Dosje javnega naročila 004490/2022
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo RTG zaščitnih sredstev
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.625,25 EUR

JN004490/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2022
JN004490/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2022
JN004490/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2022
JN004490/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2022
JN004490/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2022
JN004490/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2022
JN004490/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 20.02.2023
JN004490/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2023
JN004490/2022-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2023
JN004490/2022-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004490/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 122-346350
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23211877

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449501/Razpisna_dokumentacija_-_RTG_zascitna_sredstva.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15527
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo RTG zaščitnih sredstev
Referenčna številka dokumenta: JN-15527
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava RTG zaščitnih sredstev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik v okviru oddaje predmetnega javnega naročila predvideva nabavo najrazličnejše RTG zaščitne opreme v skupni letni količini cca. 100 kosov, in sicer: zaščitnih plaščev, kril, predpasnikov, kap, visorjev, rokavov, kap, zaščit za ščitnico, očal, obešalnikov za zaščitno opremo, mobilnih zaščitnih sten oz. paravanov ter razne ostale RTG zaščitne opreme.

Navedena količina 100 kosov predstavlja povprečno okvirno letno količino in se naročnik ne zavezuje oddati naročil v navedeni količini.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z 11. odstavkom 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.07.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2022   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v Vzorca kupoprodajne pogodbe (OBR-3) zahteva, da mora ponudnik ob podpisu primopredajnega zapisnika izroči med drugim tudi Navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Naročnika prosimo, da dovoli, da ponudniki navodila za uporabo priložimo v angleškem jeziku?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo pri izvajanju 2. faze dinamičnega nabavnega sistema (DNS) oz. pri izvedbi posameznih povpraševanj, upošteval, da se lahko navodila za uporabo predložijo tudi v angleškem jeziku.