Dosje javnega naročila 004415/2022
Naročnik: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Izvedba okolju prijazne sanacije hladilno-ogrevalnega sistema na objektu UP FTŠ Turistica, Portorož - 2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 312.264,61 EUR

JN004415/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2022
JN004415/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2022
JN004415/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2022
JN004415/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2022
JN004415/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.01.2023
JN004415/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.01.2023
JN004415/2022-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.04.2023
JN004415/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004415/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Jasmina Guštin Vatovec
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449660/RD_24-6-2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15568
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba okolju prijazne sanacije hladilno-ogrevalnega sistema na objektu UP FTŠ Turistica, Portorož - 2
Referenčna številka dokumenta: JN-15568
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45350000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba okolju prijazne sanacije hladilno-ogrevalnega sistema na objektu UP FTŠ Turistica, Portorož - 2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba okolju prijazne sanacije hladilno-ogrevalnega sistema na objektu UP FTŠ Turistica, Portorož - 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Prekoračenje dogovorjenega roka opravičujejo naslednje okoliščine:
- višja sila,
- ukrepi pristojnih organov,
- dodatno naročena dela.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2022   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali je možen ogled obsega sanacije

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik v poglavju 3.1 navodil ponudnikom navaja, kot sledi:

----------------------------------------------------

3.1. INFORMACIJE O OGLEDU IN VPOGLEDU V NAČRTE

Naročnik bo ponudnikom omogočil ogled objekta na naslovu Obala 11a, Portorož.

Naročnik bo ponudnikom omogočil vpogled v Načrt ogrevanja in hlajenja - PID 1.

Ponudniki se morajo na ogled oz. vpogled v načrt najaviti na e-naslov: dekanat@fts.upr.si, tel. št. 05/617-70-21.

Udeležba na ogledu oz. vpogledu v načrt nista obvezna.

Ogled oz. vpogled v načrt bo možen najkasneje do vključno: 1. 7. 2022.

---------------------------------------------------------------------------

Lep pozdrav.Datum objave: 30.06.2022   17:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pod točko 24.2.3. Tehnična in kadrovska sposobnost navajate, da mora ponudnik v zadnjih sedmih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvesti tri projekte za izvedbo strojno inštalacijskih del....
V ESPD v IV. c Tehnična in strokovna sposobnost pa pišete o petih letih.
Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste
Samo za javna naročila gradenj: V referenčnem obdobju je gospodarski subjekt izvedel naslednje gradnje določene vrste. Naročniki lahko zahtevajo navedbo največ pet let izkušenj in dovolijo navedbo izkušenj iz obdobja pred več kot petimi leti.

Lepo prosimo, da ustrezno popravite ESPD.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

narocnik pojasjuje, da je navedba v ESPD standardna ter navaja moznosti, ki jih ima narocnik na razpolago pri zahtevah glede tehnicnih in strokovnih sposobnosti ponudnika.

Ponudniki pri pripravi dokumentacije upostevajo dolocila v navodih ponudnikom za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav.