objekta-e-doma-upokojencev-dr-franceta-bergelja-jesenice-druga-ponovitev-postopka/.Datum objave: 06.06.2022   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas za informacijo, koliko sredstev ima naročnik zagotovljenih za izvedbo predmetnega naročila?

Za odgovor se vam v naprej zahvaljujem.

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo upoštevanju določb ZJN-3, višine zagotovljenih sredstev ni dolžan objaviti. Naročnik ima navedeno ustrezno zavedeno v okviru Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in spremljajoči finančni dokumentaciji.

Vsled navedenemu naročnik višine zagotovljenih sredstev ne bo objavil.Datum objave: 07.06.2022   21:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali so projektna dokumentacija in popisi del identični razpisu v prvi ponovitvi razpisa za predmetni objekt?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je odgovor pritrdilen - projektna dokumentacija in popisi del so enaki kot pri predhodnem neuspešnem postopku oddaje javnega naročila.


Datum objave: 07.06.2022   21:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za potrditev, da se lahko odda elektronsko podpisana garancija za resnost ponudbe, skupaj z ponudbo.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje potrjuje razumevanje zastavljavca vprašanja - zavarovanje za resnost ponudbe se odda v elektronski obliki v ponudbi oddani preko IS e-JN.


Datum objave: 20.06.2022   05:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika pozivamo, da objavi armaturne načrte za zaščito gradbene jame, ki bo prilagojen na trenutni popis del.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da so armaturni načrti stavbe objavljeni na spletni strani naročnika v sklopu PZI v mapi 2_1 Načrt s področja gradbeništva_Gradbene konstrukcije in podmapi 2 grafični prikazi. Piloti so prikazani v prerezih in tlorisih v mapi 0_1 Vodilni nacrt_Nacrt arhitekture in podmapi 4 tehnični prikazi. V sklopu projektne dokumentacije je tudi geomehansko poročilo. Izbrani ponudnik bo dobil vso potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo vključno z varovanjem gradbene jame.Datum objave: 23.06.2022   21:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Opis: ,
Dobava in vgrajevanje PE kaskadnega umirjevalnega revizijskega jaška premera di 1000 mm s tangencialni vstopnim priključkom in specifično oblikovanim skledastim dnom jaška s sredinskim iztokom (v centru skledastega dna). Kot med vtokom in iztokom je 136°. Jaški morajo biti izdelani tako, da se preprečijo horizontalni in vertikalni pomiki zaradi vzgona ali drugih razlogov (obtežba prometa, ipd). Položen je na podložni beton in obbetoniran do vrha sklede. Revizijski jaški morajo biti vgrajeni tako, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve zaradi velike kinetične in potencialne energije meteorne vode. Jašek se po postavitvi na samo lokacoj na prej pripravljeno betonsko ploščo in se kasneje za njegovo večjo stabilnost obbetonira.
kom 1,00

Kakšna je globina jaška?

LP

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je globina jaška 1,88 m.
Datum objave: 23.06.2022   21:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za objavo detajlov oz. načrtov kerrock zgornje plošče v omarici s koritom U-01.
Hvala, lp.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je Omarica U-O1 in kerrock plošča na njej v tlorisu, pogledu in prerezih prikazana na risbi OPR 1.10 v mapi 1_1 Načrt opreme.

Datum objave: 27.06.2022   22:23
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da načrte oz. sheme v PZI-ju - vodilni načrt arhitekture - tehnični prikazi - za okna, vrata... označi enako, kot so označeni v popisu. (primer OPnot1, OP1....).
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je stavbno pohištvo označeno s karticami po sistemu O(okno)P(pritličje)1(zaporedna številka), torej z oznako OP1 ali naprimer O(okno)not(notranje)1(zaporedna številka). Oznake so enake na tlorisih, shemah in popisih. Pri OP-7 se upošteva sheme in popis. V primeru da ponudnik ugotovi kakšno odstopanje se upošteva popis in sheme.


Datum objave: 28.06.2022   21:54
VPRAŠANJE
Spoštovani !

V domove starejših se običajno vgrajujejo dvigala s hitrostjo 1,0 m/s. V vašem primeru je zahteva 1,6 m/s. V kolikor želimo ponuditi dvigalo s hitrostjo 1,6 m/s bi se morala glava jaška povišati iz 3600 mm na 4000 mm.

Prosimo vas za odgovor.

Prijazen pozdrav !


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da hitrost 1,0 m/s zadošča za predmetni objekt in uporabo zato bo naročnik štel kot ustrezno tudi v kolikor bo v ponudbi ponujeno dvigalo s hitrostjo 1,0 m/s.

Višine dvigalnega jaška namreč ni možno povišati, zato je potrebno vanj umestiti dvigalo, ki bo ustrezala navedenim gabaritom v tehnični dokumentaciji.


Datum objave: 28.06.2022   21:55
VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo, da razširite klasifikacijo referenc za vodje del s področja strojnih in elektro instalacij tudi na CC-SI 126, s tem boste dobili več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje ter ob zasledovanju cilja, da pridobi kar največ ponudb usposobljenih ponudnikov, predlog zastavljalca vprašanja sprejema. Vodja del s področja elektrotehnike in vodja del s področja strojništva lahko usposobljenost izkažeta tudi z izvedbo referenčnih poslov na objektih po klasifikaciji CC-SI 126.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno dodatno pojasnilo, ki velja kot popravek oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije.Datum objave: 28.06.2022   21:56
VPRAŠANJE
Spoštovani
Vprašanje imamo glede pogoja referenc: Ali je lahko referenca tudi lastna investicija podjetja za izgradnjo stanovanj?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo tudi investicije, ki jih je ponudnik izvedel kot lastno investicijo štel kot ustrezne, v kolikor bodo seveda te izpolnjevale vse modalitete posameznega pogoja.


Datum objave: 28.06.2022   21:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V obrazcu št.1 smo označili da oddajamo ponudbo z uporabo zmogljivosti našetih subjektov, zdaj pa ne vemo, če moramo te iste subjekte vpisati tudi v obrazec št. 5 Izjava o nastopu s podizvajalci in ali morajo subjekti, katerih zmogljivost uporabljamo izpolniti tudi obrazce 6,7 in 8.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno. Naročnik naj subjekte na katerih uporabo zmogljivosti se sklicuje navede tudi v obrazec 5, prav tako morajo subjekti izpolniti tudi obrazce 6, 7 in 8.


Datum objave: 28.06.2022   21:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je prav, da na prvo spodnjo črto vpišemo naziv našega podizvajalca, ki ima na razpolago ustrezen kader?
Naziv gospodarskega subjekta: _________________________, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je nominirani kader za vodjo del za področje strojništva__________________ (ime in priimek) nastopal v vlogi vodje posameznih del (ali odgovornega vodje posameznih del) pri naslednjih projektih:

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno - v kolikor kadrovske pogoje ponudnik izpolnjuje s podizvajalcem, se na predvideno mesto navede naziv podizvajalca, ki obrazec na koncu tudi podpiše.

Datum objave: 28.06.2022   21:57
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali so vodje posameznih del za strojne in elektro instalacije lahko zaposleni pri podizvajalcu?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je skladno z navedenim v razpisni dokumentaciji, izpolnjevanje pogoja POGOJA 5 Vodje del za posamezna področja mogoče tudi kumulativno s partnerji ali podizvajalci. Vsled navedenemu so vodje posameznih del za strojne in elektro instalacije lahko zaposleni pri podizvajalcu.Datum objave: 28.06.2022   21:57
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali prav razumemo, da Obrazec št. 16, reference za nominirani kader podpišemo mi, ki smo bili glavni izvajalec na referenčnem objektu in smo s kadrom sklenili podizvajalsko pogodbo?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno.


Datum objave: 30.06.2022   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Popis del za betonska in tesarska dela ni usklajen z objavljenim načrtom: A.02 DISPOZICIJSKI NAČRT - stopnje izpostavljenost. Npr.:
- v Betonskih delih so armirani betoni objekta kvalitete C25/30 XC2, XF2, kar ni skladno z betoni iz Dispozicijskega načrta.
- v Tesarskih delih pri opažih ni definiran razred vidnega betona (VB1, VB2 in VB3), kot je prikazano v Dispozicijskem načrtu.

Prosimo vas za objavo popravljenega in usklajenega popisa.

Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se ugotovitev zastavljavca vprašanja v celoti upošteva. Naročnik je na spletni strani objavil dopolnjen popis gradbeno obrtniških del, v skladu z načrtom A.02 DISPOZICIJSKI NAČRT - stopnje izpostavljenosti. Dopolnitve so v sklopu A/5.0 Betonska dela in v splošnem opisu v sklopu A/6.0 Tesarska dela-opaž. Popis GO del z oznako (1)_365-21-GRADBENO OBRTNISKA DELA-STAVBA_rev5 zamenja prejšnji popis z oznako rev4.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo popravljen popis. V kolikor ta namreč ne bo upoštevan pri pripravi ponudbe, bo naročnik takšne ponudbe kot nedopustne izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.Datum objave: 01.07.2022   04:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo vas za objavo Načrta zaščite gradbene jame (tehnično poročilo, tlorisi, prerezi, pogledi) in armaturne načrte za pilote in pilotno gredo. Armaturnih načrtov za pilote in gredo v PZI v mapi 2_1 Načrt s področja gradbeništva_Gradbene konstrukcije in podmapi 2 grafični prikazi ni.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je varovanje gradbene jame tlorisno prikazano na risbi 01 - obstojece stanje, gradbisce_rev1, ki jo je naročnik dodatno objavil na svoji spletni strani v okviru objavljene tehnične dokumentacije. Piloti na delu, kjer se nov objekt najbolj približa obstoječemu so prikazani v prerezu P2, P3 v načrtu arhitekture. Naročnik na svoji spletni strani prav tako objavlja tudi geomehansko poročilo. Izbrani ponudnik bo dobil vso potrebno PZI projektno dokumentacijo za izvedbo vključno z varovanjem gradbene jame. Varovanje gradbene jame se bo po nato še podrobneje definiralo ob izkopu na podlagi pregleda geomehanika (zajeto v postavki B12.8) in ugotovitvi dejanskega stanja terena.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo dokumentacijo, ki jo je naročnik dodatno objavil na svoji spletni strani v okviru tehnične dokumentacije. V kolikor ta namreč ne bo upoštevana bo naročnik takšne ponudbe kot nedopustne izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.Datum objave: 01.07.2022   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi težav pri pridobivanju ponudb zaradi časa letnih dopustov naprošamo naročnika k podaljšanju roka oddaje ponudbe ter posledično roka za postavljanje vprašanj.
Se že vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR

Naročnik vezano na podano zaprosilo pojasnjuje, da je roke določil ob upoštevanju določb javno - naročniške zakonodaje in kompleksnosti predmeta naročila. Ker je rok za oddajo ponudb vsekakor določen skladno z veljavno zakonodajo in vsekakor na način, ki omogoča pripravo in oddajo dopustne ponudbe, naročnik roka za oddajo ponudb ne podaljšuje.


Datum objave: 01.07.2022   11:38
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
Glede na trenutno situacijo - veliko rednih letnih dopustov, ponovno porast okužb posledično več bolniških, vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb ter podaljšanje roka za postavitev vprašanj, s tem ko bi podaljšali rok za oddajo ponudb in postavitev vprašanj bi pridobili tudi kvalitetnejše ponudbe.
Prosimo vas za ugoditev prošnji.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje vljudno naproša za proučitev že podanih odgovorov na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 01.07.2022   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na težave pri pridobivanju ponudb in oblikovanju cen, ki so posledica spremenjenih pogojev na nabavnih trgih prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb za 14 dni ter podaljša rok za postavljanje vprašanj preko portala JN. V navedenem obdobju ponudniki pričakujemo informacije glede oblikovanja cen energentov ter posameznih gradbenih materialov, na podlagi katerih bomo ponudniki lahko oblikovali ponudbe z realnimi cenami, ki ne bodo vključevale nepotrebnih rizikov.
Hvala.

ODGOVOR


Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje vljudno naproša za proučitev že podanih odgovorov na Portalu javnih naročil.Datum objave: 04.07.2022   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali prav razumemo, da mora imeti vodja posameznih del za strojne instalacije reference na objektu, ki zajema GOI dela vrednosti 1 mio brez DDV za posamezni objekt, in ne samo strojnih instalacij v višini 1 mio eur?


ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno.Datum objave: 04.07.2022   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali je lahko vodja del in vodja del s področja gradbeništva ista oseba? Zadostuje ena referenca za obe funkciji?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, kot tudi sicer izhaja iz same razpisne dokumentacije, da lahko ponudniki v ponudbi nominirajo isto osebo za več funkcij v okviru pogoja 4 in 5, v kolikor ta oseba izpolnjuje vse zakonske pogoje in zahteve naročnika. Vsled navedenemu je vodja del in vodja del s področja gradbeništva lahko ista oseba, v kolikor ta seveda izpolnjuje vse relevantne zahteve za izpolnjevanje obeh funkcij.


Datum objave: 04.07.2022   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali se lahko bančna garancija za resnost ponudbe priloži kot scan originala garancije skupaj z oddajo ponudbe?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je predložitev zavarovanja za resnost ponudbe predvidena na način, kot to navaja zastavljavec vprašanja, torej kot optični odčitek originala garancije, pri čemer to ponudniki predložijo v okviru oddaje ponudbe v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.


Datum objave: 04.07.2022   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo, kje na spletni strani imate objavljen nov popis del z oznako rev5. Trenutno (1.7. ob 7.50 uri) je na spletni strani še kar objavljen popis z oznako rev4.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je popis objavil na spletni strani naročnika v okviru tehnične dokumentacije.Datum objave: 04.07.2022   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za povezavo do strani, kjer je objavljena risba 01 - obstoječe stanje, gradbiše_rev1

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je dokument objavil na spletni strani naročnika v okviru tehnične dokumentacije.Datum objave: 04.07.2022   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Popis del z oznako rev5 kljub navedbam še ni objavljen...prosimo, da ga objavite.

lp

ODGOVOR
Naročnik je popis objavil na spletni strani naročnika v okviru tehnične dokumentacije.Datum objave: 04.07.2022   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da prouči možnost podaljšanja roka oddaje ponudbe.
S tem bi vsi ponudniki pridobili enakovredne pogoje, saj so nekateri ponudbe oddajali že večkrat!!!
Res je težava v pridobivanju ponudba zaradi časa letnih dopustov.
Lep dan vam želimo.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne podaljšuje.Datum objave: 04.07.2022   12:39
VPRAŠANJE
Vezano na poletni čas in dopuste ter s tem povezane težave pri izdelavi ponudb tako pri dobaviteljih kot ponudnikih vljudno prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudb.
Vnaprej najlepša hvala

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne podaljšuje.Datum objave: 04.07.2022   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Res je, da je naročnik določil roke skladno z veljavno zakonodajo, vendar je priprava ponudbe res obsežna, ponudbe dobaviteljev prihajajo z zamikom, nova vprašanja se pojavljajo sproti, za pripravo kvalitetne ponudbe bi res potrebovali več časa. Zato vas še enkrat naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe ter predvsem podaljšanje roka za postavitev vprašanj.
S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo ponudb ter ostalih rokov v okviru oddaje postopka oddaje javnega naročila ne podaljšuje.


Datum objave: 04.07.2022   12:40
VPRAŠANJE
V zvezi s problematiko naraščanja cen gradbenih materialov, surovin, energentov, težav pri nabavi ter vojni v Evropi pozivamo naročnika , da klavzulo o fiksnosti cen do zaključka izvedbe predmeta naročila izključi in sprejme drsnost cen, ki velja z dnevom oddaje ponudbe na podlagi indeksa za obračun razlike v ceni gradbenih storitev GZS. Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni.

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje po obravnavi tega pojasnjuje, da se predlogu zastavljavca vprašanja ne ugodi. Razpisna dokumentacija in zahteve naročnika se ne spremenijo.Datum objave: 04.07.2022   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot vam je znano, so se v obdobju zadnjih 15. mesecev cene za materiale, surovine in storitve, na podlagi katerih se oblikuje cena v ponudbah za izvedbo razpisanih del, bistveno podražile. Vzroki za to so globalne narave in so vezani na rast cen osnovnih naravnih surovin, do katerih prihaja zaradi zmanjšane proizvodnje, kot posledice epidemije COVID-19, načrtnega zmanjšanja črpanja nafte v okviru organizacije OPEC ter na drugi strani povečanega povpraševanja zaradi ekspanzije investicijskih naložb na azijskih (Kitajska), ameriških (ZDA, Kanada), delno pa tudi na evropskem trgu (tako GZS v svojem dopisu vsem naročnikom z dne 6.4.2021), v zadnjem času pa so pritiski na cene posledica inflacije in vojne v Ukrajini.
Zaradi zgoraj navedenih tveganj ponudniki v postopkih javnih naročil ne morejo več pristajati na fiksnost cen.
Glede na navedeno vas opozarjamo, da v primeru, da bo naročnik vztrajal pri pogodbenem določilu, »cene na enoto so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe«, ponudniki ne moremo zavarovati zgoraj navedenih tveganj.
Upoštevaje zapisano vas pozivamo, da besedilo 6. člena osnutka pogodbe spremeni v smislu da izvajalec lahko zahteva spremembo cen, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za dva odstotka višja (izvajalec lahko zahteva samo razliko v ceni, ki presega dva odstotka.
Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje naproša za proučitev že podanih odgovorov na Portalu javnih naročil.Datum objave: 04.07.2022   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo za potrditev, da ponudnik v aplikaciji e-JN v razdelek "Predračun" pripne samo prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena. Cel obrazec Ponudba pa pripne ponudnik v razdelek "Ostale priloge", podatki na drugi strani obrazca vsebujejo podatke ki se štejejo za poslovno skrivnost.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je razumevanje zastavljavca vprašanja pravilno.
Datum objave: 04.07.2022   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Smatramo, da je višina pogodbene kazni navedena v osnutku pogodbe: »za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 (enega) promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10 (deset) % celotne pogodbene vrednosti brez DDV« previsoka. Pozivamo naročnika da določi razumno višino pogodbene kazni npr. za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 (enega) promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 5 (pet) % celotne pogodbene vrednosti brez DDV.
V naprej se Vam lepo zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje po obravnavi tega pojasnjuje, da se predlogu zastavljavca vprašanja ne ugodi. Razpisna dokumentacija in zahteve naročnika se ne spremenijo.Datum objave: 04.07.2022   12:41
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudb ter roka postavljanja vprašanj.
Še vedno namreč prihajajo zahteve za dodatna pojasnila, prav tako so težave pri pridobivanju ponudb zaradi dopustov.
Se zahvaljujemo za ugodno rešeno prošnjo in vam želimo lep dan.

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje naproša za proučitev že podanih odgovorov na Portalu javnih naročil.Datum objave: 04.07.2022   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo vas za objavo Načrta zaščite gradbene jame (tlorise, prereze, poglede za pilote in torkret) in armaturne načrte za pilote in AB gredo. Teh načrtov ni v PZI v mapi 2_1 Načrt s področja gradbeništva_Gradbene konstrukcije v podmapi 2 grafični prikazi.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Varovanje gradbene jame je tlorisno prikazano na risbi 01 - obstojece stanje, gradbisce_rev1. Piloti na delu, kjer se nov objekt najbolj približa obstoječemu so prikazani v prerezu P2, P3 v načrtu arhitekture. Geomehansko poročilo je naročnik obiavil na svoji spletni strani. Izbrani ponudnik bo dobil vso potrebno PZI projektno dokumentacijo za izvedbo vključno z varovanjem gradbene jame. Varovanje gradbene jame se bo po nato še podrobneje definiralo ob izkopu na podlagi pregleda geomehanika (zajeto v postavki B12.8) in ugotovitvi dejanskega stanja terena.


Datum objave: 04.07.2022   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo negovalno električno posteljo, ki je po višini nastavljiva med 38 do 83 cm?

Lp


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se lahko ponudi tudi negovalno električno posteljo, ki je po višini nastavljiva med 38 do 83 cm.


Datum objave: 07.07.2022   11:25
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo detajla pozicije B2.16 - Vgradni poštni nabiralniki - kpl 1.
Lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil detajl na svoji spletni strani, kjer je objavljena tehnična dokumentacija (risba št. "32 - detajli stojala za kolesa, poštnega nabiralnika" v tehničnih prikazih načrta arhitekture). Ponudnik naj ponudbo poda glede na objavljen detajl.Datum objave: 07.07.2022   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, da objavite detajle, saj po naslednjih podatkih težko pripravimo :
Izdelava, dobava in montaža INOX stojala za kolesa skupnih tlorisnih dimenzij 80x320cm, izdelanega iz brušene ločno krivljene cevi 50 mm, desetih vertikalnih lokov dimenzij š/v 80x90cm, talnimi povezovalnimi elementi za vse loke in sidrišči za betonsko podlago. Stojalo izdelano v dveh kosih. Parkirišče enostransko z vzporednim parkiranjem šrine 2 m za 20 koles.
Skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom in pomožnimi deli za celovito izvedbo. kpl 1,00
Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je objavil detajl na svoji spletni strani, kjer je objavljena tehnična dokumentacija (risba št. "32 - detajli stojala za kolesa, poštnega nabiralnika" v tehničnih prikazih načrta arhitekture). Ponudnik naj ponudbo poda glede na objavljen detajl.