Dosje javnega naročila 004374/2022
Naročnik: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: LPT-122/22 - Obnova hladilnega sistema v Plečnikovih arkadah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004374/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.06.2022
JN004374/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004374/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/javni-holding-ljubljana

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449498/LPT-122-22_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15522
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javno podjetje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: LPT-122/22 - Obnova hladilnega sistema v Plečnikovih arkadah
Referenčna številka dokumenta: LPT-122/22 (JN-15522)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45350000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova hladilnega sistema v Plečnikovih arkadah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Plečnikove arkade na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje, v Ljubljani.
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova hladilnega sistema v Plečnikovih arkadah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.11.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2022   10:00

Dodatne informacije:
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora ponudnik pred oddajo ponudbe obvezno ogleda lokacijo naročnika, kjer se bodo izvajale razpisana dela z namenom, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami na lokaciji naročnika, Plečnikove arkade, Adamič-Lundrovo nabrežje, v Ljubljani. Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokaciji naročnika Plečnikove arkade, Adamič-Lundrovo nabrežje, v Ljubljani, ki so obvezni za vse ponudnike. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika (in je naveden v objavljeni razpisni dokumentaciji) do 1. 7. 2022 in se dogovoriti za sestanek. Ogled objektov je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled objekta je 4. 7. 2022 do 12. ure.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2022