Dosje javnega naročila 004491/2022
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 479.853,27 EUR

JN004491/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2022
JN004491/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2022
JN004491/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2022
JN004491/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.12.2022
JN004491/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN004491/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN004491/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN004491/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN004491/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN004491/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN004491/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
JN004491/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
JN004491/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
JN004491/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
JN004491/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
JN004491/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
JN004491/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
JN004491/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004491/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 122-346424
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ajda Gobec Jerele
ajda.gobec@ir-rs.si
+386 14758194
+386 14372070

Internetni naslovi
https://www.ir-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449535/ZIVILA_2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15536
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja
Referenčna številka dokumenta: 460-1/2022-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 362.569,13 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ribe in ribji izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: olja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: mesni izdelki-dnevna dostava
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: perutnina
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: jajca
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: mlečni izdelki-občasna naročil
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: perutninski izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: krompir
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: instant omake in juhe
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: paštete
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: voda navadna
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: sadje
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: voda mineralna Mg
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: sokovi in sadne kaše
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjena zelenjava
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO mlečni izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO goveje meso
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: solata za sezono od novembra do aprila
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO sadje in zelenjava
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: jabolka
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: sladice
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15833100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: čaji
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: meso sveže
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: živila brez glutena in laktoze
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjene pripravljene jedi
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: očiščena zelenjava in krompir
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: suho sadje in oreščki
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: sladoled
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: mleko in jogurti-dnevne dostave
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: zelenjava sveža
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: testenine
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: špecarija
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: konzervirana zelenjava
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju enega leta po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da kupec do datuma zaključka te pogodbe še nima sklenjene nove pogodbe za izvedbo novega javnega naročila za istovrstno blago, se trajanje te pogodbe podaljša na podlagi obvestila kupca do dneva sklenitve nove pogodbe s ponudnikom, izbranim na podlagi novega postopka javnega naročila, vendar največ za 3 mesece od končnega datuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2022   12:00
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2022   22:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2022   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Prosimo za pojasnilo. Do kdaj mora biti veljavno finančno zavarovanje za resnost ponudbe?Ali je to za čas veljavnosti ponudbe , ki veja 4 mesece od roka za oddajo ponudbe ? To je datum 1.12.2022. Zaradi letnih dopustov in odsotnosti podpisnikov finančnega zavarovanja prosimo za hiter odgovor.

Lep pozdravODGOVOR

Pozdravljeni,

veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je vezana na sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot to izhaja iz zadnjega odstavka 1. točke Finančno zavarovanje za resnost ponudbe poglavja F. Z njihovo izpolnitvijo finančno zavarovanje za resnost ponudbe preneha veljati.


Datum objave: 18.07.2022   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
nikjer ni zabeležene veljavnosti od kdaj bi naj ponudba pričela veljati.

Prosimo za okvirni datum veljavnosti od.

Za odgovor se že vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudba prične veljati z dnem oddaje v sistem eJN. Navedeno izhaja tudi iz 2. odstavka, 3. točke Rok in način predložitve ponudbe, poglavja A.
Datum objave: 18.07.2022   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim, da pod zaporedno številko 00734 BIO MLEČNI IZDELKI dopolnite kefir (s kefirnimi zrni).
Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

dopolnjujemo opis z:

"KEFIR 0.15L BIO
- s kefirnimi zrni"Datum objave: 18.07.2022   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Smo največji ribogojničar v Sloveniji. Za vzrejo in predelavo rib imamo pridobljen ISO standard in IFS standard. Proizvodnja in predelava sta pod rednim veterinarskim in zdravstvenim nadzorom. V Ljubljani z okolico imamo avto vsak torek in četrtek v jutranjem in dopoldanskem času. Imamo le svoje ribe in ribje izdelke. Prodajamo jih v svežem stanju.

Zanima nas kako bi se lahko mi kot proizvajalec s svojimi ribami prijavili na vaš razpis. Tu omogočamo najkrajšo hladno verigo.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR

Pozdravljeni,

sveže ribe niso predmet javnega naročila.
Datum objave: 18.07.2022   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

01110184 SUHI MANDELJNI 100g Olupljeni, razred 1

Ali naročnik dopušča ponudbo neolupljenih mandljev?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ne, ne neolupljenih mandljev ne dopuščamo.


Datum objave: 18.07.2022   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

01110203 SUHI OREHI MLETI, pakirano od 250g do 500g

Ali naročnik za zgoraj navedeni artikel dopušča tudi pakiranje 200g?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

dopuščamo, ceno oblikujete na KG.


Datum objave: 18.07.2022   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

01110245 ROZINE 500 G

Ali naročnik za zgoraj navedeni artikel dopušča pakiranje do 1000G?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

dopuščamo pakiranje do 1000 g.


Datum objave: 18.07.2022   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

07132 Solata sezona november do april
01110241 RADIČ, "zeleni in rdeči radič 1 kakovost!"
01110269 SOLATA, "Solata razred 1.Pravilnik RS o kakovosti solate,kodrolistne endivije in endivije eskariol!"

Ali gre to zahtevo naročnika razumeti, da bo naročnik zgornja artikla naročal zgolj v obdobju od novembra do aprila?

Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,

načeloma ja, je pa obdobje postavljeno okvirno.


Datum objave: 18.07.2022   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.ODGOVOR

Pozdravljeni,

obdobje veljavnosti ponudbe in veljavnosti pogodbe ostane nespremenjeno.

Zakonsko določilo je zakonsko določena možnost in jo smemo ob izpolnitvi pogojev upoštevati, četudi ni vključena kot pogodbeno določilo.Datum objave: 18.07.2022   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP


ODGOVOR

Pozdravljeni,

količine so okvirne za celotno pogodbeno obdobje (1 leto).


Datum objave: 18.07.2022   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1/1, 2/1, 3/1 pomeni:

1/1 1 kg oz. Liter
2/1 2 kg oz. Liter
3/1 3 kg oz. Liter

Če je EM postavljena kot Liter ali KG, pomeni da podate ponudbo na 1 kg/Liter, če je pa EM na kos je pa v opisu artikla definirano, kako se naj poda cena.Datum objave: 18.07.2022   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

zahtev v zvezi z odvozom nismo postavili.


Datum objave: 19.07.2022   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

najprej moramo opozoriti na nejasnosti v razpisni dokumentaciji.

točka D. MERILO ZA IZBOR
1. EKO SKLOP
maksimalno število točk naj bi bilo 100. V nadaljevanju imate razčlenjeno, da M1 predstavlja 90 točk, M2 (lokalni izvor) 10 točk. Pri razčlenitvi slednjega, pa ste navedli do 50% živil 3 točke, od 51 % do 100 % živil 7 točk. Kako je potem pri slednjem merilu doseči 10 točk, če ste napisali, da ponudnik, ki ponudi vsa živila ekološkega lokalnega izvora dobi le 7 točk? Potem takem je maksimalno število točk 97 in ne 100 pri slednjih sklopih.

Enako velja za točko 2. OSTALI SKLOPI

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v poglavju D, v vseh točkah velja, da je maksimalno število točk 97 in se v merilu M2 črta zapis v oklepaju (10 točk).Datum objave: 19.07.2022   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

opredelite artikle, za katere bi želeli ponuditi drugačno pakiranje in navedite pakiranje, ki ga ponujate. Splošnega odstopanja ne dovolimo.


Datum objave: 19.07.2022   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


Pozdravljeni,

opredelite artikle, za katere bi želeli ponuditi drugačno pakiranje in navedite pakiranje, ki ga ponujate. Splošnega odstopanja ne dovolimo.

Datum objave: 19.07.2022   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za informacijo o pričetku veljavnosti ponudbe, kajti podatek, da prične veljati z dnem oddaje v sistem eJN je zelo majav. Lahko je to še letos ali pa drugo leto.
Če želimo ponudniki pripraviti korektno ponudbo, potrebujemo to informacijo.

Hvala že vnaprej.

Lep pozdrav.
ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudba začne veljati z dnem, ko jo oddate v eJN. Kdaj bo ponudba začela veljati, je odvisno od dneva vaše oddaje v sistem eJN. Obdobje je časovno omejeno z rokom oddaje, ki je trenutno 1. 8. 2022, 10. ura.

Datum objave: 20.07.2022   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede nerazumevanja glede veljavnosti ponudbe pošiljamo ponovno vprašanje na to temo.

RD določila:
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po smernicah zelenega javnega naročanja v obdobju ENEGA LETA po sklopih.
Pogodba se sklepa za obdobje enega leta, od _____________ do _________________ (op. obdobje se določi glede na zaključek obstoječih pogodb in postopka oddaje javnega naročila)

Zanima nas, kdaj predvidevate, da bo pogodba glede na novo obdobje pričela veljati, kajti trajanje je odvisno tudi od postavitve kalkulacij v ponudbi in more biti nekako bolj natančno opredeljemo?

Upamo, da smo sedaj podali dovolj podrobno opredelitev, kaj točno želimo izvedeti.

Hvala za odgorov že vnaprej.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

konkretnega obdobja ne moremo določiti, obstoječe pogodbe veljajo do 3. 10. 2022 z možnostjo podaljšanja. Teoretično to pomeni, da je prvi možni datum pričetka novih pogodb 4. 10. 2022. Konkretni datum pa je odvisen tudi od nastopa pravnomočnosti odločitve o oddaji.

Datum objave: 21.07.2022   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled in posredovanje odgovora na spodnje izpostavljena vprašanja.

715 Testenine

1110300 TESTENINE - REZANCI ŠIROKI
Rezanci široki, jajčni, pakirani po 1 kg! ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110484 TESTO VLEČENO - SVEŽE
Testo vlečeno sveže, pakirano po 5 kg! ali lahko ponudimo artikel v 500g ali 1kg pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110559 "TESTENINE - POLNOZRNATE - ŠIROKI
REZANCI"
Rezanci široki,polnozrnati, pakirani po 1 kg! ali lahko ponudimo ajdove rezance v pakiranju 2kg?
1110559 "TESTENINE - POLNOZRNATE - ŠIROKI
REZANCI"
Rezanci široki,polnozrnati, pakirani po 1 kg! ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110563 TORTILIJA
"Premer tortilije 25cm
1 kos = zavitek 20 tortilj
ceno oblikujte na zavitek 20 tortilj" ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

716 Špecarija

1110023 BAZILIKA ZDROBLJENA
Pakirana v posodici s pokrovom od 100g do 200g! ali lahko ponudimo artikel v 340g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110039 ČIČERIKA
-suha pakirano po 5 kg! ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110087 GRISINI 100 G ali lahko ponudimo artikel v 170g ali 125g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110120 KEKSI ALBERT 500 G
Ali podobno! ali lahko ponudimo artikel v 460g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110121 KIS JABOLČNI 1/1 ali zahtevate artikel s konzervansi ali brez konzervansov?
1110139 KVAS SVEŽI PORCIJSKI 50 g ali lahko ponudimo artikel v 42g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110157 LEČA SUHA 1/1 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110166 MARMELADA - MARELIČNA 1/1 ali zahtevate artikel s konzervansi ali brez konzervansov?
1110171 MED CVETLIČNI 1/1 ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110213 PAPRIKA MLETA
Pakirano v posodico s pokrovom, od 500 g do 700 g! ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110217 PECILNI PRAŠEK
Porcijsko pakiranje v vrečki 13g ali lahko ponudimo artikel v 5x13g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110230 PUDING PRAŠEK
"Puding prašek pakiran po 1 kg,
okus vanilije, čokolade" ker so cene artiklov med okusi različne, prosimo, da točno specificirate kateri okus želite.
1110244 RIŽ 1/1
Nebrušen parboiled riž, srednje zrnat, razred extra 1/1, vakumsko pakiran. Pravilnik RS o izdelkih iz žit! ali lahko ponudimo riž parboiled dolgozrnat VP?
1110248 RIŽ 1/1 ZA MLEČ. JEDI
Srednje zrnat, razred extra 1/1, vakumsko pakiran! Pravilnik RS o izdelkih iz žit! ali lahko ponudimo riž sorte Sant Andrea VP?
1110330 SOJA KOCKE 250G
- sojin granulat- haše ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110341 SLADICA - NAPOLITANKE
"NAPOLITANKE, PORCIJSKE, TEŽA 50 g
cena se oblikuje 1 kom - 50g" ali lahko ponudimo artikel v 70g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110451 CURRY
"Mešanica začimb
Teža 50 g
Ceno oblikujete na kos 50g" ali lahko ponudimo artikel v 190g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110477 KOMPOT BRESKVA 1/1 ali lahko ponudimo artikel v 822g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110504 CIMET CELI
Pakiran v posodici s pokrovom od 50g-200g! ali lahko ponudimo artikel v 265g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110545 SOJA MESO 250g
Sojini koščki, kocke ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
01110568 KURKUMA 50g
ceno oblikujete na kos 50 g ali lahko ponudimo artikel v 190g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?


718 Konzervirana zelenjava

1110001 AJVAR SLAD. 1/1
Pakirano v steklene kozarce! ali lahko ponudimo artikel v 680g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110062 DŽUVEČ VLOŽ. 4/1
Brez dodanih konzervansov! ali lahko ponudimo artikel v 4200g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110071 FEFERONI SLAD. 700 G ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110082 GOBE VLOŽ. ŠAMPIN. 1/1
Gobe vložene, šampinjoni, 1/1, rezani v slanici! ali lahko ponudimo artikel v 400g oz. 2500gpakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110092 HREN
Pakirano v steklene kozarce! Pakirano 700-100G! ali lahko ponudimo artikel v 650g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110137 KUMARE VLOŽENE 4/1
Kumare vložene, cele, velikosti od 7 cm do 10 cm! gastro pakiranja kumar ne držijo kumar do 10 cm. Ali lahko ponudimo velikost 9-13cm?
1110199 OLIVE POLNJENE
Olive polnene s papriko, teža 700 g! ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110212 PARADIŽNIKOVA MEZGA 4/1
Koncentrat od 30 do 40 %! artikla z navedenimi % koncentrata na slovenskem tržišču ni. Ali lahko ponudimo artikel z dvojnim 28-30% koncentratom? Če NE, prosimo za informacijo katero BZ točno želite.

719 Olja

1110373 OLJE OLIVNO 1/2
Olje olivno 1/2 l 100%, extra deviško, hladno stiskano! ali lahko ponudimo artikel v 1l pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110374 OLJE BUČNO 1/2
Olje bučno 1/2 l 100%! ali lahko ponudimo artikel v 1l pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

727 Paštete

1110216 PAŠTETA KOKOŠ. 50 G ALU ali lahko ponudimo pašteto s piščanjčjim mesom?


731 Zamrznjena zelenjava

1110467 KROMPIR POMFRI ZAMRZ. 10/1 ali lahko ponudimo artikel v 2,5kg pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

7162 Živila brez glutena in laktoze

1110400 NEGLUTENSKI KRUH
"Kruh - teža 400g!
Kruh modelni narezan 12 mm, pakiran! Ceno oblikujte na kos 400g!
Ne vsebuje glutena in laktoze!" ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110584 NEGLUTENSKO PECIVO
Ceno oblikujte na kos 200g! (Bombete) Ne vsebuje glutena in laktoze! ali lahko ponudimo artikel v 300g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110598 KOSMIČI BREZ GLUTENA
Pakirano po 300g! ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110606 PIRINA MOKA 1/1 artkla brez glutena inlaktoze ne najdemo. Prosimo sporočite katero točno BZ želite oz. ali lahko ponudimo koruzno, proseno ali ajdovo BG moko v pakiranju od 400-450g s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

7165 Suho sadje in oreščki

1110151 SUHI LEŠNIKI
"Celi lešniki!
brez dodanih konzervansov Pakirano od 250g do 500g" ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110160 MARELICE SUHE 1/1
- Brez konzervansov ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110184 SUHI MANDELJNI 100g
Olupljeni, razred 1 ali lahko ponudimo artikel v 180g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110265 SLIVE SUHE BREZ KOŠČIC
Pakirane po 1 kg! brez konzervansov ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
1110272 SUHA JABOLKA 1/1
Suhi oluščeni krhli jabolk, brez konzervansov pakirani v vrečke po 1 kg! ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo antioksidanta K-metabisulfit-a?
1110582 SUHE HRUŠKE 1/1
brez konzervansov olupljeni krhlji ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju z vsebnostjo antioksidanta K-metabisulfit-a?
7231 Sladoled

1110638 SLADOLED BANJCA
"pakirano po 1 L
okus vanilja, čokolada
ceno oblikujte na kos = 1 L" ali lahko ponudimo artikel z okusom ČOK-VAN-JAG v 2l pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

odgovori so pripisani k vprašanjem:

715 Testenine

1110300 TESTENINE - REZANCI ŠIROKI
Rezanci široki, jajčni, pakirani po 1 kg! ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

NE

1110484 TESTO VLEČENO - SVEŽE
Testo vlečeno sveže, pakirano po 5 kg! ali lahko ponudimo artikel v 500g ali 1kg pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
NE

1110559 "TESTENINE - POLNOZRNATE - ŠIROKI
REZANCI"
Rezanci široki,polnozrnati, pakirani po 1 kg! ali lahko ponudimo ajdove rezance v pakiranju 2kg?

Lahko

1110559 "TESTENINE - POLNOZRNATE - ŠIROKI
REZANCI"
Rezanci široki,polnozrnati, pakirani po 1 kg! ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

Lahko

1110563 TORTILIJA
"Premer tortilije 25cm
1 kos = zavitek 20 tortilj
ceno oblikujte na zavitek 20 tortilj" ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

NE


716 Špecarija

1110023 BAZILIKA ZDROBLJENA
Pakirana v posodici s pokrovom od 100g do 200g! ali lahko ponudimo artikel v 340g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
LAHKO

1110039 ČIČERIKA
-suha pakirano po 5 kg! ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110087 GRISINI 100 G ali lahko ponudimo artikel v 170g ali 125g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110120 KEKSI ALBERT 500 G
Ali podobno! ali lahko ponudimo artikel v 460g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110121 KIS JABOLČNI 1/1 ali zahtevate artikel s konzervansi ali brez konzervansov?
Brez konzervansov

1110139 KVAS SVEŽI PORCIJSKI 50 g ali lahko ponudimo artikel v 42g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110157 LEČA SUHA 1/1 ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko
1110166 MARMELADA - MARELIČNA 1/1 ali zahtevate artikel s konzervansi ali brez konzervansov?
brez

1110171 MED CVETLIČNI 1/1 ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

Lahko


1110213 PAPRIKA MLETA
Pakirano v posodico s pokrovom, od 500 g do 700 g! ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
NE

1110217 PECILNI PRAŠEK
Porcijsko pakiranje v vrečki 13g ali lahko ponudimo artikel v 5x13g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

Lahko

1110230 PUDING PRAŠEK
"Puding prašek pakiran po 1 kg,
okus vanilije, čokolade" ker so cene artiklov med okusi različne, prosimo, da točno specificirate kateri okus želite.

Vanilija

1110244 RIŽ 1/1
Nebrušen parboiled riž, srednje zrnat, razred extra 1/1, vakumsko pakiran. Pravilnik RS o izdelkih iz žit! ali lahko ponudimo riž parboiled dolgozrnat VP?

Lahko

1110248 RIŽ 1/1 ZA MLEČ. JEDI
Srednje zrnat, razred extra 1/1, vakumsko pakiran! Pravilnik RS o izdelkih iz žit! ali lahko ponudimo riž sorte Sant Andrea VP?

Lahko

1110330 SOJA KOCKE 250G
- sojin granulat- haše ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Ne

1110341 SLADICA - NAPOLITANKE
"NAPOLITANKE, PORCIJSKE, TEŽA 50 g
cena se oblikuje 1 kom - 50g" ali lahko ponudimo artikel v 70g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Ne

1110451 CURRY
"Mešanica začimb
Teža 50 g
Ceno oblikujete na kos 50g" ali lahko ponudimo artikel v 190g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110477 KOMPOT BRESKVA 1/1 ali lahko ponudimo artikel v 822g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

Lahko

1110504 CIMET CELI
Pakiran v posodici s pokrovom od 50g-200g! ali lahko ponudimo artikel v 265g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110545 SOJA MESO 250g
Sojini koščki, kocke ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
NE

01110568 KURKUMA 50g
ceno oblikujete na kos 50 g ali lahko ponudimo artikel v 190g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko718 Konzervirana zelenjava

1110001 AJVAR SLAD. 1/1
Pakirano v steklene kozarce! ali lahko ponudimo artikel v 680g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110062 DŽUVEČ VLOŽ. 4/1
Brez dodanih konzervansov! ali lahko ponudimo artikel v 4200g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110071 FEFERONI SLAD. 700 G ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110082 GOBE VLOŽ. ŠAMPIN. 1/1
Gobe vložene, šampinjoni, 1/1, rezani v slanici! ali lahko ponudimo artikel v 400g oz. 2500gpakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

Lahko oba

1110092 HREN
Pakirano v steklene kozarce! Pakirano 700-100G! ali lahko ponudimo artikel v 650g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110137 KUMARE VLOŽENE 4/1
Kumare vložene, cele, velikosti od 7 cm do 10 cm! gastro pakiranja kumar ne držijo kumar do 10 cm. Ali lahko ponudimo velikost 9-13cm?
Lahko

1110199 OLIVE POLNJENE
Olive polnene s papriko, teža 700 g! ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110212 PARADIŽNIKOVA MEZGA 4/1
Koncentrat od 30 do 40 %! artikla z navedenimi % koncentrata na slovenskem tržišču ni. Ali lahko ponudimo artikel z dvojnim 28-30% koncentratom? Če NE, prosimo za informacijo katero BZ točno želite.
Lahko je dvojni koncentrat


719 Olja

1110373 OLJE OLIVNO 1/2
Olje olivno 1/2 l 100%, extra deviško, hladno stiskano! ali lahko ponudimo artikel v 1l pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110374 OLJE BUČNO 1/2
Olje bučno 1/2 l 100%! ali lahko ponudimo artikel v 1l pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko


727 Paštete

1110216 PAŠTETA KOKOŠ. 50 G ALU ali lahko ponudimo pašteto s piščanjčjim mesom?
Lahko731 Zamrznjena zelenjava

1110467 KROMPIR POMFRI ZAMRZ. 10/1 ali lahko ponudimo artikel v 2,5kg pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko


7162 Živila brez glutena in laktoze

1110400 NEGLUTENSKI KRUH
"Kruh - teža 400g!
Kruh modelni narezan 12 mm, pakiran! Ceno oblikujte na kos 400g!
Ne vsebuje glutena in laktoze!" ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110584 NEGLUTENSKO PECIVO
Ceno oblikujte na kos 200g! (Bombete) Ne vsebuje glutena in laktoze! ali lahko ponudimo artikel v 300g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110598 KOSMIČI BREZ GLUTENA
Pakirano po 300g! ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110606 PIRINA MOKA 1/1 artkla brez glutena inlaktoze ne najdemo. Prosimo sporočite katero točno BZ želite oz. ali lahko ponudimo koruzno, proseno ali ajdovo BG moko v pakiranju od 400-450g s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko proseno ali ajdova , pa se cena preračuna


7165 Suho sadje in oreščki

1110151 SUHI LEŠNIKI
"Celi lešniki!
brez dodanih konzervansov Pakirano od 250g do 500g" ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
NE

1110160 MARELICE SUHE 1/1
- Brez konzervansov ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110184 SUHI MANDELJNI 100g
Olupljeni, razred 1 ali lahko ponudimo artikel v 180g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110265 SLIVE SUHE BREZ KOŠČIC
Pakirane po 1 kg! brez konzervansov ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
Lahko

1110272 SUHA JABOLKA 1/1
Suhi oluščeni krhli jabolk, brez konzervansov pakirani v vrečke po 1 kg! ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo antioksidanta K-metabisulfit-a?

Ne

1110582 SUHE HRUŠKE 1/1
brez konzervansov olupljeni krhlji ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju z vsebnostjo antioksidanta K-metabisulfit-a?

Ne

7231 Sladoled

1110638 SLADOLED BANJCA
"pakirano po 1 L
okus vanilja, čokolada
ceno oblikujte na kos = 1 L" ali lahko ponudimo artikel z okusom ČOK-VAN-JAG v 2l pakiranju s tem, da podano ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?

Ne, samo po liter, okus je pa lahko tudi čok,jag,van.Datum objave: 21.07.2022   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

čemu služi OBR 1 - OVOJNICA, če se razpis oddaja elektronsko?
Ali moramo ta obraze tudi izpolniti?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

OBR1-ovojnica je namenjena pošiljanju meničnega blanketa kot zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki ga mora ponudnik priložiti v skladu s poglavjem F, točko 1.


Datum objave: 21.07.2022   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V RD omenjate dvojne tehnične specifikacije, ki jih je potrebno priložiti ponudbi.

To je:
Ponudniki naj v informacijski sistem v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naložijo tudi OBR4Priloga1_tehnična specifikacija_A (excl) in OBR4Priloga1_tehnična specifikacija_B (excl), kjer je navedena podrobna specifikacija predmeta javnega naročanja.

Ponudnik mora v OBR4-Ponudbeni predračun in OBR4Priloga1-Tehnična specifikacija A in B v excl ponujati vsa živila v ponujenem sklopu, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so zapisane v excl tabeli in poglavju C.

Prosimo preverite zadevo ter manjkajoč dokument objavite oz. uredite popravek zahtev.

Hvala že vnaprej.

Lep dan.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v OBR4-PRILOGA 1-SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA je napačno zapisano, da gre za dva excl dokumenta. Gre le za en obrazec, ki je OBR4Priloga 1_tehnična specifikacija ter ni OBR4Priloga1_tehnična specifikacija_A in OBR4Priloga1_tehnična specifikacija_B. V zadnjem odstavku točke 3 Rok in način predložitve ponudb, poglavja A so pravilna navodila za predložitev v informacijski sistem.


Datum objave: 22.07.2022   15:10
VPRAŠANJE
Na koliko decimalnih mest moramo podati cene v predračunu?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

cene podate na dve decimalni mesti.


Datum objave: 22.07.2022   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
številčenja sklopov v RD (npr. stran 9-10) in v excel tabeli so različna. Nikjer namreč ne najdemo sklopov, kot npr. 16, 17, 19, ....

Prosimo za pregled in posredovanje točnih navodil, kako in kaj jre pravilno.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni

Z vidika zaporedja sklopov upoštevajte spodnjo ustreznost:

Naziv ZAP. ŠT. iz OBR4 Priloga 1 tehnične specifikacije USTREZA SKLOPU iz ostalih delov Razpisne dokumentacija in eJN
zap. št. sklop
Ribe in ribji izdelki 1 1
Sadje 2 12
Meso sveže 3 23
Mleko, jogurti - dnevna dostava 4 29
Zelenjava sveža 5 30
Kruh in pekovsko pecivo 6 31
Testenine 7 32
Špecerija 8 33
Konzervirana zelenjava 9 34
Olja 10 2
Mesni izdelki - dnevna dostava 11 3
Perutnina 12 4
Jajca 13 5
Mlečni izdelki - občasna naročila 14 6
Perutninski izdelki 15 7
Krompir 16 8
Instant omake in juhe 17 9
Paštete 18 10
Voda navadna 19 11
Voda mineralna Mg 20 13
Sokovi in sadne kaše 21 14
Zamrznjena zelenjava 22 15
BIO mlečni izdelki 23 16
BIO goveje meso 24 17
Solata sezona november april 25 18
BIO sadje in zelenjava 26 19
Jabolka 27 20
Sladice 28 21
Čaji 29 22
Živila brez glutena in laktoze 30 24
Zamrznjene pripravljene jedi 31 25
Očiščena zelenjava in krompir 32 26
Suho sadje in oreščki 33 27
Sladoled 34 28

Številke iz poglavja C Vključitev smernic za zeleno javno naročanje in D Merilo za izbor predstavljajo številke sklopov in ne zaporednosti iz OBR4Priloge 1 Tehnične specifikacije.

Datum objave: 25.07.2022   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani! S koliko ponudniki za posamezen sklop se sklepa pogodba? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v posameznem sklopu sklenemo pogodbo samo z enim ponudnikom.


Datum objave: 26.07.2022   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Špecarija
01110023 BAZILIKA ZDROBLJENA - izdelek v posodici s pokrovom se dobi v 340g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
01110033 CORN FLAKES 500 G - v asortimaju imamo izdelek v 1000g. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
01110087 GRISINI 100 G - izdelek v 100g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Prosimo za razumevanje.
01110120 KEKSI ALBERT 500 G - izdelek imamo v asortimaju v 400g. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo. Ceno bomo preračunali na kg, kakor je zahtevano v predračunu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka v 500g ne najdemo. Hvala
01110126 KOKOS MOKA 200 G- v asortimaju imamo izdelek v 500g. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
01110128 KOMPOT MEŠANI 3/1 - idzelek v 3000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g? 2500g je namreč običajno pakiranje tega izdelka. Hvala za razumevanje.
01110136 KUMINA MLETA - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
01110139 KVAS SVEŽI PORCIJSKI - izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 42g. Ali ga lahko ponudimo?
01110157 LEČA SUHA 1/1 - izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 500g. Ali ga lahko ponudimo? V 1000g ne obstaja.
01110162 MAJONEZA 1/1 - majoneza v steklenem kozarcu se dobi v 620g. Ali jo lahko ponudimo, saj izdelek v 1000g v kozarcu ne obstaja.
01110166 MARMELADA - MARELIČNA 1/1 - Marmelada se ne dobi v 1000g. Lahko vam ponudimo izdelek v 850g. Prosimo za dovoljenje.
01110167 MARGARINA 250 G - želite margarino za peko ali za namaze?
01110171 MED CVETLIČNI 1/1 - izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 900g. Ali ga lahko ponudimo? V 1000g ne obstaja.
01110187 MARMELADA PORCIJSKA 25 G- izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 20g. Ali ga lahko ponudimo? V 25g ne obstaja.
01110191 NAGELJNOVE ŽBICE 20 G - izdelek je mogoče dobit v 30g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V 20g ne obstaja.
01110204 ORIGANO - izdelek je mogoče dobiti v 340g. Ali ga lahko ponudimo?
01110213 PAPRIKA MLETA- ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
01110224 POPER MLETI- ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
01110230 PUDING PRAŠEK - obstaja velika cenovna razlika za okus vanilija in okus čokolada. Katerega od zahtevanih ponudimo? Prosimo določite, le tako bodo ponudbe med seboj primerljive.
01110232 POPER CELI- ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
01110244 RIŽ 1/1 - nebrušen=rjavi riž v vakumskem pakiranju se dobi v 800g. Ali ga lahko ponudimo v 800g?
01110257 SARDINE Z ZEL. 125 G - ali lahko ponudimo izdelek v 115g, saj izdelka v 125g ne najdemo.
01110260 SLADKOR MLETI 500 G - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
01110322 ŽAFRAN 10g - verjetno ste imeli v mislih žafraniko. Prosimo za potrditev.
01110452 ROŽMARIN - izdelek je moboče dobiti v 400g pakiranju. V 500g ne obstaja. Ali jo lahko ponudimo?
01110477 KOMPOT BRESKVA 1/1- izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 820g. Ali ga lahko ponudimo? V 1000g ne obstaja.
01110504 CIMET CELI - izdelek v posodici s pokrovom je dobavljiv samo v 265g. Ali ga lahko ponudimo? V danem razponu ne obstaja.
01110546 GORČICA 750 g - ali lahko ponudimo izdelek v 680g kot Eta? V 750g pakiranju ga ne najdemo.
Konzervirana zelenjava
01110001 AJVAR SLAD. 1/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 680g?
01110062 DŽUVEČ VLOŽ. 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4200g?
01110071 FEFERONI SLAD. 700 G - ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju. Gre za resnično manjše odstopanje. V 700g namreč ne obstaja.
01110082 GOBE VLOŽ. ŠAMPIN. 1/1 - izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 800g?
01110092 HREN - verjetno ste imeli v mislih 700-1000g in ne 700-100g. Prosimo popravite.
01110137 KUMARE VLOŽENE 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4100g?
01110212 PARADIŽNIKOVA MEZGA 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4500g saj v 4000g ne obstaja. Prosimo za razumevanje.
01110212 PARADIŽNIKOVA MEZGA 4/1 - izdelek, ki bi imel 30-40% koncentrata, ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek s standardnim odstotkom koncentrata 28%? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa.
01110215 PAPRIKA VLOŽENA FILET. 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
01110270 SOLATA MEŠANA VLOŽ. 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
01110492 PELATI - ali lahko ponudimo izdelek v 2490g pakiranju?

Olja
01110373 OLJE OLIVNO ½ - izdelek je mogoče dobiti v standardnem pakiranju 1000ml. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor ne boste dovolili izdelek v 1000ml ponudbe za ta sklop ne bomo oddali.
01110374 OLJE BUČNO 1/2- izdelek je mogoče dobiti v standardnem pakiranju 1000ml. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor ne boste dovolili izdelek v 1000ml ponudbe za ta sklop ne bomo oddali.

Paštete
01110381 PAŠTETA KOKOŠ. 30 G ALU - ali lahko ponudimo piščančjo pašteto?

Čaji
01110037 ČAJ SADNI FILTER
Čaj sadni filter, veriga od 25 g do 30 g,
gozdni sadeži - verjetno želite izdelek v gastro pakiranju. Prosimo za potrditev.
01110038 ČAJ ALPSKI FILTER
Čaj alpski, veriga od 25 g do 30 g! - verjetno želite izdelek v gastro pakiranju. Prosimo za potrditev.
01110043 ČAJ ŠIPEK FILTER - HIBISKUS
Čaj šipek - hibiskus, veriga od 25 g do 30 g! - verjetno želite izdelek v gastro pakiranju. Prosimo za potrditev.

Živila brez glutena in laktoze
01110400 NEGLUTENSKI KRUH - izdelek v 400g ne obstaja več. Sedaj se dobi v 250g. Ali ga lahko ponudimo?
01110584 NEGLUTENSKO PECIVO - bombetke se dobijo v 300g. Ali jih lahko ponudimo?
01110598 KOSMIČI BREZ GLUTENA - ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju. Prosimo za razumevanje.
01110673 TESTENINE RIŽEVI REZANCI 225g - ali lahko ponudimo izdelek v 400g?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

odgovori so pripisani k vprašanjem:

Špecarija
01110023 BAZILIKA ZDROBLJENA - izdelek v posodici s pokrovom se dobi v 340g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
DA

01110033 CORN FLAKES 500 G - v asortimaju imamo izdelek v 1000g. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
DA

01110087 GRISINI 100 G - izdelek v 100g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Prosimo za razumevanje.
DA

01110120 KEKSI ALBERT 500 G - izdelek imamo v asortimaju v 400g. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo. Ceno bomo preračunali na kg, kakor je zahtevano v predračunu. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka v 500g ne najdemo. Hvala
DA

01110126 KOKOS MOKA 200 G- v asortimaju imamo izdelek v 500g. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
DA

01110128 KOMPOT MEŠANI 3/1 - idzelek v 3000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g? 2500g je namreč običajno pakiranje tega izdelka. Hvala za razumevanje.
DA

01110136 KUMINA MLETA - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
NE

01110139 KVAS SVEŽI PORCIJSKI - izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 42g. Ali ga lahko ponudimo?
DA

01110157 LEČA SUHA 1/1 - izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 500g. Ali ga lahko ponudimo? V 1000g ne obstaja.
DA

01110162 MAJONEZA 1/1 - majoneza v steklenem kozarcu se dobi v 620g. Ali jo lahko ponudimo, saj izdelek v 1000g v kozarcu ne obstaja.
DA

01110166 MARMELADA - MARELIČNA 1/1 - Marmelada se ne dobi v 1000g. Lahko vam ponudimo izdelek v 850g. Prosimo za dovoljenje.
DA

01110167 MARGARINA 250 G - želite margarino za peko ali za namaze?
Za peko

01110171 MED CVETLIČNI 1/1 - izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 900g. Ali ga lahko ponudimo? V 1000g ne obstaja.
DA

01110187 MARMELADA PORCIJSKA 25 G- izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 20g. Ali ga lahko ponudimo? V 25g ne obstaja.
DA

01110191 NAGELJNOVE ŽBICE 20 G - izdelek je mogoče dobit v 30g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V 20g ne obstaja.
DA

01110204 ORIGANO - izdelek je mogoče dobiti v 340g. Ali ga lahko ponudimo?
DA

01110213 PAPRIKA MLETA- ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
NE

01110224 POPER MLETI- ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
NE

01110230 PUDING PRAŠEK - obstaja velika cenovna razlika za okus vanilija in okus čokolada. Katerega od zahtevanih ponudimo? Prosimo določite, le tako bodo ponudbe med seboj primerljive.
Vanilija

01110232 POPER CELI- ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
NE

01110244 RIŽ 1/1 - nebrušen=rjavi riž v vakumskem pakiranju se dobi v 800g. Ali ga lahko ponudimo v 800g?
LAHKO

01110257 SARDINE Z ZEL. 125 G - ali lahko ponudimo izdelek v 115g, saj izdelka v 125g ne najdemo.
LAHKO

01110260 SLADKOR MLETI 500 G - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
DA

01110322 ŽAFRAN 10g - verjetno ste imeli v mislih žafraniko. Prosimo za potrditev.
JA

01110452 ROŽMARIN - izdelek je moboče dobiti v 400g pakiranju. V 500g ne obstaja. Ali jo lahko ponudimo?
LAHKO

01110477 KOMPOT BRESKVA 1/1- izdelek se dobi v standardnem pakiranju v 820g. Ali ga lahko ponudimo? V 1000g ne obstaja.
DA

01110504 CIMET CELI - izdelek v posodici s pokrovom je dobavljiv samo v 265g. Ali ga lahko ponudimo? V danem razponu ne obstaja.
DA

01110546 GORČICA 750 g - ali lahko ponudimo izdelek v 680g kot Eta? V 750g pakiranju ga ne najdemo.
DA

Konzervirana zelenjava
01110001 AJVAR SLAD. 1/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 680g?
DA

01110062 DŽUVEČ VLOŽ. 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4200g?
DA

01110071 FEFERONI SLAD. 700 G - ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju. Gre za resnično manjše odstopanje. V 700g namreč ne obstaja.
DA

01110082 GOBE VLOŽ. ŠAMPIN. 1/1 - izdelek v 1000g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 800g?
DA

01110092 HREN - verjetno ste imeli v mislih 700-1000g in ne 700-100g. Prosimo popravite.
Ja od 700 1000g

01110137 KUMARE VLOŽENE 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4100g?
LAHKO

01110212 PARADIŽNIKOVA MEZGA 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4500g saj v 4000g ne obstaja. Prosimo za razumevanje.
LAHKO

01110212 PARADIŽNIKOVA MEZGA 4/1 - izdelek, ki bi imel 30-40% koncentrata, ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek s standardnim odstotkom koncentrata 28%? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa.
LAHKO

01110215 PAPRIKA VLOŽENA FILET. 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
LAHKO

01110270 SOLATA MEŠANA VLOŽ. 4/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
LAHKO

01110492 PELATI - ali lahko ponudimo izdelek v 2490g pakiranju?
LAHKO


Olja
01110373 OLJE OLIVNO ½ - izdelek je mogoče dobiti v standardnem pakiranju 1000ml. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor ne boste dovolili izdelek v 1000ml ponudbe za ta sklop ne bomo oddali.
LAHKO

01110374 OLJE BUČNO 1/2- izdelek je mogoče dobiti v standardnem pakiranju 1000ml. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor ne boste dovolili izdelek v 1000ml ponudbe za ta sklop ne bomo oddali.
LAHKO

Paštete
01110381 PAŠTETA KOKOŠ. 30 G ALU - ali lahko ponudimo piščančjo pašteto?
LAHKO piščančjo


Čaji
01110037 ČAJ SADNI FILTER
Čaj sadni filter, veriga od 25 g do 30 g,
gozdni sadeži - verjetno želite izdelek v gastro pakiranju. Prosimo za potrditev
DA
.
01110038 ČAJ ALPSKI FILTER
Čaj alpski, veriga od 25 g do 30 g! - verjetno želite izdelek v gastro pakiranju. Prosimo za potrditev.
DA

01110043 ČAJ ŠIPEK FILTER - HIBISKUS
Čaj šipek - hibiskus, veriga od 25 g do 30 g! - verjetno želite izdelek v gastro pakiranju. Prosimo za potrditev.
DA

Živila brez glutena in laktoze
01110400 NEGLUTENSKI KRUH - izdelek v 400g ne obstaja več. Sedaj se dobi v 250g. Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

01110584 NEGLUTENSKO PECIVO - bombetke se dobijo v 300g. Ali jih lahko ponudimo?
LAHKO

01110598 KOSMIČI BREZ GLUTENA - ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju. Prosimo za razumevanje.
LAHKO

01110673 TESTENINE RIŽEVI REZANCI 225g - ali lahko ponudimo izdelek v 400g?
LAHKO
Datum objave: 26.07.2022   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Kaj naročnik šteje za lokalni izvor? Ali je zgolj mišljeno slovensko poreklo?
2. Kaj je potrebno vpisati v obrazec 4 - ponudbeni predračun v stolpec število živil po merilu M1 in v stolpec število živil po merilu M2? Kje dobimo ta podatek za vpis?
4. Ali zahtevate v sklopih 3 (720), 7 (724), 17 (735), 23 (711), da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
4. Pojasnila po sklopih:
00711 Meso sveže
01110174 MESO GOVEJE STEGNO B.K. Meso stegno mladega goveda brez kosti, 1. kvaliteta, očiščeno brez loja! - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano (kocke, zrezki, mleto, itd.)?
01110175 MESO SVINJSKO STEGNO B.K., "Meso svinjsko stegno brez kosti, 1. kvalitete, očiščeno brez masti!" - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano (kocke, zrezki, mleto, itd.)?
01110207 MESO SVINJSKO KARE, Svinjski kare, 1. kvalitete! - Ali je s kostjo?
01110207 MESO SVINJSKO KARE, Svinjski kare, 1. kvalitete! - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano?
01110208 MESO TELEČJE STEGNO B.K., Meso telečje stegno, brez kosti, 1. kvalitete, očiščeno brez loja! - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano (kocke, zrezki, mleto, itd.)?
01110715 PLESKAVICA - 140 g - Ali povprašujete po pleskavici iz mešanega mesa (svinjina + govedina)?

00720 Mesni izdelki - dnevne dostave
01110018 BUDŽOLA 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezana?
01110094 HRENOVKE PREKAJENE 120 G PAR Teža 120 g, vakumsko pakirana! - Ali povprašujete po hrenovkah iz mešanega mesa (svinjina + govedina)? Prosimo za več informacij.
01110123 KLOBASE KRANJSKE 1/2 A 120 G, "Klobase kranjske 1/2 A 130 g, prekajene!
1. kakovostni razred!" - Ali zahtevate certificirane ZGO?
01110176 MESO SUHO ŠINK, Meso suho šink, od 2 kg do 2,5 kg, vakum pakirano! - Ali je v kosu ali narezano?
01110185 MESNI SIR, 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezan?
01110227 PRŠUT, Pršut, vakumsko pakiran od 1kg do 1,5 kg! - Ali je v kosu ali narezan?
01110227 PRŠUT, Pršut, vakumsko pakiran od 1kg do 1,5 kg! - Ali povprašujete po suhem, tako imenovanem kraškem pršutu?
01110251 SALAMA LJ. -TIROL., "Ljubljanska - Tirolska ali podobno! 1. kakovostni razred!" - Ali je v kosu ali narezana?
01110263 SLANINA - HAMBURŠKA PEČENA - Ali je v kosu ali narezana?
01110283 ŠUNKA V OVOJU, 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezana?
01110288 SALAMA MORTADELA, 1. kakovostni razred! Salama mortadela z olivami! - Ali je v kosu ali narezana?
01110289 SALAMA POSEBNA, 1. kakovostni razred! teža kosa od 2-3 kg - Ali je v kosu ali narezana?
01110323 SALAMA ŽELODEC PREKAJENI, 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezan?
01110385 SALAMA DOMAČA SUHA, 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezana?

00724 Perutninski izdelki
01110287 SALAMA PIŠČANČJA POSEBNA - 1 KG, "TEŽA KOSA - 1KG, 1. kakovostni razred!" - Ali je v kosu ali narezana?
01110290 SALAMA PIŠČANČJA POSEBNA - 2,5 KG, "TEŽA KOSA 2,5 KG, 1. kakovostni razred!" - Ali je v kosu ali narezana?
01110446 SALAMA PURANJA - ŠUNKA - Ali je v kosu ali narezana?
01110486 SALAMA PURANJA PEČENA ŠUNKA - Ali je v kosu ali narezana?
01110502 SALAMA PIŠČ. PRSA V OVITKU - Ali je v kosu ali narezana?
01110532 SALAMA PIŠČANČJA POSEBNA S PAPRIKO, Teža kosa od 2 kg do 2,5 kg! - Ali je v kosu ali narezana?

00735 Meso goveje BIO
01110719 BIO MESO GOVEJE STEGNO B.K. - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
01110719 BIO MESO GOVEJE STEGNO B.K. - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano (kocke, zrezki, mleto, itd.)?
01110720 BIO MESO GOVEJE - KOCKE 1X1 CM - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
01110720 BIO MESO GOVEJE - KOCKE 1X1 CM - Ali so iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno vrsto. Cene so različne.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

odgovori so pripisani k vprašanjem:

1. Kaj naročnik šteje za lokalni izvor? Ali je zgolj mišljeno slovensko poreklo?
Lokalni izvor pomeni, da živilo v celoti izvira iz območja Republike Slovenije. V primeru, da gre za predelano živilo, mora biti celotna veriga iz območja Republike Slovenije (po načelu od »vil do vilic«).

2. Kaj je potrebno vpisati v obrazec 4 - ponudbeni predračun v stolpec število živil po merilu M1 in v stolpec število živil po merilu M2? Kje dobimo ta podatek za vpis?
Vpišete podatek o številu živil, ki jih ponujate po merilu M2, stolpec z merilom M1 bo v ponudbenem predračun izpuščen, kar bo razvidno iz spremenjene razpisne dokumentacije, ki jo bomo objavili.

4. Ali zahtevate v sklopih 3 (720), 7 (724), 17 (735), 23 (711), da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
V sklopih imamo zahtevo, da so artikli pakirani v kosu, kjer je velikost kosa posameznega artikla definirana v opisu artikla
00720 Mesni izdelki - dnevne dostave
00724 Perutninski izdelki
00735 meso goveje BIO

Pod sklop 00711 Meso sveže, pa imamo spodnja med drugim tudi artikla, katera želimo v kockah
01110392 MESO GOVEJE - KOCKE 1X1 CM in pa 01110542 MESO TELEČJE - KOCKE 1X1 CM

Vse cene oblikujete na mersko enoto za KG.

4. Pojasnila po sklopih:
00711 Meso sveže
01110174 MESO GOVEJE STEGNO B.K. Meso stegno mladega goveda brez kosti, 1. kvaliteta, očiščeno brez loja! - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano (kocke, zrezki, mleto, itd.)?
V kosu

01110175 MESO SVINJSKO STEGNO B.K., "Meso svinjsko stegno brez kosti, 1. kvalitete, očiščeno brez masti!" - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano (kocke, zrezki, mleto, itd.)?
V kosu

01110207 MESO SVINJSKO KARE, Svinjski kare, 1. kvalitete! - Ali je s kostjo?
S kostjo

01110207 MESO SVINJSKO KARE, Svinjski kare, 1. kvalitete! - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano?
V kosu

01110208 MESO TELEČJE STEGNO B.K., Meso telečje stegno, brez kosti, 1. kvalitete, očiščeno brez loja! - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano (kocke, zrezki, mleto, itd.)?
V kosu

01110715 PLESKAVICA - 140 g - Ali povprašujete po pleskavici iz mešanega mesa (svinjina + govedina)?
JA

00720 Mesni izdelki - dnevne dostave
01110018 BUDŽOLA 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu

01110094 HRENOVKE PREKAJENE 120 G PAR Teža 120 g, vakumsko pakirana! - Ali povprašujete po hrenovkah iz mešanega mesa (svinjina + govedina)? Prosimo za več informacij.
svinjske

01110123 KLOBASE KRANJSKE 1/2 A 120 G, "Klobase kranjske 1/2 A 130 g, prekajene!
1. kakovostni razred!" - Ali zahtevate certificirane ZGO?
Ni potrebno

01110176 MESO SUHO ŠINK, Meso suho šink, od 2 kg do 2,5 kg, vakum pakirano! - Ali je v kosu ali narezano?
V kosu

01110185 MESNI SIR, 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezan?
V kosu

01110227 PRŠUT, Pršut, vakumsko pakiran od 1kg do 1,5 kg! - Ali je v kosu ali narezan?
V kosu

01110227 PRŠUT, Pršut, vakumsko pakiran od 1kg do 1,5 kg! - Ali povprašujete po suhem, tako imenovanem kraškem pršutu?
DA

01110251 SALAMA LJ. -TIROL., "Ljubljanska - Tirolska ali podobno! 1. kakovostni razred!" - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu

01110263 SLANINA - HAMBURŠKA PEČENA - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu

01110283 ŠUNKA V OVOJU, 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu

01110288 SALAMA MORTADELA, 1. kakovostni razred! Salama mortadela z olivami! - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu

01110289 SALAMA POSEBNA, 1. kakovostni razred! teža kosa od 2-3 kg - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu

01110323 SALAMA ŽELODEC PREKAJENI, 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezan?
V kosu

01110385 SALAMA DOMAČA SUHA, 1. kakovostni razred! - Ali je v kosu ali narezana?
V Kosu


00724 Perutninski izdelki
01110287 SALAMA PIŠČANČJA POSEBNA - 1 KG, "TEŽA KOSA - 1KG, 1. kakovostni razred!" - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu

01110290 SALAMA PIŠČANČJA POSEBNA - 2,5 KG, "TEŽA KOSA 2,5 KG, 1. kakovostni razred!" - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu


01110446 SALAMA PURANJA - ŠUNKA - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu


01110486 SALAMA PURANJA PEČENA ŠUNKA - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu


01110502 SALAMA PIŠČ. PRSA V OVITKU - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu


01110532 SALAMA PIŠČANČJA POSEBNA S PAPRIKO, Teža kosa od 2 kg do 2,5 kg! - Ali je v kosu ali narezana?
V kosu


00735 Meso goveje BIO
01110719 BIO MESO GOVEJE STEGNO B.K. - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
Mlada govedina

01110719 BIO MESO GOVEJE STEGNO B.K. - Ali je v kosu ali je tudi konfekcionirano (kocke, zrezki, mleto, itd.)?
V kosu

01110720 BIO MESO GOVEJE - KOCKE 1X1 CM - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
Mlada govedina

01110720 BIO MESO GOVEJE - KOCKE 1X1 CM - Ali so iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno vrsto. Cene so različne.
Iz stegnaDatum objave: 27.07.2022   07:57
Pozdravljeni,

predvidoma jutri bo na portalu objavljena popravljena razpisna dokumentacija s sledečo vsebino:

1. Rok oddaje ponudbe se sprememni iz 1. 8. na 5. 8. 2022 in se zato v:
1. točki I-A 3. Rok in način predložitve ponudb se 3. odstavek spremeni in po novem glasi:
»Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si do 5. 8. 2022, do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.«;
2. točki I-A 4. Čas in kraj odpiranja ponudb se 1. stavek 1. odstavka spremeni in po novem glasi:
»Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 8. 2022 ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.«
3. točki I-F 1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se 1. stavek 3. odstavka sprememni in po novem glasi:
»Ponudnik mora originalno podpisano menico predložiti naročniku do roka za oddajo ponudb, to je do 5. 8. 2022, do 10.00 ure, v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ z navedbo oznake predmeta javnega naročila »Živila« in z označenim naslovom pošiljatelja (OBR1).«
Ure ostanejo nespremenjene.

2. V skladu z odgovorom na portalu z dne 19. 7. 2022 v poglavju D Merilo za izbor, v vseh točkah velja, da je maksimalno število točk 97 in se v merilu M2 črta zapis v oklepaju (10 točk).

3. V skladu z odgovorom na portalu z dne 21. 7. 2022 je v OBR4-PRILOGA 1-SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA napačno zapisano, da gre za dva excl dokumenta. Gre le za en obrazec, ki je OBR4Priloga 1_tehnična specifikacija ter ni OBR4Priloga1_tehnična specifikacija_A in OBR4Priloga1_tehnična specifikacija_B. V zadnjem odstavku točke 3 Rok in način predložitve ponudb, poglavja A so pravilna navodila za predložitev v informacijski sistem. V OBR4Priloga1 Tehnična specifikacija je narejen popravek.

4. V OBR4 Ponudbeni predračun se stolpec »Število živil po merilo M1« briše.

5. OBR4Priloga 1 Tehnične specifikacije v excl obliki je popravljen v delu formul in objavljen kot OBR4Priloga 1 Tehnične specifikacije spr. 1 26. 7. 2022.


Datum objave: 03.08.2022   14:57
Pozdravljeni,

v poglavju C vključitev smernic za zeleno javno naročanje, v 1. točki način vključitve je pravilen zapis "Ponudnik za dokazovanje tehničnih specifikacij in za potrebe meril predloži OBR6-Izjava o skladnosti z Uredbo o zelenem javnem naročanju in OBR7-Izjava o lokalnem izvoru ter v obrazcu zahtevana dokazila", zato je zapis na OBR7 "Obrazec priloži ponudnik, ki odda ponudbo za živila v sklopih 18, 34, 35" brezpredmeten.