Dosje javnega naročila 001514/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Spremljanje stanja premostitvenih objektov na cestah v upravljanju DARS za obdobje 2022 - 2024 Sklop 1: Izvedba rednih pregledov Sklop 2: Izvedba glavnih pregledov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 970.244,79 EUR

JN001514/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.03.2022
JN001514/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2022
JN001514/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.03.2022
JN001514/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2022
JN001514/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.06.2022
JN001514/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2022
JN001514/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2022
JN001514/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001514/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 117-331254

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Eva Koncilja
javno.narocanje@dars.si
+386 13009916
+386 13009929

Internetni naslovi
https://www.dars.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gradnja in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Spremljanje stanja premostitvenih objektov na cestah v upravljanju DARS za obdobje 2022 - 2024 Sklop 1: Izvedba rednih pregledov Sklop 2: Izvedba glavnih pregledov
Referenčna številka dokumenta: 000026-2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Spremljanje stanja premostitvenih objektov na cestah v upravljanju DARS za obdobje 2022 - 2024 Sklop 1: Izvedba rednih pregledov Sklop 2: Izvedba glavnih pregledov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 795.282,62 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Izvedba rednih pregledov premostitvenih objektov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Izvedba rednih pregledov premostitvenih objektov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Izvedba glavnih pregledov premostitvenih objektov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Izvedba glavnih pregledov premostitvenih objektov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001514/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 050-129628
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 08.03.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Sklop 1: Izvedba rednih pregledov premostitvenih objektov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.06.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 203.400,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 203.204,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 92.591,00 EUR
Delež: 46%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Pregledi objektov v letih 2022-2024

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Sklop 2: Izvedba glavnih pregledov premostitvenih objektov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.06.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 593.100,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 592.078,52 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 44.579,00 EUR
Delež: 8%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Geodetske meritve


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2022