Dosje javnega naročila 004482/2022
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovalne storitve za obdobje 2023-2026
ZJN-3: Odprti postopek

JN004482/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2022
JN004482/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2022
JN004482/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004482/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 122-347276
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Jug
martina.jug@zrc-sazu.si
+386 14706316

Internetni naslovi
https://zrc-sazu.si/

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Novi trg 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Janez Kikelj
jani.kikelj@sazu.si
+386 14706110

Internetni naslovi
https://www.sazu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449435/Razpisna_dokumentacija_-_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15497
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni raziskovalni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovalne storitve za obdobje 2023-2026
Referenčna številka dokumenta: JN-15497
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovalne storitve za obdobje 2023-2026.
Sklop 1: Zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja, splošne civilne in poklicne odgovornosti ter avtomobilov
Sklop 2: Kolektivno nezgodno zavarovanje
Sklop 3: Zdravstveno zavarovanje na potovanjih z asistenco v tujini.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij in navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 542.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja, splošne civilne in poklicne odgovornosti ter avtomobilov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovalne storitve za obdobje 2023-2026.
SKLOP 1: Zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja, splošne civilne in poklicne odgovornosti ter avtomobilov
SKLOP 2: Kolektivno nezgodno zavarovanje
SKLOP 3: Zdravstveno zavarovanje na potovanjih z asistenco v tujini
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij in navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 360.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Kolektivno nezgodno zavarovanje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovalne storitve za obdobje 2023-2026.
SKLOP 1: Zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja, splošne civilne in poklicne odgovornosti ter avtomobilov
SKLOP 2: Kolektivno nezgodno zavarovanje
SKLOP 3: Zdravstveno zavarovanje na potovanjih z asistenco v tujini
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij in navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 82.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Zdravstveno zavarovanje na potovanjih z asistenco v tujini
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovalne storitve za obdobje 2023-2026.
SKLOP 1: Zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja, splošne civilne in poklicne odgovornosti ter avtomobilov
SKLOP 2: Kolektivno nezgodno zavarovanje
SKLOP 3: Zdravstveno zavarovanje na potovanjih z asistenco v tujini
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij in navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo poteklao avomatično v sistemu e-JN dne 25.7.2022 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2022   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali želite potresno zavarovanje samo za označene zgradbe, ali tudi za pripadajočo opremo in drobni inventar ter ostalo, navedeno pod istim naslovom?

ODGOVOR

Spoštovani,

pri SAZU želi naročnik potresno zavarovanje samo za zgradbo, pri ZRC SAZU pa naročnik želi kritje za potresno zavarovanje poleg zgradbe tudi za pripadajočo opremo in drobni inventar ter ostalo navedeno pod istim naslovom.

Lep pozdravDatum objave: 01.07.2022   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je zavarovanje stekla na prvi riziko ali na zavarovalno vsoto?

ODGOVOR

Spoštovani,

na prvi riziko.

Lep pozdrav


Datum objave: 04.07.2022   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vprašanje o potresnem zavarovanju, prosim vas za potrditev:

ZRC SAZU:
- lokacija Novi trg 2, Ljubljana, skupna zavarovalna vsota znaša 5.176.857,96 EUR;
- lokacija Zagorica 20, Ig, skupna zavarovalna vsota znaša 4.339.154,61 EUR.

SAZU:
- lokacija Novi trg 3, Ljubljana, skupna zavarovalna vsota znaša 2.577.000,00 EUR.

ODGOVOR

Spoštovani,

Zavarovalne vsote so pravilne.
Naročnik si pridržuje pravico, da v potresno zavarovanje vključi ali izključi osnovna sredstva.

Lep pozdrav
Datum objave: 04.07.2022   13:07

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v delih:

OBRAZEC NAVODILA PONUDNIKOM:
Naročnik v točki 8.1.2 spreminja način dokazovanja, in sicer se po novem glasi tekst:
»Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek : Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.«
Naročnik dodaja točko 8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti z naslednjo vsebino:
»VELJA ZA SKLOP 1:
1. Gospodarski subjekt mora izkazati:
a. da ima v RS lastne cenilne centre najmanj v naslednjih statističnih regijah: osrednjeslovenska, podravska in goriška;
b. da ima v vsaki izmed navedenih statističnih regij najmanj tri (3) lastne (redno zaposlene) usposobljene škodne cenilce premoženjskih in avtomobilskih zavarovanj;

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek : Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.«
Spreminja se točka 10.2.5 navodil ponudnikom, ki se po novem glasi:
»Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti fnančno zavarovanje v skladu z določili vzorca pogodbe/okvirnega sporazuma.
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila.
Če se bodo med trajanjem tega sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.«

OBRAZEC VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA:
V 4. členu se v 3. odstavku dodaja nova osma alineja, ki se glasi:
»da bo v primeru škodnega dogodka opravila ogled kraja dogodka in cenitev škode najkasneje v dva in sedemdesetih (72) urah od prijave škode na kraju dogodka oz. na sedežu naročnika oz. na lokaciji cenitve, ki jo izbere naročnik sam.«
Sedanja osma alineja postaja deveta alineja.

V 7. členu se spreminja prvi odstavek, ki se po novem glasi:
»V primeru, da izvajalec zamuja z obveznostmi iz 3. odstavka 4. člena tega sporazuma ali izplačilom zavarovalnine, po tem, ko so izpolnjeni pogoji iz 2. odstavka 5. člena tega sporazuma, iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.«
Prav tako se spreminja 8. člen, ki se po novem glasi:
1. Izvajalec mora najkasneje v desetnih delovnih dneh od prejema izvoda podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.
2. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.
3. Višina finančnega zavarovanja mora znašati 10% skupne pogodbene vrednosti za prvo leto z DPZP iz. 3. člena tega sporazuma.
4. Veljavnost finančnega zavarovanja je od začetka veljavnosti pogodbe do 30 dni po prenehanju pogodbe.
5. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči:
Če se bo izkazalo, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu z zahtevami okvirnega sporazuma ali s specifikacijami;
Če bo naročnik razdrl okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;
Če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;
Če bo izvajalec zamudil z izplačilom škode za več kot 30 dni.
6. Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.
7. Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.
Naročnik bo na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija objavil tudi čistopis popravljenih obrazcev navodila ponudnikom in vzorec okvirnega sporazuma.Datum objave: 08.07.2022   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za vzorec bančne garancije, skladu z objavljeno spremembo. Menična izjavo s pooblastilom in bianco menico torej lahko smatramo kot brezpredmetno?
Prosimo tudi za nov vzorec pogodbe, ki vsebujem nove popravljene določbe.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Pravilno razumete. Menično izjavo s pooblastilom in bianco menico lahko smatrate kot brezpredmetno.

Naročnik ni predvidel vzorca bančne garancije, saj je zahteval, da je le-ta izdana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Naročnik je že objavil popravek okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav

Datum objave: 08.07.2022   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas, da nam za nezgodno zavarovanje - sklop 2 posredujete podatke o škodnem dogajanju za posamezna leta 2019, 2020, 2021 in 2022 in sicer :
število prijavljenih škod, zneske izplačanih škod po posameznih zavarovalnih vrstah ( smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevna odškodnina) in višino škodne rezerve ter število rezerviranih škod.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

Nezgodno zavarovanje ZRC SAZU:

v letu 2019 je bilo izplačanih 630,00 eur zavarovalnine - prijavljenih je bilo 5 škodnih primerov. Vse zavarovalnine so bile izplačane kot izplačilo dnevne odškodnine. Rezerviranih škod ni bilo.

v letu 2020 je bilo izplačanih 650,00 eur zavarovalnine - prijavljeni so bili 4 primeri. Vse zavarovalnine so bile izplačane kot izplačilo dnevne odškodnine. Rezervirana škoda je 1.

v letu 2021 je bilo izplačanih 31.014,00 eur zavarovalnine - prijavljeni so bili 4 primeri. Kot izplačilo dnevne odškodnine je bilo izplačano 2.750,00 EUR kot invalidnost 28.264,00 EUR. Rezervirani sta 2 škodi.

v letu 2022 je bilo izplačanih 1.200,00 eur zavarovalnine - prijavljeni niso bili novi primeri. Vse zavarovalnine so bile izplačane kot izplačilo dnevne odškodnine.

Od vsega tega so skupaj vsi rezervirani nerešeni škodni primeri trije v vrednosti 7.791,00 EUR.

Lep pozdrav

Datum objave: 08.07.2022   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za podatek o rezerviranih škodah.ODGOVOR

Spoštovani,

Rezervirane škode:

ZRC SAZU:
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE :
kasko zavarovanje: 2.620,00 EUR
ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV: 330,00 EUR

SAZU:
SPLOŠNA ODGOVORNOST: 800,00 EUR
POŽARNO ZAVAROVANJE:
poplava: 500,00 EUR
izliv vode: 7.200,00 EUR

Lep pozdrav

Datum objave: 08.07.2022   12:10
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, prosim za definiranje podatke za sklop 2 - kolektivno nezgodno zavarovanje - zavarovalne vsote po kritijih, povprečna starost zaposlenih, tip dela (administracija, terensko delo ...)

ODGOVOR


Spoštovani,

povprečna starost zaposlenih je 46 let. Tipi dela so: administrativno (pisarniško delo - cca 85% zaposlenih), terensko delo (cca 13% zaposlenih), laboratorijsko delo (cca 3% zaposlenih).

Lep pozdrav

Datum objave: 08.07.2022   13:46
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, prosim za definiranje podatke za sklop 2 - kolektivno nezgodno zavarovanje - zavarovalne vsote po kritijih, povprečna starost zaposlenih, tip dela (administracija, terensko delo ...)

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo vas za pojasnitev vprašanj, ki se nanašajo na tabelo zavarovalnih osnov ZRC SAZU:

1. Kakšna strojna oprema se zavaruje na lokaciji Titov trg 2, Postojna v višini 1.694.243,88 EUR? Prosimo za seznam opreme.

2. Pri opisu lokacije za računalniško opremo je namesto ulice vnesen REVERZ? Kaj natančno se zavaruje pod to postavko in kje se ta oprema nahaja, za katero je podana zavarovalna vsota 733.653,69 EUR?

3. Pri opisu lokacij se pri premoženju, računalniški opremi in strojelomu pojavlja kraj Dunaj. A želi ZRC SAZU v sklopu tega JN zavarovati tudi premičnine na lokaciji izven Slovenije?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

1. Zavaruje se vsa strojelomna oprema na lokaciji. Natančni seznam opreme bo naročnik po potrebi podal izbranemu ponudniku. V tej vrednosti so 4 naprave nabavne vrednosti od 110 -130.000 EUR - raziskovalne - merilne naprave, 6 naprav nabavne vrednosti 30 - 80.000 EUR, 19 naprav 10-20.000 EUR, ostale so nižje vrednosti.
2. Reverz pomeni, da je zaposleni zadolžen za opremo in jo lahko prenaša izven sedeža - prenosljiva oprema. To je pretežno računalniška oprema, ki se uporablja pri delu na domu, na terenu ali v prostorih izven ZRC. Natančna lokacija za vse ni znana.
3. Da. ZRC SAZU ima v najemu stanovanje na Dunaju s skupno vrednostjo opreme v vrednosti 3.448,91 EUR.

Lep pozdravDatum objave: 11.07.2022   11:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za sklop 2 - kolektivno nezgodno zavarovanje - zavarovalne vsote po kritijih, katera kritja so želena (npr. nezgodna smrt, nezgodna invalidnost, renta ... ) ter zahtevane zavarovalne vsote teh kritij.

ODGOVOR

Spoštovani,

vsi zahtevani podatki so sicer že podani v zavarovalno tehničnih specifikacijah, ki so ga ponudniki prejeli na zahtevo.
Ponovno pa naročnik podaja zavarovalne vsote in kritja na podlagi katerih je potrebno ponuditi ceno in zavarovalno vsoto.
Kolektivno nezgodno zavarovanje za zaposlene in družinske člane

Zavarovane Nevarnosti: opcija 1 opcija 2 opcija 3
Smrt zaradi nezgode 20.000 EUR PONUDI PONUDNIK 100.000 EUR
Trajna invalidnost zaradi nezgode 40.000 EUR PONUDI PONUDNIK 200.000 EUR
Dnevno nadomestilo zaradi nezgode 10 EUR / - brez dnevnega nadomestila / - brez dnevnega nadomestila
Smrt zaradi bolezni ali naravna smrt 3.000 EUR 3.000 EUR / - Smrt zaradi bolezni ali naravna smrt
ZAVAROVALNA PREMIJA PONUDI PONUDNIK ENAKA KOT OPCIJA 1 PONUDI PONUDNIK

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.07.2022   09:20
VPRAŠANJE
V točki 8.1.3. (Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti) razpisne dokumentacije naročnik postavlja nov, dodaten pogoj za sklop 1, da mora imeti gospodarski subjekt v RS lastne cenilne centre najmanj v naslednjih statističnih regijah (osrednjeslovenska, podravska, goriška), pri čemer mora imeti v vsaki izmed navedenih statističnih regij najmanj tri (3) lastne (redno zaposlene) usposobljene škodne cenilce premoženjskih in avtomobilskih zavarovanj.
Pri oblikovanju zahtev mora naročnik upoštevati, da morajo vse zahteve temeljiti na temeljnih načelih javnega naročanja.
Pogoj, da mora imeti gospodarski subjekt v RS (3) lastne cenilne centre ter v vsakem od njih (3) lastne cenilce, ni sorazmeren s predmetom konkretnega javnega naročila.
Naročnika prosimo, da v točki 8.1.3. pogoj razpisne dokumentacije spremeni tako, da zadošča, da ima gospodarski subjekt v RS cenilni center v eni statistični regiji (npr. osrednjeslovenski) in v tej regiji zaposlene tri usposobljene lastne škodne cenilce premoženjskih in avtomobilskih zavarovanj. Okoliščina, da gospodarski subjekt razpolaga s cenilnimi centri v treh statističnih regijah, ne vpliva na kvaliteto izvedbe javnega naročila. Pogoj je nepotreben, nesmiseln in nesorazmeren s predmetom javnega naročila. Cenitev škod na vozilih in premoženju lahko zavarovalnica ustrezno in enakovredno izvaja tudi, če razpolaga z enim cenilnim centrom (oz. s cenilnim centrom v eni statistični regiji). Zavarovalnice zaradi hitrega in učinkovitega reševanja škodnih primerov uporabljajo več različnih pristopov načina ocenjevanja škode in jih, zaradi specifike škodnih primerov, prilagajajo potrebam in zahtevam zavarovancev/naročnikov. Za potrebe konkretnega javnega naročila, ko je za naročnika pomembno, da se ogled kraja dogodka in cenitev opravi v roku 72 ur od nastanka škodnega dogodka, je okoliščina, da se morajo cenilni centri nahajati v 3 statističnih regijah, brezpredmetna, saj lahko gospodarski subjekt zagotovi odzivnost 72 ur, tudi, kolikor ima cenilni v (zgolj) eni statistični regiji. Zahteva po 3 statističnih regijah torej na odzivnost gospodarskega subjekta ne vpliva. Sorazmernosti pogoja tudi ne utemeljuje naročnikov pretekli škodni rezultat (ravno nasprotno), poleg tega lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se tveganje, povezano z izvedbo predmeta javnega naročila, realizira.

Podredno prosimo naročnika, da razpis spremeni tako, da zahtevani škodni center ne bo nujno lasten, temveč bo mogoče škode ceniti tudi na škodnih centrih pogodbenih partnerjev zavarovalnice oziroma z mobilnimi cenilci, ki škodo cenijo na lokaciji stranke. Cenitev škod na vozilih lahko namreč zavarovalnica, poleg v lastnih škodnih centrih, ustrezno in enakovredno izvaja tudi s pomočjo pogodbenih škodnih centrov ali mobilnih cenilcev, ki škodo cenijo na lokaciji stranke. Razpisni pogoj lastnega škodnega centra je zato nepotreben in nesorazmeren, saj ne vpliva na kvaliteto izvedbe javnega naročila. Poleg tega prosimo za potrditev, da naročnik pogodbenega cenilnega centra ponudnika ne bo obravnaval kot podizvajalca v smislu 94. člena ZJN-3. Izvajanje cenitev in ogledov škod, v smislu 94. člena ZJN-3, ne predstavlja samostojnega dela zavarovalnih storitev, poleg tega je celotna pristojnost in odgovornost za izvedbo javnega naročila izključno v domeni zavarovalnice.


ODGOVOR

Spošovani,

naročnik zavrača očitke, da je pogoj nesorazmeren. V času očitnega trenda vedno večjega pojava naravnih katastrof mora naročnik upoštevati tudi ta tveganja. V primeru pojava določene naravne katastrofe lahko v primeru, da ponudnik ne razpolaga z zadostnim številom cenilcev, lahko v praksi hitro privede do zasedenosti cenilnih kapacitet več regijskih centov. Posledično lahko pride do zamude pri cenitvah in s tem povezanimi škodnimi aktivnostmi, kar pa ima lahko za posledico tudi izpad oz. oteženo naročnikovo poslovanje. Naročnik mora torej kot dober gospodar pravilno oceniti tudi navedena tveganja, saj v primeru uresničitve omenjenega tveganja lahko privede do neugodne situacije, kjer lahko tudi vrednost unovčene bančne garancije za dobro izvedbo del, ne zadosti višini nastale škode.
Čeprav naročnik meni, da je pogoj glede na razpršenost njegovih nepremičnin, kot tudi osnovnih sredstev, predvsem pa v luči vedno pogostejših in vedno hujših naravnih katastrof, kar je omenil že v prejšnjem odstavku, popolnoma upravičen, ga naročnik vseeno nekoliko prilagaja.

Naročnik tako spreminja pogoj 8.1.3 navodil ponudnikom, ki se po novem glasi:

VELJA ZA SKLOP 1:
Gospodarski subjekt mora izkazati:
- da razpolaga z najmanj tremi lastnimi ali pogodbenimi cenilnimi centri v RS z najmanj tremi usposobljenimi škodnimi cenilci premoženjskih in avtomobilskih zavarovanj (torej najmanj tremi v vsakem od navedenih cenilnih centrov) ali;
- da razpolaga z najmanj enim lastnim cenilnim centrom v RS ter razpolaga z najmanj dvanajstimi lastnimi ali pogodbenimi usposobljenimi škodnimi cenilci premoženjskih in avtomobilskih zavarovanj v RS.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek : Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.
Naročnik prav tako spreminja 4. člen okvirnega sporazuma, in sicer v 3. odstavku dodaja novo 8. alinejo, ki se glasi:
- da bo v izjemnih primerih, to je v primeru nastanka škod na kritičnih osnovnih sredstvih, zagotovil nujen ogled v roku 24 ur od trenutka podaje prijave škodnega primera;
Sedanja 8. alineja postane 9. alineja ter sedanja 9. alineja postane 11. alineja. Naročnik pa dodaja novo 10. alienejo, ki se glasi:
- da bo v roku 72 ur od prijave škode oz. ogleda, če je bil izveden, predložila celovit seznam zahtevane dokumentacije za dokončno rešitev škodnega primera;

Naročnik v tem trenutku ne bo objavljal čistopisa navodil ponudnikom in okvirnega sporazuma, zato naj ponudniki navedeni odgovor upoštevajo, bo pa naročnik navedene popravke upošteval ob pregledu ponudb ter ob podpisu okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.07.2022   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v točki 10.1 (ponudbena dokumentacija) navaja, da ponudbo med drugim sestavljajo tudi dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 10.2.1. teh navodil. V točki 10.2.1 razpisne dokumentacije je navedeno, da mora predmet ponudbe izpolnjevati tehnične zahteve iz tehničnih specifikacij.

Naročnika prosimo za pojasnilo, katera dokazila je potrebno predložiti v izkaz izpolnjevanja tehničnih zahtev iz naročnikovih specifikacij.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

gre za tipski obrazec, ki v točki 4 poglavja navaja morebitna druga dokazila iz točke 10.2.1, ki v točki 10.1 ne bi bila navedena. Ker v točki 10.2.1, kot tudi v tehničnih specifikacijah ni izrecno navedeno nobeno drugo dokazilo, posledično ni potrebno prilagati nobenih drugih dokazil, razen navedenih v točki 10.1.

Torej ponudnik izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij izkazuje že z oddajo ponudbe ter izpolnitvijo ter predložitvijo ESPD obrazca.

Lep pozdrav
Datum objave: 13.07.2022   20:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v okvirnem sporazumu (tretji odstavek 8. člena) je določeno, da mora višina finančnega zavarovanja znašati 10% skupne pogodbene vrednosti za prvo leto z DPZP.

Naročnika prosimo za pojasnilo, ali naročnik predvideva, da bi garancija izdana le prvo leto ali predvideva, da bi bila garancija izdana tudi vsako leto posebej v obdobju 4 let.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s 4. odstavkom 8. člena je zahtevano, da izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti za prvo leto z DPZP z veljavnostjo 30 dni od prenehanja pogodbe.

Torej mora biti veljavnost finančnega zavarovanja za vsa 4 leta + 30 dni.

Lep pozdravDatum objave: 13.07.2022   21:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za potrditev, da se v sklopu SAZU za potres zavarujejo zgradba, oprema in umetnine na lokaciji Novi trg 3, Ljubljana:
Zgradba - POTRES, Novi trg 3, Ljubljana: 2.577.000,00 EUR
Oprema in drobni inventar, Novi trg 3, Ljubljana: 510.639,72 EUR
Umetnine, Novi trg 3, Ljubljana: 573.389,18 EUR


Lp


ODGOVOR

Spoštovani,

pri SAZU se POTRESNO na lokaciji Novi trg 3 zavarujejo:
zgradba v višini 2.577.000,00 EUR,
oprema in drobni inventar v višini 510.639,72 EUR,
umetnine v višini 573.389,18 EUR
in računalniki v višini 80.301,21 (faktor ni upoštevan)

Lep pozdrav

Datum objave: 15.07.2022   06:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na spremembe pri potresnem zavarovanju, vas vljudno prosimo, da navedete po lokacijah in zavarovanih predmetih, zavarovalne vsote.


Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

SAZU:
lokacija Novi trg 3:
zgradba v višini 2.577.000,00 EUR,
oprema in drobni inventar v višini 510.639,72 EUR,
umetnine v višini 573.389,18 EUR
in računalniki v višini 80.301,21 (faktor ni upoštevan)

ZRC SAZU:
lokacija Novi trg 2:
Zgradba v višini 3.990.000,00 EUR
Oprema in drobni inventar v višini 1.186.732,56 EUR
Umetnine v višini 125,40 EUR

lokacija Zagorica 20, Ig
Zgradba v višini 3.312.000,00 EUR
Oprema in drobni inventar v višini 1.027.154,61 EUR

Lep pozdrav

Datum objave: 15.07.2022   11:26
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da se v kolektivno nezgodno zavarovanje vključi okoli 40 zaposlenih?

ODGOVOR

Spoštovani,

Ne. Ocenjeno število oseb, ki se bo vključilo v kolektivno nezgodno zavarovanje je navedeno v obrazcu predračun za sklop 2. Gre za podatek oseb, ki so trenutno zavarovane po navedenih opcijah, zato jih naročnik podal kot merilo za izbor in jih toliko ocenjuje tudi za naprej.

Opcija A - 364 oseb, Opcija B - 4 osebe, Opcija C - 23 oseb in Družinski člani, ki se zavarujejo - 52 oseb po različnih opcijah (A, B, C)

V obrazcu tehnične specifikacije je sicer navedeno »Za ca. 40 zaposlenih se predvideva še dodatno nezgodno zavarovanje po ločeni ponudbi spodaj.« Navedeni zapis je mišljen za opcijo C. Kar pomeni, da naročnik pričakuje, da se bo večina priključila opciji A, nekaj opciji B, nekateri pa opciji C. Ker pa naročnik ne ve ali se bo dejansko 40 oseb priključilo opciji C je v predračunu, ki služi kot merilo za izbor, podal število trenutnih priključenih oseb po opciji C, torej 23 oseb.

Torej upoštevajte količine, kot so navedene v obrazcu predračun.

Lep pozdrav


Datum objave: 16.07.2022   11:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pod 5. točko zavarovalno tehnične specifikacije je navedeno, da se kritje v sklopi SCO podaja tudi za kritje zahtevkov iz naslova javnih prireditev (ca. 80 prireditev s povprečno 60 obiskovalci. Zanima nas ali se kritje podaja izključno za zavarovanje prireditev, kjer ZRC SAZU/SAZU nastopa v vlogi organizatorja in ne katerekoli prireditev javnega značaja?


Lep pozdrav!
ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik želi kritje zahtevkov iz naslova javnih prireditev (ca. 80 prireditev s povprečno 60 obiskovalci) kjer nastopa v vlogi organizatorja.

Lep pozdrav