Dosje javnega naročila 004422/2022
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 221.535,66 EUR

JN004422/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2022
JN004422/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2022
JN004422/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2022
JN004422/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2022
JN004422/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004422/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
info@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
https://elektro-primorska.si

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
info@elektro-gorenjska.si
+386 42083333

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449658/Meritve_EMS_-_objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15577
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj
Referenčna številka dokumenta: 7-S/NMV/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj-ponovitev. Podrobnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zahodna Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj-ponovitev. Podrobnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 29.07.2022
Konec: 15.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: tELEKTRO GORENJSKA d.d.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija, SI042 - Gorenjska, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba prvih meritev elektromagnetnega sevanja transformatorskih postaj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 29.07.2022
Konec: 15.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2022