Dosje javnega naročila 004390/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Okvirni sporazum za opravljanje upravniških storitev na Trgu Prekomorskih Brigad 1 in 2 v Ljubljani za obdobje 2 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004390/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004390/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sanela Mlakar
sanela.mlakar@ljubljana.si
+386 13064402

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449348/RD2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15446
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okvirni sporazum za opravljanje upravniških storitev na Trgu Prekomorskih Brigad 1 in 2 v Ljubljani za obdobje 2 let
Referenčna številka dokumenta: JN7560-22-210040
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje upravniških storitev na Trgu Prekomorskih Brigad 1 in 2 v Ljubljani za obdobje 2 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje upravniških storitev na Trgu Prekomorskih Brigad 1 in 2 v Ljubljani za obdobje 2 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Socialno merilo0,10
Merilo kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2022   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali bodo zagotovo pogajanja?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo izvedel pogajanja, kot je navedel v 16. točki poglavja I. Navodila za izdelavo ponudbe.Datum objave: 01.07.2022   11:04
1. Vprašanje
Datum prejema: 29.06.2022 Ura: 08:30

Spoštovani.

Kje se nahaja razpisna dokumentacija Priloga A seznam storitev za obratovanje in vzdrževanje ter Priloga B vzorec okvirnega sporazuma?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449348/RD2022.zip
Priloga A seznam storitev za obratovanje in vzdrževanje ter Priloga B vzorec okvirnega sporazuma sta del razpisne dokumentacije in se nahajata v zadnjem delu dokumentacije. Ponudbeni obrazci so prav tako del razpisne dokumentacije, vendar so naloženi tudi ločeno v word dokumentu, za lažje izpolnjevanje.


2. Vprašanje
Datum prejema: 30.06.2022 Ura: 07:56

Spoštovani,
V storitvah pod točko 1.3. Vzdrževalne storitve, so navedene storitve, ki po naravi sodijo med hišniško vzdrževalna opravila.
Ali je potrebno tudi te stroške vključiti v mesečno ceno za opravljanje storitve upravljanja?
Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Storitve, ki so navedene v poglavju II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA v točki 1.3 vključite v mesečno ceno za opravljanje storitve upravljanja, saj je mišljena koordinacija upravnika oz. organiziranje popravila ter nadzor teh storitev.


3. Vprašanje
Datum prejema: 30.06.2022 Ura: 08:32

Pozdravljeni.

Ali je material, ki je naveden v razpisni dokumentaciji pod točko 1.3. Vzdrževalne storitve, zajet v predračunu-ponudbi?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Stroški upravljanja ne vključujejo stroške materiala, hišniških storitev ter vzdrževanje ogrevalnega sistema in reševanja iz dvigala. To se obračuna posebej. Vključuje pa organiziranje, koordinacijo in nadzor nad izvedbo ter storitev.