Dosje javnega naročila 004510/2022
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup in vzdrževanje opreme za skeniranje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.496,58 EUR

JN004510/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN004510/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2022
JN004510/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2022
JN004510/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.10.2022
JN004510/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2022
JN004510/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2022
JN004510/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004510/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 123-350377
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katja Zakrajšek
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745152

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449604/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_S_PRILOGAMI.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15560
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje opreme za skeniranje
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50344000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje opreme za skeniranje po sklopih, in sicer:
SKLOP 1: Nakup in vzdrževanje energijsko učinkovitih skenerjev
SKLOP 2: Nadgradnja obstoječih skenerjev
SKLOP 3: Vzdrževanje obstoječih skenerjev
SKLOP 4: Vzdrževanje obstoječe in nakup dodatne programske opreme za pretvorbo gradiva v digitalno obliko
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje energijsko učinkovitih skenerjev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50340000
50344000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in vzdrževanje energijsko učinkovitih skenerjev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Skupna ponudbena vrednost95
Popust na dodatno blago5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja obstoječih skenerjev
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja obstoječih skenerjev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje obstoječih skenerjev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50340000
50344000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje obstoječih skenerjev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Skupna ponudbena vrednost95
Popust na dodatno blago5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje obstoječe in nakup dodatne programske opreme za pretvorbo gradiva v digitalno obliko
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50340000
50344000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje obstoječe in nakup dodatne programske opreme za pretvorbo gradiva v digitalno obliko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:


III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2022   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.07.2022   15:35
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-12/2022 za nakup
in vzdrževanje opreme za skeniranje, daje pojasnilo razpisne dokumentacije, kot je
razvidno v nadaljevanju:

Datum prejema: 18.7.2022, 13:10

Vprašanje 1:
Prosim potrdite, če je dovoljeno uporabiti že potrjene in podpisane reference (Obrazec 8)
iz prejšnjega razpisa - Številka javnega naročila: 430-01/2022 z dne 28.2.2022.

Odgovor 1:
Da, naročnik dovoljuje, da ponudniki pri tem javnem naročilu uporabijo potrjene in
podpisane reference, ki so bile že predložene v javnem naročilu št. 430-01/2022.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo
ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.

Datum objave: 28.07.2022   14:17
2.POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 2. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-12/2022 za nakup
in vzdrževanje opreme za skeniranje, objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave
JN004510/2022-B01 dne 29. 6. 2022, in v Uradnem listu EU pod št. objave 2022/S 123-
350377 dne 29. 6. 2022, daje pojasnilo razpisne dokumentacije, kot je razvidno v
nadaljevanju:
Pojasnilo naročnika:
Naročnik v tem pojasnilu obvešča potencialne ponudnike, da objavil spremembo razpisne
dokumentacije in ustrezno podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb zaradi spremembe
obrazcev:
- Obrazec 4/4 (Predračun za SKLOP 4 ) - popravljen zaradi nedelovanja formul in
- Obrazec 10 (Osnutek pogodbe)- dodane 3 lokacije, in sicer: ZPIZ, OE Kranj, Ulica
Mirka Vadnova 13/a, Kranj, ZPIZ, Izpostava Jesenice, Cesta Maršala Tita 73,
Jesenice, ZPIZ, Izpostava Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, Trbovlje.
Naročnik bo s tem pojasnilom, ki zahteva spremembo razpisne dokumentacije, ustrezno
spremenil razpisno dokumentacijo ter spremembo objavil na Portalu javnih naročil in v
Uradnem listu EU na obrazcu »EU 14-SL-Popravek«.

2. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo morajo
ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.


Datum objave: 29.07.2022   09:20
DODATNO K 2. POJASNILU RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb iz prvotno določenega 01.08.2022 do 11:00 ure na 08.08.2022 do 11:00 ure in
datum odpiranja ponudb iz prvotno določenega 01.08.2022 ob 13:00 uri na 08.08.2022 ob 13:00 uri.