Dosje javnega naročila 000349/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: MP za anestezijo in intenzivno terapijo (ponovitev)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.707,63 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000349/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.01.2022
JN000349/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2022
JN000349/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2022
JN000349/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2022
JN000349/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.06.2022
JN000349/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN000349/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000349/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 116-325068

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MP za anestezijo in intenzivno terapijo (ponovitev)
Referenčna številka dokumenta: 200-1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava MP za anestezijo in intenzivno terapijo po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1434-1NP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 31.252,71 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33170000
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava MP za anestezijo in intenzivno terapijo po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1434-1NP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000349/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 015-032120
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.01.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.06.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 13
Število prejetih ponudb MSP-jev: 13
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 13

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Dräger Slovenija, servis in prodaja, d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
EUROMED trgovina in storitve d.o.o.
Podpeška cesta 14
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o.
Borovec 18
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KARL STORZ Endoskopija d.o.o.
Cesta v Gorice 34B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Bratislavska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 58.338,06 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 31.252,71 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2022