Dosje javnega naročila 004380/2022
Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Gradnje: Ureditev Ceste komandanta Staneta - 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004380/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.06.2022
JN004380/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2022
JN004380/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004380/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
SI
Litija
Slovenija
Blaž Zarnik
blaz.zarnik@litija.si
+386 18963450
+386 18963460

Internetni naslovi
http://www.litija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449452/razpisna_dokumentacija_za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449452/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15507
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev Ceste komandanta Staneta - 2. faza
Referenčna številka dokumenta: JN-15507
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmetna cesta je zbirna mestna cesta, ki pretežno zagotavlja lokalni dostop za stanovalce in
nekaj ostalih dejavnosti.
Obstoječa ulica (2.faza) se na novo uredi. Ta del ulice bo dvosmeren (od odcepa za Brodarsko
ulico do krožišča pri Lidlu oz. do konca rekonstrukcije ceste pri profilu P413 - v razdalji cca 177 m).
Kolesarske površine bodo urejene v obe smeri (sharrow).
Na obeh straneh se uredi pločnik, koder to dopuščajo uvozi k objektom ob cesti, pa še
parkirišča.
Po potrebi se deloma obnovi obstoječo kanalizacijo, ki se nahaja v cesti ali tik ob njej, saj se
zaradi priključevanja obnovljenega odvodnjavanja ceste pričakujejo manjše poškodbe.
V projektu je priložen projekt obnove obstoječega vodovoda, ki se bo izvajal istočasno z
obnovo ceste.
V skladu z GZ (5. člen) in ZCes-1 (18. člen) se tovrstna sanacija ceste, s katero se ne spremeni
zmogljivosti ceste, velikosti njenih posameznih delov, obsega napeljav, naprav in opreme ter
druge infrastrukture na območju ceste,
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetna cesta je zbirna mestna cesta, ki pretežno zagotavlja lokalni dostop za stanovalce in
nekaj ostalih dejavnosti.
Obstoječa ulica (2.faza) se na novo uredi. Ta del ulice bo dvosmeren (od odcepa za Brodarsko
ulico do krožišča pri Lidlu oz. do konca rekonstrukcije ceste pri profilu P413 - v razdalji cca 177 m).
Kolesarske površine bodo urejene v obe smeri (sharrow).
Na obeh straneh se uredi pločnik, koder to dopuščajo uvozi k objektom ob cesti, pa še
parkirišča.
Po potrebi se deloma obnovi obstoječo kanalizacijo, ki se nahaja v cesti ali tik ob njej, saj se
zaradi priključevanja obnovljenega odvodnjavanja ceste pričakujejo manjše poškodbe.
V projektu je priložen projekt obnove obstoječega vodovoda, ki se bo izvajal istočasno z
obnovo ceste.
V skladu z GZ (5. člen) in ZCes-1 (18. člen) se tovrstna sanacija ceste, s katero se ne spremeni
zmogljivosti ceste, velikosti njenih posameznih delov, obsega napeljav, naprav in opreme ter
druge infrastrukture na območju ceste, smatra kot vzdrževalna dela v javno korist, za katere
ni potrebno gradbeno dovoljenje, niti prijava začetka del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.07.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.07.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2022   13:46
DODATNO POJASNILO
Priložena tehnična dokumentacija je izdelana za celotno ureditev Ceste komandanta Staneta, ki je razdeljena na 3 faze. Predmet tega razpisa je izključno 2. faza.

Datum objave: 27.06.2022   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za podatek koliko m2 zagatnic se upošteva ter dolžina le teh?

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani,
v popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, se vsi podatki, ki se nanašajo na zagatnice , nahajajo v excelovi tabeli in sicer v celicah št. 105, 107 in 109.
Torej zavarovanje brežin kanalov je mišljeno kot zagatnice pri katerih je globina varovanja 2-3 m (336 m2, 26 dni in transport).

Datum objave: 27.06.2022   14:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu v delu Vodovoda je postavka:
B.10 Izpiranje novozgrajenega dela cevovoda in analiza vzorca vode po izpiranju m 101,00


Zanima nas ali se izvaja v tej točki tudi dezinfekcija oziroma kakšne so zahteve upravljalca vodovoda, da se del vodovoda priključi na njihovo omrežje?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
v tej točki je pri izpiranju zajeta tudi dezinfekcija.