Dosje javnega naročila 004086/2022
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: PRILAGODITEV SISTEMA ETCS ZARADI DEVIACIJE OBSTOJEČE PROGE V DIVAČI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 960.258,82 EUR

JN004086/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.06.2022
JN004086/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.07.2022
JN004086/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2022
JN004086/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2023
JN004086/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 09.01.2023
JN004086/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004086/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 114-322637
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ida Štembergar
ida.stembergar@2-tdk.si
+386 40799798

Internetni naslovi
http://www.drugitir.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448062/PORTAL_-_JN3.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15027
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
organizacija izgradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRILAGODITEV SISTEMA ETCS ZARADI DEVIACIJE OBSTOJEČE PROGE V DIVAČI
Referenčna številka dokumenta: JN-15027
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234115
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
PRILAGODITEV SISTEMA ETCS ZARADI DEVIACIJE OBSTOJEČE PROGE V DIVAČI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234115
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Rodik
II.2.4 Opis javnega naročila
PRILAGODITEV SISTEMA ETCS ZARADI DEVIACIJE OBSTOJEČE PROGE V DIVAČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2022   12:27
VPRAŠANJE
Glede na splošno poznano nestabilno situacijo in višanja cen surovin in storitev na trgu, naročniku predlagamo, da v pogodbi in posebnih pogojih pogodbe za sklop 1 spremeni dikcijo fiksnosti cen.
Naročniku predlagamo, da tako kot je to storil drug naročnik na prometni infrastrukturi pri objavljanjih JN v zadnjem obdobju, vnese tudi tu določbo o priznanju valorizacije cen, kot na primer:
"Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z določili Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), z upoštevanjem »Povprečnega indeksa za inženirske gradnje (št. 50)«, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). Indeks ocenjene pogodbene vrednosti iz tega člena pogodbe je 100. Sprememba indeksa cene se začne šteti od prvega polnega meseca od podpisa pogodbe. Povišanje cen se prizna na predlog izvajalca, po potrditvi inženirja, ter znaša 80% povišanja »Povprečnega indeksa za inženirske gradnje (št. 50)«"

Hvala

ODGOVOR

Indeksacijo cen določa 3. člen Pogodbe.Datum objave: 08.07.2022   12:29
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali naj se pri posodobitvi programske opreme uskladi tudi trajanje tekstovnih telegramov ob nedelovanju ETCS opreme, ki se za sigurno prikazovanje na OBS sistemih basline 3.0. drugače parametrira kot za verzijo 2.3.0.d.
Po našem mnenju je to smotrno narediti ob posodobitvi programske opreme na posameznem odseku.

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Uskladitev trajanja tekstovnih telegramov je smiselna zgolj ob posodobitvi programske opreme na celotni progi. Za to javno naročilo se za verzijo 2.3.0.d ne predvideva prilagoditev trajanja prikaza tekstovnih telegramov.Datum objave: 08.07.2022   12:30
VPRAŠANJE
Predvidevamo, da pod "Preprogramiranje" elementa (LEU ali balize) smatrate tako izdelavo nove programske opreme kot tudi, nalaganje le te in izvedbo vseh potrebnih statičnih testov in meritev.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik pritrjuje vprašanju. Preprogramiranje vključuje še predajo programske opreme upravljavcu infrastrukture za potrebe vzdrževanja, morebitnega ponovnega nalaganja ali izvajanja manjših sprememb.Datum objave: 08.07.2022   12:30
VPRAŠANJE
Naročnik je ocenil število LEU jev in baliz na katerih se bo spremenila programska oprema.
Na prvi pogled je ta ocena prenizka (v najslabšem primeru bo število LEU in baliz na katerih se bo programska oprema spremenila lahko mnogo večja), to pa je bo izkazalo šele po vnosu vseh sprememb (novi gradienti, hitrostni profili). Naročnika seznanjamo s problematiko in ga prosimo, da potrdi, da se bo obračun izvedel po dejanskem številu elementov s spremembami.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da se obračun izvede po dejanskem številu elementov s spremembami.


Datum objave: 08.07.2022   12:31
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo, ali bo objavil ključen dokument jn - terminski plan z začetkom in potekom del, da lahko ustrezno planiramo svoje kapacitete, saj je rok izvedbe relativno kratek? Brez tega je skoraj nemogoče zagotoviti izvedbo vseh del v 9 mesecih (če se vsaj približno ne ve kdaj se bo z deli pričelo)

ODGOVOR

Naročnik je v specifikaciji naročila v poglavju 4.3. Zaporedje izvajanja del navedel, da bo izbranemu Izvajalcu posredoval potrebne podatke, za pripravo usklajenega plana za ureditev deviacije v Divači.

Prav tako je v izdelani projektni dokumentaciji že podano predvideno zaporedje del za ureditev deviacije v Divači. V poglavju 5. specifikacije naročila pa so navedeni tudi dnevi, v katerih se lahko izvede potrebna 48 urna zapora za aktiviranje posameznih naprav in sistemov.

Naročnik torej meni, da celotna dokumentacija omogoča več kot dovolj informacij za oblikovanje ponudbe. Točnega začetka in poteka del pa v tem trenutku ni mogoče podati. Takšna praksa je sicer oblikovana pri večini javnih naročilih, kjer je pričetek del odvisen od več dejavnikov (npr. število vloženih zahtevkov za revizijo, pridobivanje listin s strani tretjih oseb, ipd.).Datum objave: 08.07.2022   12:31
VPRAŠANJE
Vzorec pogodbe
Prosimo, da se doda v 8. člen pogodbe, da bo naročnik pravočasno in še pred pričetkom izvedbe projektiranja oz. dopolnitve PZI, predal izvajalcu gradiente proge, končne voznoredne hitrosti za vse kategorije vlakov, točne lokacije elementov (signalov, baliz, ter ostale podatke ki so pomembni za ETCS sistem(tuneli, mostovi, večje železne mase,..itd) na novem tiru ter na odseku deviacje tira ter PZI končne tirne situacije v odprti .dwg obliki.

ODGOVOR

Naročnik bo izvajalcu pred pričetkom projektiranja zagotovil v vprašanju navedene podatke v obsegu, ki jih potrebuje za izvedbo svojih obveznosti. Naročnik ne more v vseh primerih zagotoviti odprte .dwg oblike.Datum objave: 08.07.2022   12:32
VPRAŠANJE
06. Vzorec pogodbe
V točki bb) ter dd) 10. člena navajate, da mora izvajalec izvajati in upoštevati zahteve naročnika, ki izhajajo iz pogodb o sofinanciranju projekta ter zahtev, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti naročnika v zvezi s sofinanciranjem. Prosim konkretizirajte vse zahteve, ki jih bo moral izvajalec upoštevati in izvajati, nam namreč iz obstoječe RD te zahteve in obveznosti niso znane oz. niso opredeljene. Velja za vse sklope.
Prosimo za nedvoumna pojasnila.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da za financiranje naročila niso predvidena sofinanciranja in zato bo Naročnik črtal drugo alinejo prvega odstavka 1. člena Pogodbe, v prvem odstavku 10. člena Pogodbe pa točki bb) in del točke dd), ki se nanaša na sofinanciranje ter objavil popravljen vzorec pogodbe.


Datum objave: 08.07.2022   12:33
VPRAŠANJE
ALi pri postavkah 02.02.01.01.0008. in 02.02.01.01.0009. upoštevamo dobavo novih vstavkov ali prestavitev iz obstoječih signalnih omaric?

ODGOVOR

Upoštevajo se dela za prestavitev obstoječih signalnih omaric in LEU.


Datum objave: 08.07.2022   12:33
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe 26. člen, zahtevate da mora Izvajalec pooblaščenim osebam Naročnika, ki izvajajo pregled, zagotoviti ustrezne pogoje dela, zlasti primeren prostor in ostalo administrativno in tehnično podporo.
Kakšen prostor imate v milslih in pod katero postavko lahko vključimo te stroške?

ODGOVOR

Določilo se nanaša na poglavje 3.11.1 Specifikacije naročila. Eventualne stroške je potrebno vključiti na postavko 04.01.01.01.0001: Pripravljalna in zaključna dela, organizacija gradbišča.

Zagotavljanje prostorov na gradbišču s strani Izvajalca ni predvideno.Datum objave: 08.07.2022   12:34
VPRAŠANJE
Specifikacije naročila:v točki 3.19.2.3. navajate"
Navodila za vzdrževanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko Upravljavec upravlja, vzdržuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno opremo in naprave."

V primeru strojnih okvar upravjlavec ni pooblaščen za popravila strojne opreme in naprav. Upravljavec lahko zgolj zamenja zamenljive dele (rezervni deli). Zato navodila ne vsebujejo navodil a popravila oprema. Prosimo potrdite.

ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da navodila ne vsebujejo navodil za popravilo opreme. Morajo pa navodila vsebovati tudi kontrolne točke, vrednosti oz. meritve, ki jih je za posamezno komponento potrebno opraviti, da se preveri njeno pravilno delovanje pred njeno vgradnjo.Datum objave: 08.07.2022   12:35
VPRAŠANJE
Sklepamo da naročnik ni prijavil projekta v kasnejši fazi glede uporabe starih verzij TSI in je zato potrebno sistem nadgraditi in certificirati po zadnjih veljavnih TSI. Prosim potrdite.

ODGOVOR

Projekt ni prijavljen kot projekt v kasnejši fazi.

ETCS na postaji Divača ima pridobljeno dovoljenje za obratovanje. V tem primeru gre za spremembe na podsistemu vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi in ne za novogradnjo, zato ni potrebne odločitve ERA o odobritvi podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi, ki je opremljeno z ETCS, saj so načrtovane tehnične rešitve v celoti že skladne z TSI vodenje-upravljanje in signalizacija.

Potrebno je zgolj preveriti ali te načrtovane spremembe vplivajo na že izdano ES potrdilo o verifikaciji podsistema skladno s točko 7.2.1b. Uredbe TSI vodenje-upravljanje in signalizacija.Datum objave: 08.07.2022   12:35
VPRAŠANJE
Specifikacije naročila: v točki 2.2. navajate: Pri pripravi in izvedbi parametriranja je potrebno le to izvesti tako, da se upošteva končno stanje vseh voznih poti po aktiviranju novega drugega tira in je zato potrebno pri parametriranju upoštevati tudi predvidene vozne poti v smeri novega drugega tira ter iz smeri novega drugega tira v postajo Divača.

Predvidevamo (glede na to, daje tehnično to najbolj optimalna rešitev), da bo meja med basline 2.3.0.d na kateri je in bo izvedena tudi sprememba programske opreme na postaji Divača ter basline 3.0 izvedene na novem uvoznem signalu B3. Zato je nujno, da se v sklopu tega projekta opremi z ETCS opremo tudi nov uvozni signal B3 (LEU ter pripadajoče balize za uvozni signal). Naročnika prosimo da ustrezno korigira ponudbeni predračun, oziroma če je naša domneva napačna poda obrazložitev kje namerava izvesti prehod med baseline 2.3.0.d. ter 3.0

ODGOVOR

Prehod med verzijo 2.3.0.d in BL 3 bo na uvoznem signalu B3 (B3 bo še 2.3.0.d, kakor tudi infill balize vezane na ta signal), za tem območjem v smeri odprte proge se nato izvede prehod na BL3. Izvajalec skladno s tem pripravi programsko opremo tako, da bo prehod med BL2 in BL3 v obeh smereh potekal dinamično, brez zaustavitve vlaka.

Predmet naročila so tudi LEU in pripadajoče fiksne in transparentne balize US B3. LEU se vgradi. Izvajalec balize dostavi naročniku, ki se še ne bodo vgradile (vgradile in certificirale se bodo pred aktiviranjem nove proge).

Naročnik bo temu ustrezno popravil Predračun.
Datum objave: 08.07.2022   12:36
VPRAŠANJE
Specifikacije naročila: v točki 2.2. navajate: Pri pripravi in izvedbi parametriranja je potrebno le to izvesti tako, da se upošteva končno stanje vseh voznih poti po aktiviranju novega drugega tira in je zato potrebno pri parametriranju upoštevati tudi predvidene vozne poti v smeri novega drugega tira ter iz smeri novega drugega tira v postajo Divača.

Naročnik nam bo moral pred začetkom projektiranja zagotoviti natančne lokacije vseh novih signalov, in kretnic z natančnostjo +- 0,5m ali natančnejše. Ravno tako nam bo moral naročnik zagotoviti gradiente in končne voznoredne hitrosti. Za predane podatke, ki se jih na terenu ne bo dalo preveriti ob začetku projektiranja bo naročnik nosil vso odgovornost za pravilnost in skladnost podatkov in bo kril tudi vse morebitne stroške predelav ali prilagoditev dokumentacije, programske opreme in ponovnih nalaganj in testiranj ter ponovnih postopkov verifikacije, ki bodo izvajalcu nastali z kakršnimi koli popravki zaradi napačnih vhodnih podatkov, iz tega naslova. Prosimo potrdite našo navedeno.

ODGOVOR

Izdelava dokumentacije za parametriranje in dopolnitev PZI za prestavitve ETCS naprav je obveznost Izvajalca. Naročnik bo le-to potrdil pred začetkom programiranja.


Datum objave: 08.07.2022   12:37
VPRAŠANJE
Specifikacije naročila:
v točki 2.2. navajate, da je preureditev napajanja ETCS na odseku proge Divača - Koper predmet tega naročila. Ali s tem mislite le prerazporeditev obstoječih napajalnih kablov? Ali je mišljena tudi preureditev napajalne omare zaradi dodatnega LEU na novem signalu B3. Kje so postavke za nove napajalne kabel in preureditev napajalne omare?

ODGOVOR

Ta točka zajema vse aktivnosti povezane z vplivi na napajalni del sistema ETCS. Torej prerazporeditev obstoječih kablov zaradi prestavitev, kakor tudi vplivi (nova priključitev na napajalni del, avtonomija, preseki napajalnih kablov, ) zaradi priključitve novega dodatnega LEU na signalu B3 in zaradi prestavitve obstoječih signalov.

Naročnik bo temu ustrezno popravil Predračun.Datum objave: 08.07.2022   12:37
VPRAŠANJE
Specifikacije naročila:
v točki 2.2. navajate, da se za nova APB signala dobavi in postavi novo signalno omarico LEU, v predračunu pa za to nimate postavke. Ali moramo dobaviti dve novi LEU omarici, v kolikor ja prosimo da dopolnite predračun s postavko dobave in montaže novih LEU omaric.


ODGOVOR

Obstoječe LEU na signalih, ki se prestavijo, se zgolj prestavijo. Tudi LEU pri APB vključno z opremo se prestavita.

Nova LEU vključno z opremo se dobavi zgolj za nov signal B3.Datum objave: 08.07.2022   12:38
VPRAŠANJE
V ponudbenem predračunu ste ocenili stroške upravljavca - kos 1 (04.01.01.01.0004) na 5.000 EUR. Ali pod te stroške spadajo tudi stroški progovnega čuvja ali jih je potrebno vključiti v enoto cene? V kolikor je v tej vrednosti zajet tudi strošek čuvja je vrednost močno podcenjena. Predlagamo, da se priznajo stroški upravljavca po dejanskih stroških. Prosimo za odgovor.


ODGOVOR

Naročnik je v Specifikaciji naročila v poglavju 4.5. Stroški počasnih voženj in zapor proge ter drugi stroški upravljavca z zadnjem odstavku navedel, da je potrebno stroške čuvajev upoštevati v enotnih cenah ustreznih postavk, pri katerih je potreben čuvaj in ne med upravičene stroške za zapore in počasne vožnje.


Datum objave: 08.07.2022   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v predračunu je projektant predvidel balizni kabel UEXOH9M 1x2x0,9.
Ali lahko ponudimo enakovreden kabel, ki se ga ravno tako uporablja pri implementaciji ETCS sistema na JŽI v Sloveniji?
LP

ODGOVOR

Naročnik se strinja, da ponudnik lahko uporabi drug enakovreden kabel, ki pa mora imeti primerljive tehnične lastnosti in v nobenem primeru ne vpliva oziroma spremeni zahtevanih funkcionalnih lastnosti sistema.

Enakovredni kabel se predvidi v tehnološkem elaboratu, vgradi pa se ga lahko po Potrditvi projektanta in Inženirja.

Potencialni ponudnik skladno s podanim odgovorom, ponudi ustrezno ceno enakovrednega kabla v predvideni postavki za kabel, saj je z odgovorom dopolnjena razpisna dokumentacija in podana možnost pod postavko enega tipa kabla podati ponudbo tudi za enakovreden drug kabel, za kar ni potrebno spreminjati opis postavke v ponudbi.
Datum objave: 08.07.2022   12:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Za sistem ETCS je potrebno izdelati verifikacijo s strani DeBo in NoBo. V točki 3.15 »Specifikacij naročila« navajate, da bo naročnik sklenil pogodbo z priglašenim in imenovanim organom. Iz tega naslova imamo naslednje vprašanje: Ali bo za verificiranje s strani NoBo zadovoljiva dokumentacija v angleškem jeziku ali je potrebno vso dokumentacijo sodno prevesti v slovenski jezik. Namreč v sklopu projekta se izdela velika količina interne dokumentacije, ki za naročnika in upravljavca ni relevantna, jo bo pa verjetno NoBo želel vključiti v svojo presojo. V kolikor je potrebno vso dokumentacijo prevajati nam prosimo povejte, kam lahko vključimo te stroške.

ODGOVOR

Dokumentacije v angleškem jeziku, ki bi jo NoBo vključil v svojo presojo in ni relevantna za naročnika in upravljavca, ni treba sodno prevajati v slovenski jezik.Datum objave: 08.07.2022   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Tehnične specifikacije:
Po pregledu RD ugotavljamo, da objavljena RD in tehnične specifikacije ne ustrezajo obsegu in vrsti potrebnih del za izvedbo prilagoditve ETCS. Kot na primer v 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11_SL_SVTK_004.pdf za železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave so zahteve, ki po našem mnenju niso predmet prilagoditve ETCS sistema zaradi deviacije Divača (avtonomija brezprekinitvenega napajanja, baterije, centralna diagnostika, šolanje sistemskih inženirjev, rezervni deli, orodje in instrumenti). Ravno tako za te zahteve ni predvidene postavke v popisu del.
Tehnične specifikacije po našem mnenju zajemajo pogoje za končno implementacijo sistemov drugega tira, kar pa prilagoditev obstoječega sistema ETCS na postaji Divača ni. Prosimo naročnika da popravi in objavi tehnične zahteve, ki se nanašajo na prilagoditev ETCS sistema zaradi izvedbe deviacije na postaji Divača.
Hvala!

ODGOVOR

Naročnik razpolaga z dokumenti, ki so bili pripravljeni v okviru izdelave PZI vključno s Tehničnimi specifikacijami za vsa potrebna dela. Tisti del PZI in TS, ki podajajo tehnične rešitve in zahteve razpisanih del je objavil na spletni povezavi. Iz opisov razpisanih del ter iz pripadajočih popisov je jasno razvidno, kaj je predmet in obseg del. Deli PZI in Tehničnih specifikacij, ki obravnavajo izvedbo del ter rešitve in zahteve, ki za to javno naročilo niso razpisana, seveda za ponudnika teh del po tem javnem naročilu, niso relevantna oziroma so brezpredmetna.

Tako tudi primeri oziroma zahteve za izvedbo del, ki jih navajate v vprašanju (avtonomija brezprekinitvenega napajanja, baterije, centralna diagnostika, šolanje sistemskih inženirjev, rezervni deli, orodje in instrumenti) seveda za pripravo ponudbe po tem javnem naročilu niso relevantni, če iz opisa in popisa zahtevanih del izhaja, da ti ne vsebujejo dela in storitve, na katere se nanašajo zahteve.Datum objave: 08.07.2022   12:42
VPRAŠANJE
1. V poglavju 05 je navedeno, da ni nikakršne omejitve za obveznosti. Glede na velikost projekta in dejstvo, da točen časovni okvir (začetek in konec) izvedbe projekta ni znan, je ta klavzula po našem mnenju nesorazmerna in zato za nas nesprejemljiva. Zato predlagamo, da se spremeni na tak način, da bi odražala zgornjo mejo največ 100 % pogodbene vrednosti. Če naročnik ne soglaša s tako spremembo, vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za najmanj 4 tedne. Glede na to, da bo ta klavzula povzročila obširne interne razgovore do najvišjega vodstva na sedežu družbe, istočasno pa smo na začetku poletnih dopustov, ne bo mogoče prej priti do odločitve o tem. Tako, prosimo, upoštevajte, da bo rezultat odločanja o tem, ali sprejmemo neomejene obveznosti, zelo verjetno tak, da se bomo odločili proti udeležbi na tem projektu. Glede na to, da smo edini možni ponudnik, ki bi dejansko lahko spremenil in zamenjal obstoječo programsko opremo in obstoječo strojno opremo, bi to lahko pripeljalo do razveljavitve postopka javnega razpisa za naročnika. Prosimo vas, da nas obvestite o vaši odločitvi.

ODGOVOR:

Naročnik bo določilo preoblikoval na način, da bo umaknil načelo popolne odškodnine in bo izvajalec odškodninsko odgovoren do višine projekta, torej največ 100%. Naročnik bo objavil spremenjen vzorec pogodbe in PPP.

2. Predvidevamo, da bo naročnik odgovoren za pridobitev potrdila o odsotnosti motenj iz obstoječega SVTK sistema, ki se uporablja na postaji Divača (npr. SIMIS-W proizvajalca Siemens). Prosimo, potrdite.

ODGOVOR:
Glede na to, da se tehnologija vmesnika in strojna oprema tako na strani SV naprave, kot ETCS ne spreminjata, je Naročnik mnenja, da novo potrdilo o odsotnosti motenj ni potrebno. Ob identičnem vmesniku je v veljavi dokumentacija pridobljena ob vgradnji.