Dosje javnega naročila 007984/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izvedba letnih Presoj sistema vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 50001, ISO/IEC 27001 in ISO 22301, preveritev Trajnostnega poročila DARS za leto 2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.191,80 EUR

JN007984/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.11.2021
JN007984/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2022
JN007984/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.06.2022
JN007984/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007984/2021-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI0
Celje
Slovenija
Andreja Počivavšek
andreja.pocivavsek@dars.si
+386 13009910
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
upravljanje in vzdrževanje avtocest


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba letnih Presoj sistema vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 50001, ISO/IEC 27001 in ISO 22301, preveritev Trajnostnega poročila DARS za leto 2023
Referenčna številka dokumenta: 000153/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72224200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba letnih Presoj sistema vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 50001, ISO/IEC 27001 in ISO 22301, preveritev Trajnostnega poročila DARS za leto 2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 68.190,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72224200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007984/2021-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.11.2021


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000153/2021
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana
Mašera-Spasićeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 69.320,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 68.190,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2022