Dosje javnega naročila 004045/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: JN za oddajo naročila stor. po post. NMV za vzdr., servis. in najem RTG aparatov Smiths Detection ter servis. detek. in dobav. potroš. in ost. material. za detekt. eksploz. in nev. snov. proizv.Sm.De.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004045/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.06.2022
JN004045/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2022
JN004045/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004045/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za javna naročila
sjn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448214/430-406-2022-Razpisna_dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15063
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN za oddajo naročila stor. po post. NMV za vzdr., servis. in najem RTG aparatov Smiths Detection ter servis. detek. in dobav. potroš. in ost. material. za detekt. eksploz. in nev. snov. proizv.Sm.De.
Referenčna številka dokumenta: 430-406/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje, servisiranje in najem RTG aparatov Smiths Detection ter servisiranje detektorjev in dobava potrošnega in ostalega materiala za detektorje eksploziva in nevarnih snovi proizvajalca Smiths Detection.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje, servisiranje in najem RTG aparatov Smiths Detection ter servisiranje detektorjev in dobava potrošnega in ostalega materiala za detektorje eksploziva in nevarnih snovi proizvajalca Smiths Detection.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.11.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2022   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 5. 7. 2022, in se bo pričelo ob 14:00 uri na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2022   10:00

Dodatne informacije:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2022