Dosje javnega naročila 003269/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
Storitve: Storitve za pridobivanje pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) in projektantskega nadzora pri gradnji »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice-Etapa 2"
ZJN-3: Odprti postopek

JN003269/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.05.2022
JN003269/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2022
JN003269/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2022
JN003269/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.06.2022
JN003269/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003269/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003269/2022-K01 Popravek (EU 14 - SL) 2022/S 116-327777

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000
SI
Celje
Slovenija
Jasmina Krašna
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve za pridobivanje pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) in projektantskega nadzora pri gradnji »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice-Etapa 2"
Referenčna številka dokumenta: 43016-14/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve za pridobivanje pravice graditi, izdelava projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) in projektantski nadzor pri gradnji »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice - Etapa 2«
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Projektni nalogi.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2022
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN003269/2022-B01
Referenca obvestila: 2022-444882
Številka obvestila v UL: 2022/S 096-265872
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.05.2022


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum in lokalni čas:

15.06.2022 10:00
Se glasi:

29.06.2022 10:00
Številka oddelka: IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in lokalni čas:

15.06.2022 11:00
Se glasi:

29.06.2022 11:00
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Datum in lokalni čas:

07.06.2022 10:00
Se glasi:

20.06.2022 23:59
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik objavlja popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obliki čistopisa z označenimi spremembami (spremenjeno besedilo je obarvano rumeno). Naročnik bo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dodatno objavil dokumentacijo IZP. Zaradi velikosti dokumentacije bo ta objavljena na spletni strani naročnika (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/storitve-za-pridobivanje-pravice-graditi-izdelavo-projektnih-dokumentacij-dgd-pzi-tehnicne-specifikacije-in-projektantskega-nadzora-pri-gradnji-protipoplavna-ureditev-porecja-gradascice-etapa-2-220517162008/). Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z vsemi popravki in dopolnitvami.
VII.2 Druge dodatne informacije
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z vsemi popravki in dopolnitvami.
Dokumentacija IZP je zaradi velikosti objavljena na spletni strani naročnika (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/storitve-za-pridobivanje-pravice-graditi-izdelavo-projektnih-dokumentacij-dgd-pzi-tehnicne-specifikacije-in-projektantskega-nadzora-pri-gradnji-protipoplavna-ureditev-porecja-gradascice-etapa-2-220517162008/). Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448142/RD_Gradascica_Popravek_1.zip